SNKSP lëshon SNKSP-në në bazë të parasë së gatshme të rishikuar

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik (BSNKSP/IPSASB) e ka publikuar SNKSP, Raportimi Financiar në Kontabilitetin në Bazë të Parasë së Gatshme (SNKSP në Bazë të Parasë së Gatshme)....

2017-11-29 - 03:06 Lexo me shumë

Orari i provimeve të ShKÇAK-së, të afatit DHJETOR 2017

Paraqitja e provimeve për afatin DHJETOR 2017 bëhet prej 13/11/2017 – 08/12/2017. Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim Orari i provimeve të afatit Dhjetor...

2017-11-08 - 02:10 Lexo me shumë

ShKÇAK lanson programin çertifikues Ekspert i Licensuar i Forenzikës Financiare, mbështetur nga UNDP dhe financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim dhe programi DANIDA i Qeverisë së Danimarkës

Sot, filluan ligjëratat e programit më të ri çertifikues të ShKÇAK-së, Ekspert i Licensuar i Forenzikës Financiare, mbështetur nga UNDP dhe financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim dhe programi DANIDA i Qeverisë së...

2017-10-27 - 10:20 Lexo me shumë

ShKÇAK në punëtorinë dyditore “Konkluzionet dhe raportimi i auditimit”, në Vjenë

Përfaqësues të ShKÇAK-së marrin pjesë në punëtorinë dyditore “Konkluzionet dhe raportimi i auditimit”, që është pjesë e programit të EU-REPARIS  “Trajnimi i Trajnerëve në Auditim” të...

2017-10-02 - 10:28 Lexo me shumë

BSNAS e mirëpret standardin e ri për përmirësimin e raporteve të auditimit

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS)/IAASB e mirëpret miratimin e standardit të ri të auditimit nga Bordi Mbikqyrës i Kompanive Publike të Kontabilitetit dhe Auditimit të SHBA-së/PCAOB për...

2017-08-02 - 10:40 Lexo me shumë

Përfaqësuesit e ShKÇAK-së pjesëmarrës në “Trajnimin e Trajnerëve në Auditim të Brendshëm” në Vjenë, nga 19-22 qershor, 2017

Qendra për Reformimin e Raportimit Financiar (QRRF) e Bankës Botërore në bashkëpunim të ngushtë me Komunitetin e Praktikës së Auditimit të Brendshëm (IACOP) të rrjetit të Edukimit 'peer asissted' për Menaxhimin e...

2017-06-19 - 01:54 Lexo me shumë

FNK i fton për veprim vendet e G20-ës për zhvillimin e një ekonomie globale të fortë dhe transparente që e rritë besimin

Sipas FNK-së - Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve, stabiliteti dhe transparenca e ekonomisë globale dhe rindërtimi i besimit të publikut do të rriten shumë nga një shtytje e vendosur e G20-ës për një qeverisje më...

2017-06-19 - 01:42 Lexo me shumë

BSNEK propozon standardin e rishikuar të edukimit të vazhdueshëm profesional për t’u përqendruar më shumë në rezultatet e të mësuarit

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Edukimit dhe Kontabilitetit (BSNEK/IAESB) ka propozuar një rishikim të Standardit Ndërkombëtar të Edukimit (SNE) 7, Edukimi i Vazhdueshëm Profesional, i cili kushton më shumë rëndësi...

2017-06-08 - 02:00 Lexo me shumë

Përfundon Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë së ShKÇAK-së

Sapo përfundoi Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë së ShKÇAK-së. Agjenda e këtij takimi përfshinte çështje të rëndësishme që lidhen me progresin dhe planet e veprimit të ShKÇAK-së.  Gjatë takimit...

2017-05-23 - 02:06 Lexo me shumë

ShKÇAK organizon EVP-në treditore dhe takimin e Asamblesë në Pogradec

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në treditore e cila do të mbahet në datat 23, 24 dhe 25 maj 2017 në Pogradec. Gjatë këtyre ditëve do të trajtohen temat:  "Lizingu (SNK 17, SNRF 16)" dhe "Të...

2017-05-22 - 02:17 Lexo me shumë

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit - finalizon rishikimin themelor të kontabilitetit të sigurimit

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (BSNK/IASB) sot ka lëshuar SNRF 17 Kontratat e Sigurimit. Ky standard, i pari standard i vërtetë ndërkombëtar për kontratat e sigurimit, do të ndihmojë investitorët dhe të...

2017-05-18 - 02:24 Lexo me shumë