Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2023-04-04 - 10:43

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 18-19 prill, 2023 me temën:

  • SNA 700 - Formimi i një opinioni dhe raportimi mbi pasqyrat financiare; SNA 705 - Modifikimet në opinionin e raportit të auditorit të pavarur; Raportim i çështjeve kyçe të auditimit (SNA 701), theksimit të çështjes dhe çështje tjera në raportin e auditorit (SNA 706).

 

Për më shumë informata rreth EVP, klikoni Këtu