Konkurs për punë në Zyra e Presidentes së Republikës së Kosovës: Auditor i Përgjithshëm i Republikës së Kosovës

Për konkursin për Auditor të Përgjithshëm, klikoni këtu.

2021-04-16 - 10:50 Lexo me shumë

Konkurs për punë në D.A.A.C: Kontabilist/e

Për konkursin në D.A.A.C, kliko këtu

2021-03-31 - 04:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Boga & Associates Pristina Office: Junior Accountant

Për konkursin në Konkurs për punë në Boga & Associates Pristina Office, klikoni këtu.

2021-02-16 - 04:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në ShKÇAK: Ekspert në auditimin e teknologjisë informative dhe menaxhimin e sistemeve/projekteve

Për konkursin në ShKÇAK, klikoni këtu.

2021-02-09 - 04:47 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Agrimatco Kosovo L.L.C.: Accounting Manager

Për konkursin në Agrimatco Kosovo L.L.C., klikoni këtu.

2021-01-29 - 04:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Nexia KS : Assistant, Audit & Assurance dhe Assistant, Tax & Accounting

Për konkursin në Nexia KS, klikoni këtu.

2021-01-25 - 09:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në MySky24 L.L.C : Kontabilist/e

Për konkursin në MySky24 L.L.C, klikoni këtu.

2021-01-22 - 11:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në MONETA: Shef/e Kontabiliteti

Për konkursin në Moneta, klikoni këtu.

2021-01-21 - 11:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në MONETA: Zyrtar/e i/e Financave dhe Kontabilitetit

Për konkursin në Moneta, klikoni këtu.

2021-01-21 - 11:40 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Magic Ice: Financier/e dhe Kontabilist/e, Administrator/e Intern/e i/e Çertifikuar

Për konkursin në Magic Ice, klikoni këtu.

2021-01-18 - 11:40 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Simplicate: Praktikant/e me mundësi punësimi - Teknik i Kontabilitetit

Për konkursin në Simplicate, klikoni këtu.

2021-01-18 - 10:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në AGRIUM SH.P.K: Kontabilist/e, Administor/e intern/e të Çertifikuar

Për konkursin në AGRIUM SH.P.K, klikoni këtu.

2021-01-09 - 10:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në SPAXEL: Senior Accountant

Për konkursin në SPAXEL, klikoni këtu

2021-01-09 - 10:40 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Ginza: Financier/e

Për konkursin në Ginza, klikoni këtu

2020-12-15 - 03:40 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Elkos Group: Financier

Për konkursin në Elkos Group, klikoni këtu

2020-12-14 - 03:40 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Ndërmarrja Publike Lokale "Prishtina Parking" (Komuna e Prishtinës): Zyrtar/e Kryesor/e Financiar/e (ZKF) dhe i Thesarit dhe Zyrtar/e për Auditim

Për konkurset në Ndërmarrjen Publike Lokale "Prishtina Parking", klikoni këtu

2020-12-03 - 09:40 Lexo me shumë

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK-së për sesionin JANAR-SHKURT 2021

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK-së për sesionin JANAR-SHKURT 2021 Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës shpallë thirrje për regjistrim për trajnimet e sesionit të...

2020-11-19 - 10:17 Lexo me shumë

Konkurs për punë në GIZ: Finance Manager

Për konkursin në GIZ, klikoni këtu.

2020-11-18 - 10:42 Lexo me shumë

Konkurs për punë në PONTE: Menaxher i Financave dhe Administratës

Për konkursin në PONTE, klikoni këtu.

2020-11-09 - 10:42 Lexo me shumë

Konkurs për punë në NEWCO FERRONIKELI COMPLEX L.L.C: Zyrtar Junior për Financa

Për konkursin në NEWCO FERRONIKELI COMPLEX L.L.C, klikoni këtu.

2020-10-28 - 10:42 Lexo me shumë

Konkurs për punë në NEWCO FERRONIKELI COMPLEX L.L.C: Zyrtar Senior për Financa dhe Tatime

Për konkursin në NEWCO FERRONIKELI COMPLEX L.L.C, klikoni këtu.

2020-10-28 - 10:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në BPB Bank: Zyrtar Kryesor për Financa (m/f)

Për konkursin në BPB Bank, klikoni këtu.

2020-10-19 - 10:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Posta e Kosovës: Zyrtar/e i/e Auditimit të Brendshëm

Për konkursin në Postën e Kosovës, klikoni këtu.

2020-10-19 - 08:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në PwC Kosovo: Tax Associate

Për konkursin PwC, klikoni këtu.

2020-10-08 - 08:49 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Baker Tilly: Audit Assistant - 3 pozita, Audit Intern - 5 pozita

Për konkursin në Baker Tilly, klikoni këtu.

2020-10-01 - 02:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në RSM Kosovo: Audit Senior - 2 pozita, Audit Assistant - 3 pozita

Për konkursin në RSM Kosovo, kliko këtu.

2020-09-30 - 10:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Ernst and Young Kosovo: Assurance Interns

Për konkursin në Ernst and Young Kosovo, klikoni këtu.

2020-09-25 - 08:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në American School of Kosova: Finance Officer

Për konkursin në American School of Kosova, klikoni këtu  

2020-09-23 - 03:48 Lexo me shumë

Konkurs për punë në BDO: Praktikant/e në Auditim

Për konkursin në BDO, klikoni këtu  

2020-09-17 - 03:48 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Ndërmarrja Publike Lokale "Prishtina Parking" (Komuna e Prishtinës): Zyrtar/e Kryesor/e Financiar/e (ZKF) dhe i Thesarit (1 pozitë) dhe Zyrtar/e për Auditim (1 pozitë)

Për konkursin në Ndërmarrjen Publike Lokale "Prishtina Parking", klikoni këtu

2020-06-24 - 10:41 Lexo me shumë