Konkurs për punë në Trafikun Urban: Zyrtar për Auditim të Brendshëm

Për konkursin në Trafikun Urban, kliko këtu.

2018-10-23 - 02:05 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Deloitte: Tax Senior Consultant

Për konkursin në Deloitte, kliko këtu.

2018-10-17 - 10:47 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Terra Consulting: Asistent/e për Kontabilitet në Departamentin e Financave

Për konkursin në Terra Consulting, kliko këtu.

2018-10-16 - 03:02 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Al Trade Holding: Asistent/e i/e Financave

Për konkursin në Al Trade Holding, kliko këtu.

2018-10-16 - 03:02 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Bankën për Biznes: Menaxher/e i/e Sektorit të Raportimit në Departamentin e Financave

Për konkursin në Bankën për Biznes, kilko këtu

2018-10-08 - 01:02 Lexo me shumë

Konkurs për punë në ROYAL sh.p.k.: Kontabilist/e

Për konkursin në Royal sh.p.k., kliko këtu.

2018-09-19 - 08:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Grant Thornton: Audit Assistant - 2 pozita, Audit Senior - 2 pozita, Audit Manager - 2 pozita, Audit Supervisor - 2 pozita.

Për konkursin në Grant Thornton, kliko këtu.

2018-09-12 - 08:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në RSM Kosovo: Audit Senior - 2 pozita, Audit Assistant - 5 pozita, Tax Manager - 1 pozitë.

Për konkursin në RSM Kosovo, kliko këtu.

2018-09-05 - 02:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në BDO: Konkurs pune në BDO: Senior Accountant & Junior Accountant

Për konkursin në BDO kliko këtu.

2018-08-28 - 11:39 Lexo me shumë

Konkurs për punë në KFC Kosova: Zyrtar/e për Kontabilitet dhe Financa

Për Konkursin në KFC Kosova kliko këtu.

2018-08-28 - 09:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Bankën TEB: Dy Praktikant në Departamentin e Kontabilitetit dhe Raportimit në Zyrën Qendrore.

Për konkursin e Bankës TEB kliko këtu.

2018-08-14 - 02:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në AFAM Group: Asistent/e për Administrim dhe Financa

Për konkursin e AFAM Group kliko këtu

2018-08-06 - 01:18 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Vam Bend: Financiere/Kontabiliste

Për konkursin e Vam Bend kliko këtu

2018-07-19 - 01:18 Lexo me shumë

Konkurs për punë në American Councils for International Education: Financial and Administrative Officer

Për konkursin e American Councils for International Education kliko këtu

2018-07-18 - 01:18 Lexo me shumë

Konkurs në AFAM Group: Praktikant me mundësi punësimi - Teknik i Kontabilitetit

Për konkursin në AFAM Group kliko këtu

2018-04-04 - 10:20 Lexo me shumë

Ftesë për ofertim

Data: 24.03.2018 Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës ju fton të dorëzoni ofertën për auditimin e pasqyrave financiare të Shoqatës për vitet që përfundojnë me 31 dhjetor 2018,...

2018-03-24 - 10:42 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Aksioni për Nëna dhe Fëmijë: Zyrtar Financiar

Për konkursin në Aksioni për Nëna dhe Fëmijë kliko këtu

2018-03-13 - 01:18 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Wurth Kosova: Asistent i Biznesit dhe Analist i Llogarive të Arkëtueshme

Për konkursin në Wurth Kosova, kliko këtu

2018-02-20 - 04:53 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Wurth Kosova: Asistent i Biznesit dhe Analist i Llogarive të Arkëtueshme

2018-02-20 - 04:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë në TOK Services: Kontabilist i llogarive të arkëtueshme dhe të pagueshme

Për konkursin në TOK Services, kliko këtu

2018-02-05 - 09:39 Lexo me shumë

Konkurs për punë në ShKÇAK: Zëvendës Drejtor

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (SHKÇAK), është duke kërkuar person të motivuar për  të punuar në zhvillimin e profesionit të kontabilitetit dhe auditimit në favor të...

2018-01-10 - 09:24 Lexo me shumë

Konkurs për punë në ShKÇAK: Asistent Financiar

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (SHKÇAK), shpall konkursin për plotësimin e pozitës: Asistent Financiar Detyrat dhe përgjegjësitë: Asiston në mirëmbajtjen e sistemit...

2018-01-10 - 09:06 Lexo me shumë

Konkurs pune në BDO: Auditor Senior, Kontabilist i Lartë, Auditor Junior

Për konkursin në BDO, kliko këtu

2017-12-19 - 09:25 Lexo me shumë

Thirrje për regjistrim në programet çertifikuese të ShKÇAK-së për sesionin shkurt 2018

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës shpallë thirrje për regjistrim për trajnimet e sesionit të shkurtit. Trajnimet për programet çertifikuese Teknik i Kontabilitetit, Kontabilist i Çertifikuar,...

2017-12-14 - 01:36 Lexo me shumë

Konkurs pune në TOK Services: Kontabilist i Projektit

Për konkursin në TOK Services, kliko këtu

2017-11-14 - 11:01 Lexo me shumë

Konkurs pune në ShKÇAK: Zyrtar për Logjistikë

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (SHKÇAK), shpall konkurs për plotësimin e pozitës: Zyrtar për logjistikë Zyrtari për Logjistikë është përgjegjës për kryerjen e...

2017-11-08 - 01:46 Lexo me shumë