Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 22 shtator, 2023 me temën: SNRF 12-Tatimi në të ardhura dhe SNRF 13-Matja e vlerës së drejtë.   Për më shumë...

2023-09-15 - 10:40 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 14-15 shtator, 2023 me temën: Zbatimi në praktikë i procedurave analitike të auditimit - Rast studimi.   Për më shumë...

2023-09-07 - 10:40 Lexo me shumë

ShKÇAK dhe ZKA nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi për trajnime profesionale

Sot me datë 26 korrik, 2023 - Shoqata e Kontabilisteve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) dhe Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) lidhën marrëveshje të bashkëpunimit për trajnime profesionale, nënshkruar nga...

2023-07-26 - 08:34 Lexo me shumë

Grupi i parë përfundon me sukses programin trajnues “Përcaktimi i Kostos së Produktit”

Urime grupit të parë përfundimi me sukses i programit trajnues “Përcaktimi i Kostos së Produktit”. Ky program është mbështetur nga Helvetas Swiss Intercooperation Kosova & Management and Developments Associates (MDA) përmes projektit...

2023-07-13 - 06:38 Lexo me shumë

ShKÇAK pret në takim BMP dhe IEKA të Shqipërisë

Sot me datë 12 korrik, 2023 - Përfaqësues të ShKÇAK pritën në takim përfaqësues të Bordit të Mbikëqyrjes Publike të Republikës së Shqipërisë dhe Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar...

2023-07-12 - 08:42 Lexo me shumë

ShKÇAK merr pjesë në tryezën “Forcimi i Raportimit Financiar të Korporatave në Kosovë dhe Vendosja e Kërkesave të Raportimit mbi Qëndrueshmërinë“ të organizuar CFRR

Sot me datë 04 Korrik, 2023 – Përfaqësues të ShKÇAK së bashku me përfaqësues të Këshillit Kosovar për Raportim Financiar, Fakultetit Ekonomik si dhe shoqatave të tjera profesionale morën pjesë në tryezën...

2023-07-12 - 05:51 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 26-27 qershor, 2023 me temat: Strategjia e auditimit të brendshëm, planifikimi i auditimit dhe programi i auditimit; Çështjet e raportimit të...

2023-06-07 - 10:40 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional | Vlorë, Shqipëri

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 02-03 qershor, 2023 me temën: Kodi Etik i rishikuar - Pajtueshmëria me kodin, parimet themelore dhe kuadrin konceptual; SNRF 15 - Të hyrat nga kontratat me...

2023-05-11 - 10:40 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 25 maj, 2023 me temën: SNA 220 (i rishikuar) - Kontrolli i Cilësisë për një Auditim të Pasqyrave Financiare; Procesi i vlerësimit të...

2023-05-11 - 10:30 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 18 maj, 2023 me temën: Menaxhimi i Riskut dhe Roli i Auditimit të Brendshëm   Për më shumë informata rreth EVP, klikoni Këtu

2023-05-11 - 10:00 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 5 maj, 2023 me temën: Ligji i ri Nr. 08/L-056 për Mbrojtjen e Konkurrencës.   Për më shumë informata rreth EVP, klikoni Këtu

2023-04-25 - 04:00 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 4 maj, 2023 me temën: Ngarkesa e kundërt, momenti i lindjes së detyrimit për TVSH – e drejta e zbritjes së tvsh-së dhe rregullimet e...

2023-04-25 - 03:43 Lexo me shumë

ShKÇAK dhe IAAB nënshkruajn Memorandum Mirëkuptimi

Sot, me datë 13.04.2023, Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) dhe Instituti AAB kanë nënshkruar Memorandumin e Mirëkuptimit përmes të cilit shprehin vullnetin e tyre për të vendosur...

2023-04-13 - 01:36 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 18-19 prill, 2023 me temën: SNA 700 - Formimi i një opinioni dhe raportimi mbi pasqyrat financiare; SNA 705 - Modifikimet në opinionin e raportit...

2023-04-04 - 10:43 Lexo me shumë

ShKÇAK dhe Helvetas & MDA nënshkruajnë marrëveshje për zhvillimin e trajnimit specifik me fokus në "Caktimin e kostos së Produktit”

Kërkesa për trajnime specifike në fushën e kontabilitetit dhe auditimit është në rritje. Për t’u përgjigjur ndaj kësaj kërkese, Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës...

2023-03-24 - 11:42 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 13 prill, 2023 me temën: Përgatitja e Pasqyrave Financiare nga Kontabilistët e Çertifikuar (shembuj praktik); Roli dhe përgjegjësia e kontabilistit...

2023-03-24 - 10:43 Lexo me shumë

Pjesëmarrja në panelin e diskutimit me temë “Formalizimi i Punësimit”

Sot me datë 22 Mars, 2023, - Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK Znj. Ardiana Bunjaku ishte e ftuar në panelin e diskutimit me temë “Formalizimi i Punësimit” i organizuar nga Administrata Tatimore e Kosovës dhe Iniciativa Kosovare per Stabilitet -...

2023-03-22 - 03:46 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 15-15 mars, 2023 me temën: Rimbursimet tatimore; Deklarimi tremujor dhe vjetor për tatim në të ardhura personale, TAK dhe...

2023-03-10 - 04:43 Lexo me shumë

ShKÇAK viziton Victoria Accounting House

ShKÇAK qëndron gjithmonë pranë anëtarëve të saj, takimet me anëtarë janë të domosdoshme për zhvillimin e profesionit, tejkalimin e sfidave dhe krijimin e një ambienti sa më transparent të punës. Drejtoresha...

2023-03-08 - 11:49 Lexo me shumë

ShKÇAK viziton Univerzum Audit

ShKÇAK qëndron gjithmonë pranë anëtarëve të saj, takimet me anëtarë janë të domosdoshme për zhvillimin e profesionit, tejkalimin e sfidave dhe krijimin e një ambienti sa më transparent të punës. Drejtoresha...

2023-03-07 - 11:49 Lexo me shumë

ShKÇAK viziton Deloitte Kosova

ShKÇAK qëndron gjithmonë pranë anëtarëve të saj, takimet me anëtarë janë të domosdoshme për zhvillimin e profesionit, tejkalimin e sfidave dhe krijimin e një ambienti sa më transparent të punës. Drejtoresha...

2023-03-06 - 11:49 Lexo me shumë

MOMENTUM I INTERESIMIT PËR SHPALOSJEN DHE SIGURINË E ESG NGA KORPORATAT, MEGJITHATË SIPAS STUDIMIT PAQARTËSITË E RAPORTIMIT VAZHDOJNË TË MBESIN

Publikuar nga: IFAC Kompanitë më të mëdha globale vazhdojnë të tregojnë interesim në raportimin e korporatave dhe sigurinë lidhur me çështjet mjedisore, sociale dhe të qeverisjes (ESG), sipas një raporti të publikuar nga...

2023-03-01 - 02:48 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 08-09 mars, 2023 me temën: SNRF për NVM   Për më shumë informata rreth EVP, klikoni Këtu

2023-02-27 - 04:43 Lexo me shumë

Faktorët kyç për zhvillimin dhe përdorimin e Indikatorëve të Cilësisë së Auditimit

Publikuar nga: Accountancy Europe Është një objektiv i përbashkët për të gjitha palët në ekosistemin e raportimit të korporatës për të përmirësuar cilësinë e raportimit financiar. Kryerja e auditimeve të...

2023-01-24 - 10:32 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në një-ditore e cila do të mbahet me 16 dhjetor, 2022 me temën: Auditimi i Teknologjisë Informative   Për më shumë informata rreth EVP, klikoni Këtu

2022-12-06 - 02:43 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në Seminarin e Zyrtarëve të Lartë: PULSAR, REPARIS për NVM-të, STAREP

Sot me datë 29 Nëntor, 2022 - Përfaqësues të ShKÇAK së bashku me përfaqësues të Këshillit Kosovar për Raportim Financiar, Thesarit të Republikës së Kosovës, Bordit të Mbikëqyrjes Publike po marrin pjesë...

2022-11-29 - 02:28 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 05 dhe 06 dhjetor, 2022 me temën: SNA 315  - Identifikimi dhe vlerësimi i rrezikut të anomalisë materiale (i rishikuar) SNA 260 -...

2022-11-24 - 11:43 Lexo me shumë

Përfaqësues të ShKÇAK pjesë e Konferencës Rajonale “REPARIS” të organizuar nga Qendra për Reforma të Raportimit Financiar të Bankës Botërore.

Përfaqësues të ShKÇAK pjesë e Konferencës Rajonale “REPARIS” të organizuar nga Qendra për Reforma të Raportimit Financiar të Bankës Botërore. Tema: Fuqizimi i Qeverisjes së Korporatave në Shqipëri dhe...

2022-11-10 - 11:36 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në një-ditore e cila do të mbahet me 23 nëntor, 2022 me temën: Ndryshimet në strukturën e biznesit dhe kontabilitetin e menaxhimit.   Për më shumë...

2022-11-07 - 03:43 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në Konferencën Vjetore të Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM).

ShKÇAK pjesëmarrëse në Konferencën Vjetore të Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM). Sot me datë 04 nëntor, 2022 - Kryetari i ShKÇAK,  Z. Nazmi Pllana dhe Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK,  Znj. Ardiana...

2022-11-04 - 03:25 Lexo me shumë