Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 27-28 qershor, 2024 me temën: Kontabiliteti i stoqeve: aspekti tatimor dhe i raportimit financiar – SNK 2   Për më shumë informata rreth EVP,...

2024-06-11 - 03:41 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 07 qershor, 2024 me temën: Zbatimi në praktikë i procedurave analitike dhe raportimit në angazhimet e rishikimit   Për më shumë informata...

2024-05-31 - 03:41 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesë e Mbledhjes së Përgjithshme së Asamblesë dhe Konferencës Vjetore të FCM

Me datë 27 dhe 28 maj, 2024 - Kryetari i ShKÇAK, Z. Adrian Alo dhe Anëtari i Komitetit Ekzekutiv të Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM) Z. Nazmi Pllana janë duke e përfaqësuar Shoqatën në Mbledhjen e Përgjithshme të...

2024-05-29 - 03:59 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesë e seminarit: Përgjigja ndaj kërkesave dhe sfidave të reja në raportimin financiar dhe të qëndrueshmërisë së korporatave

Me datë 28-29 Maj, 2024 – Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK Znj. Ardiana Bunjaku së bashku me përfaqësues të Këshillit Kosovar për Raportim Financiar (KKRF) dhe Bordit të Mbikëqyrjes Publike (BMP) po marrin pjesë në seminarin e...

2024-05-29 - 03:55 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 30-31 maj, 2024 me temat: SNA 501-Evidenca e auditimit - Konsiderata të veçanta për zëra të zgjedhur; SNA 530-Mostrimi në auditim; SNA 505-Konfirmimet...

2024-05-21 - 09:41 Lexo me shumë

Strukturat udhëheqëse të ShKÇAK pjesë e Konferencës Ndërkombëtare të EFAA

Sot me datë 16 maj 2024 - Kryetari i Bordit të ShKÇAK, Z. Adrian Alo, dhe Drejtoresha Ekzekutive, Znj. Ardiana Bunjaku, po marrin pjesë në Konferencën Ndërkombëtare të nivelit të lartë, ku po marrin pjesë Kryetarët dhe...

2024-05-16 - 03:10 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 16-17 maj, 2024 me temat: Analiza e produktit - Reduktimi i kostos së prodhimit  Analiza e variancave (e avancuar). Për më shumë informata rreth EVP,...

2024-05-08 - 09:41 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 23 Prill, 2024 me temë: Auditimi i Brendshëm i bazuar në Risk   Për më shumë informata rreth EVP, klikoni KËTU

2024-04-15 - 09:41 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 22 Prill, 2024 me temë: Auditimi i Teknologjisë Informative   Për më shumë informata rreth EVP, klikoni KËTU

2024-04-15 - 09:40 Lexo me shumë

Mbledhja e parë e Bordit të ShKÇAK për mandatin 2024-2026.

Me datë 13 mars, 2024, u mbajt mbledhja e parë e Bordit të ShKÇAK për mandatin 2024-2026. Në pajtueshmëri me statutin e Shoqatës, gjatë kësaj mbledhje u zgjodh Nënkryetarja e Bordit dhe Thesaristi. Në pozitën e...

2024-03-13 - 03:03 Lexo me shumë

Mbledhja e Kuvendit të Anëtarëve të ShKÇAK

Me datë 7 mars, 2024, u mbajt Mbledhja e Kuvendit të Anëtarëve së Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK). Si organi më i lartë qeverisës i Shoqatës,Kuvendi i...

2024-03-07 - 08:59 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesë e Forumit të Drejtorëve Global të Edukimit dhe Zhvillimit të Organizatave Profesionale

Përfaqësuesit e ShKÇAK morën pjesë në Forumin e Drejtorëve Global të Edukimit dhe Zhvillimin e Organizatave Profesionale, të organizuara nga Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve dhe Auditorëve (FNK/IFAC). Ndryshimet e fundit...

2024-02-27 - 08:22 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 29 shkurt dhe 01 mars, 2024 me temat: Ngarkesa e kundërt, Momenti i lindjes së detyrimit për TVSH – e drejta e zbritjes së TVSH -së dhe rregullimet e...

2024-02-23 - 09:40 Lexo me shumë

NJOFTIM: Azhurnohet materiali i lëndës P4/Ligjet dhe Tatimet në Kosovë sipas Ligjit Nr. 08/L-257 për Administrimin e Procedurave Tatimore

Ju njoftojmë se materiali i lëndës P4/Ligjet dhe Tatimet në Kosovë është azhurnuar sipas ndryshimeve të Ligjit Nr. 08/L-257 për Administrimin e Procedurave Tatimore, implementimi i planprogramit të ri do...

2024-02-12 - 07:55 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 31 janar, 2024 me temën: “Ndryshimet ligjore sipas Ligjit Nr. 08/L-257 për Administrimin e Procedurave Tatimore”.   Për më shumë...

2024-01-19 - 03:40 Lexo me shumë

Publikohen Standardet e reja për Auditim të Brendshëm

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit të Brendshëm (BSNAB / IIASB), ka njoftuar publikimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit të Brendshëm. Standardet e reja Ndërkombëtare të Auditimit të Brendshëm...

2024-01-16 - 03:43 Lexo me shumë

FNK/IFAC publikon Rishikimin e Literaturës mbi Qëndrueshmërinë dhe Edukimin

Federata Ndërkombëtare e Kontabilitetit dhe Auditimit (FNK/IFAC) ka lansuar rishikimin e literaturës mbi Edukimin e Kontabilistëve dhe Auditorëve për një të Ardhme të Qëndrueshme: Rishikimi i Literaturës i Kompetencave, Strategjive të...

2024-01-11 - 09:55 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 20 dhjetor, 2023 me temën: Trajnimi i avancuar në Excel   Për më shumë informata rreth EVP, klikoni Këtu

2023-12-14 - 09:40 Lexo me shumë

FNK mbështet standardin e ri të auditimit të BSNAS për entitetet më pak të ndërlikuara dhe inkurajon juridiksionet të marrin në konsideratë adoptimin e këtij standardi.

Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve dhe Auditorëve (FNK), e cila përfshin 180 organizata anëtare dhe përfaqëson miliona kontabilistë dhe auditorë profesionistë në mbarë botën, përgëzon Bordin e Standardeve...

2023-12-08 - 11:55 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 11-12 dhjetor, 2023 me temat: Teknikat e specializuara të kontabilitetit të kostos; Procesi i reduktimit të Kostos; Mjetet dhe metodat e ndryshme për vlerësimin...

2023-11-30 - 10:00 Lexo me shumë

Kryetari i Bordit të ShKÇAK, Z. Nazmi Pllana pjesë e Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së FCM

Sot me datë 23 nëntor, 2023 - Kryetari i Bordit të ShKÇAK, Z. Nazmi Pllana përfaqësoi Shoqatën në Mbledhjen e Përgjithshme të Asamblesë së Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM), e cila u zhvillua në Paris,...

2023-11-23 - 02:33 Lexo me shumë

Z. Nazmi Pllana – Kryetar i Bordit të ShKÇAK u zgjodh anëtar i Komitetit Ekzekutiv të Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM).

Z. Nazmi Pllana – Kryetar i Bordit të ShKÇAK u zgjodh anëtar i Komitetit Ekzekutiv të Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM). Komiteti Ekzekutiv i Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM) emërohet nga Këshilli i FCM...

2023-11-23 - 02:31 Lexo me shumë

Ardiana Bunjaku Drejtoreshë Ekzekutive e ShKÇAK u zgjodh anëtare e Grupit për Zhvillim dhe Këshillim të Organizatave Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit (PAODAG) në IFAC

Ardiana Bunjaku Drejtoreshë Ekzekutive e ShKÇAK u zgjodh anëtare e Grupit për Zhvillim dhe Këshillim të Organizatave Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit (PAODAG) në Federatën Ndërkombëtare të Kontabilistëve dhe...

2023-11-21 - 12:03 Lexo me shumë

Strukturat udhëheqëse të ShKÇAK pjesë e Mbledhjes Vjetore të Këshillit të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Auditimit (IFAC)

Me datë 15-16 nëntor, 2023 - Kryetari i Bordit të ShKÇAK, Z. Nazmi Pllana së bashku me Drejtoreshën Ekzekutive, Znj. Ardiana Bunjaku morën pjesë në Mbledhjen Vjetore të Këshillit të Federatës Ndërkombëtare të...

2023-11-20 - 09:24 Lexo me shumë

Punëtoria e 8-të e Komunitetit të përbashkët të praktikës së Edukimit dhe Raportimit Financiar në kuadër të programit PULSAR

Me datë 14-16 Nëntor, 2023 - Përfaqësues të ShKÇAK së bashku me përfaqësues të Thesarit të Republikës së Kosovës, po marrin pjesë në punëtorinë e 8-të të Komunitetit të përbashkët...

2023-11-14 - 02:45 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 16 nënor, 2023 me temën: Auditimi i projekteve kapitale që nga faza fillestare deri në mbylljen e pagesave, sipas shembujve praktik me formularët e Auditimit...

2023-11-09 - 03:40 Lexo me shumë

Konferenca: “Krijimi i vlerave – Porta e së ardhmes”

Për të shënuar ditën e Profesionit të Kontabilitetit dhe Auditimit, ShKÇAK në bashkëpunim me Instituti AAB organizoi Konferencën me temë “Krijimi i vlerave – Porta e së ardhmes”, duke mbledhur mbi 250 anëtarë dhe...

2023-11-08 - 05:52 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 27 tetor, 2023 me temën: Planifikimi dhe kryerja e një angazhimi të rishikimit (ISRE 2400)   Për më shumë informata rreth EVP,...

2023-10-17 - 03:40 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 16-17 tetor, 2023 me temën: SNRF 16-Lizingu dhe SNRF 9-Instrumentet Financiare   Për më shumë informata rreth EVP, klikoni Këtu

2023-10-05 - 10:40 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në seminarin:“Praktikat e mira në mbikëqyrjen dhe zbatimin e auditimit: Vështrime nga Agjencioni Polak për Mbikëqyrjen e Auditimit”

Sot me datë 03 Tetor, 2023 - Përfaqësues të ShKÇAK së bashku me përfaqësues të Këshillit Kosovar për Raportim Financiar (KKRF) dhe Bordit të Mbikëqyrjes Publike (BMP) po marrin pjesë në seminarin e organizuar nga Qendra e...

2023-10-03 - 02:15 Lexo me shumë