ShKÇAK pjesëmarrëse në takimin e Komisionit për Zhvillim të Organizatave Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit të IFAC

Nju Jork, 19 dhe 20 shkurt 2020 - Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK, Znj. Ardiana Bunjaku mori pjesë në takimin e Komisionit për Zhvillim të Organizatave Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilitetit...

2020-02-21 - 09:41 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në një-ditore e cila do të mbahet me datë 27 shkurt, 2020 me temë: Udhëzimet e reja administrative të KKRF: Udhëzimi administrativ Nr.02/2019 për pavarësinë e...

2020-02-14 - 03:43 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në Konferencën Ndërkombëtare të Zyrës Kombëtare të Auditimit

Prishtinë, 12 shkurt 2020 – Përfaqësues të Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës po marrin pjesë në konferencën ndërkombëtare  të organizuar nga Zyra Kombëtare e...

2020-02-12 - 01:41 Lexo me shumë

Njoftim - KKRF publikon Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2020 për Raportimet Financiare Vjetore të Mikro Ndërmarrjeve

Këshilli Kosovar për Raportim Financiar (KKRF)  ka lëshuar Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2020 për Raportimet Financiare Vjetore të Mikro Ndërmarrjeve si dhe dy shtojca për ilustrimin  e prezantimit të Pasqyrave Financiare për Klasat...

2020-02-10 - 05:04 Lexo me shumë

Rekomandime mbi Shpalosjen e Objektivave për Zhvillim të Qëndrueshëm

Federata Ndërkombëtare e Kontabilitetit dhe Auditimit (IFAC) i bashkohet organizatave të profesionit të kontabilitetit dhe auditimit për t’ju bërë thirrje për veprim aksionarëve të korporatave dhe pronarëve të pasurive lidhur me...

2020-02-07 - 10:00 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në Mbledhjen e Këshillit së Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM)

Romë, 31 Janar 2020 - Kryetarja e Këshillit të ShKÇAK Znj.  Afërdita Gashi mori pjesë në Mbledhjen e Këshillit së Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM). Gjatë këtij takimi të pranishmit diskutuan planin e ri...

2020-01-31 - 02:59 Lexo me shumë

Takim diskutimi me Auditorët Ligjorë për kërkesat kryesore të ligjit për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim

Prishtinë, 28 Janar, 2020 - Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës organizoi takim me Auditorët Ligjorë.  Qëllimi i këtij takimi ishte që bashkërisht me anëtarët Auditorë Ligjorë...

2020-01-28 - 05:04 Lexo me shumë

ShKÇAK viziton bashkëpunëtorët në Shqipëri

Tiranë, 23 dhe 24 janar 2019 - Përfaqësues të ShKÇAK zhvilluan takime me përfaqësues të Bordit të Mbikëqyrjes Publike të Republikës së Shqipërisë, Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA)...

2020-01-24 - 06:31 Lexo me shumë

Bizneset dhe Profesionistët e Kontabilitetit dhe Auditimit diskutojnë mbi Ligjin për Raportim Financiar

Prishtinë, 21 janar 2020 - Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës në bashkëpunim me Odën Ekonomike Amerikane dhe Odën Ekonomike të Kosovës organizoi tryezën për kërkesat e reja që...

2020-01-21 - 05:05 Lexo me shumë

Thjeshtësia në shkrim është çelësi për raporte më të suksesshme të auditimit të brendshëm

Raportet e auditimit janë shumë të rëndësishme për komunikimin e rezultateve të një auditimi. Rasti më i mirë është që puna e një periudhe kohore (javore, mujore) të përmblidhet në një raport narrativ të...

2020-01-20 - 02:22 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në ceremoninë e 20 vjetorit të Administratës Tatimore të Kosovës

Administrata Tatimore e Kosovës sot shënon 20 vjetorin e themelimit të saj, një periudhë me shumë sfida por padyshim edhe shumë suksese në mbledhjen e tatimeve dhe kontributeve dhe ofrimin e shërbimeve cilësore për...

2020-01-17 - 01:07 Lexo me shumë

Njoftim për tatimpagues – ATK, modifikon formularët tatimor PD dhe CD

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se Formulari i deklarimit vjetor dhe pagesës për Tatimin në të Ardhurat Personale (PD) dhe Formulari i deklarimit vjetor dhe pagesës për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave (CD), janë duke u modifikuar,...

2020-01-10 - 04:04 Lexo me shumë

Njoftim - KKRF publikon Udhëzimin Administrativ MF-Nr. 07/2019 për Strukturën, Përmbajtjen dhe Dorëzimin e Raportimeve Financiare Vjetore

Këshilli Kosovar për Raportim Financiar (KKRF)  ka lëshuar Udhëzimin Administrativ MF-Nr. 07/2019 për Strukturën, Përmbajtjen dhe Dorëzimin e Raportimeve Financiare Vjetore.   Ju lutemi  klikoni KËTU  për të qasur...

2019-12-26 - 10:04 Lexo me shumë

Urime Festat e Fundvitit!

2019-12-24 - 10:10 Lexo me shumë

Njoftim - KKRF publikon Udhëzimin Administrativ Nr. 02/2019 për Pavarësinë e Auditorëve Ligjor dhe Firmave të Auditimit

Këshilli Kosovar për Raportim Financiar (KKRF)  ka lëshuar Udhëzimin Administrativ Nr. 02/2019 për Pavarësinë e Auditorëve Ligjor dhe Firmave të Auditimit.  Ju lutemi  klikoni KËTU  për të qasur Udhëzimin...

2019-12-23 - 04:04 Lexo me shumë

Njoftim - ATK me Vendim Shpjegues Publik mbi Detyrimin për të Paguar TVSH-në për Furnizimin e Shërbimeve në Lëmin e Ndërtimit - Aplikimin e Ngarkesës së Kundërt

Administrata Tatimore e Kosovës ka lëshuar Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2019 mbi Detyrimin për të Paguar TVSH-në për Furnizimin e Shërbimeve në Lëmin e Ndërtimit—Aplikimin e Ngarkesës së Kundërt. Qëllimi i...

2019-12-20 - 04:04 Lexo me shumë

7 ndryshimet që Kontabilistët dhe Auditorët profesionistë duhet t’i kenë parasysh për vitin 2020

Ndryshimet kryesore që priten të ndodhin në profesionin e kontabilitetit dhe auditimit në vitin 2020 kanë të bëjnë me teknologjinë. Sidoqoftë, çfarë ndryshimesh të tjera mund të presim për vitin 2020? Ajo që mund...

2019-12-18 - 09:36 Lexo me shumë

Parimet dhe praktikat e një Drejtori Ekzekutiv efektiv të Organizatave Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit

Në kuadër të konferencës “Zhvillimi i Kapaciteteve të Kontabilitetit dhe Auditimit në ekonomitë në zhvillim”, gjatë ditës së dytë Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK – Znj. Ardiana Bunjaku prezantoi në panelin:...

2019-12-12 - 12:35 Lexo me shumë

Kosova prezenton pervojat në zbatimin e reformave të financave publike

Në Malajzi po mbahet konferenca “Zhvillimi i Kapaciteteve të Kontabilitetit dhe Auditimit në ekonomitë në zhvillim” në të cilën po marrin pjesë Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK – Znj. Ardiana Bunjaku, Auditori i...

2019-12-12 - 12:30 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në punëtorinë e Komunitetit të Praktikës për Raportim Financiar

Përfaqësues të ShKÇAK dhe Këshillit Kosovar për Raportim Financiar po marrin pjesë në punëtorinë dy ditore të Komunitetit të Praktikës për Raportim Financiar me temë “Roli i Profesionit të Kontabilitetit dhe...

2019-12-11 - 10:16 Lexo me shumë

Rëndësia e Buxhetimit të Kapitalit

Buxhetimi i kapitalit është një proces që ndihmon në planifikimin e projekteve të investimeve kapitale të një organizate në planin afatgjatë. Ai merr në konsideratë të gjitha operimet e mundshme që ndodhin në...

2019-11-26 - 09:34 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në Mbledhjen e Asamblesë së Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM)

Zv. Drejtori Ekzekutiv i ShKÇAK Z. Driton Pustina mori pjesë në Mbledhjen e Asamblesë së Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM), e cila u mbajt në Madrid, Spanjë. Gjatë takimit u mbajtën zgjedhje për Presidentin, Zv...

2019-11-20 - 06:16 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në “Trajnimin e Trajnerëve” të organizuar në kuadër të programit PULSAR

Përfaqësues të ShKÇAK së bashku me përfaqësues të Ministrisë së Financave të Kosovës, po marrin pjesë në “Trajnimin e Trajnerëve” i organizuar në kuadër të programit për kontabilitet dhe...

2019-11-15 - 03:17 Lexo me shumë

Takimi i Këshillit të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve dhe Auditorëve

Kryetarja e Këshillit të ShKÇAK Znj. Afërdita Gashi dhe Drejtoresha Ekzekutive Znj. Ardiana Bunjaku po marrin pjesë në takimin e radhës të Këshillit të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve dhe Auditorëve...

2019-11-14 - 09:36 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me datë 5 dhe 6 dhjetor, 2019  me temë: Azhurnimet e fundit në legjislacionin tatimor Vlerësimi i investimeve kapitale (buxhetimi i...

2019-11-12 - 11:43 Lexo me shumë

ShKÇAK shënon Ditën Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Auditimit

Sot me datë 11 nëntor, 2019,  me rastin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Auditimit, Shoqata e Kontabilistëve dhe Auditorëve mbajti seminarin me temën: “Rëndësia e Etikës në Zhvillimin e...

2019-11-11 - 01:16 Lexo me shumë

Dita Ndërkombëtare e Kontabilitetit dhe Auditimit

Historia e Ditës Ndërkombëtare të Profesionit të  Kontabilitetit dhe Auditimit Historia e profesionit të kontabilitetit dhe auditimit si një praktikë e vendosur daton disa mijëvjeçarë. Regjistrimet dhe dokumentet me origjinë nga...

2019-11-10 - 12:33 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me datë 11 dhe 12 nëntor, 2019  me temë: Standardi ndërkombëtar për angazhimet e rishikimeve (2400) dhe Kodi i Etikës   Për...

2019-11-05 - 11:43 Lexo me shumë

Rëndësia e SNRF 15 - “Të Ardhurat nga Kontratat me Klientët”

SNRF 15 "Të Ardhurat nga Kontratat me Klientët” zëvendëson SNK 11, SNK 18, KIRFN 13, KIRFN 15, KIRFN 18 dhe KIS 31. Ky standard zbatohet për të gjitha kontratat me klientët, përveç kontratave që trajtohen nga standardet IAS 17, IFRS 9,...

2019-11-04 - 09:54 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me datë 5 dhe 6 nëntor, 2019  me temë: SNRF 15- Të hyrat nga kontratat me klientët   Për më shumë informata rreth EVP,...

2019-10-31 - 03:43 Lexo me shumë