Firmat e kontabilitetit dhe auditimit:

Firmat e kontabilitetit dhe auditimit janë firmat që udhëhiqen nga anëtarët e ShKÇAK-së me të drejta të plota, të cilat ofrojnë shërbime të kontabilitetit dhe auditimit në tërë Kosovën. 


12