Inter-Audit Sh.P.K

Inter–Audit është themeluar në vitin 2008, në Prizren, ofron shërbime të mbajtjes dhe udhëheqjes së kontabilitetit.