ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK-SË, TË AFATIT MARS 2020

Orari

Paraqitja e provimeve për afatin MARS 2020 bëhet prej 10/02/2020 – 06/03/2020. Për ta parë orarin dhe...Lexo me shumë

Detajet rreth pagesave

ProCredit Bank

Përfituesi: SHKAK SCAAK

Nr. i xhirollogarisë: 1110161271000192

Banka për Biznes

Përfituesi: ShKÇAK/SCAAK

Nr. i xhirollogarisë: 1300271200089555

Adresa:
Sylejman Vokshi nr.50 Prishtinë