Rëndësia e Specializimit në Programin Ekspert Tatimor

Lajmet

Si pjesë e shoqërisë dinamike ku profesionet lindin në përputhje me zhvillimet sociale dhe ekonomike edhe në vendin...Lexo me shumë

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK-së për sesionin SHKURT 2019

Konkurse

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës shpallë thirrje për regjistrim për...Lexo me shumë

Teknik i Kontabilitetit

Teknik i kontabilitetit

Teknikët e Kontabilitetit kanë një rol jetësor për të gjitha ndërmarrjet, qoftë ky një biznes privat...Lexo me shumë

Kontabilist i Çertifikuar

Kontabilist i Çertifikuar

Profesioni i kontabilitetit në vendet e zhvilluara perëndimore tashmë është i dëshmuar dhe luan një rol të...Lexo me shumë

Auditor i Çertifikuar

Auditor i Çertifikuar

Auditor i Çertifikuar është ai person eksperienca, trajnimet teorike dhe kualifikimi profesional i të cilit e ka kualifikuar...Lexo me shumë

Auditor i Brendshëm i Çertifikuar

Auditor i Brendshëm i Çertifikuar

Programi i Çertifikimit në Auditim të Brendshëm Programi i Çertifikimit në Auditim të Brendshëm...Lexo me shumë

Detajet rreth pagesave

ProCredit Bank

Përfituesi: ShKÇAK/SCAAK

Nr. i xhirollogarisë: 1110161271000192

Banka për Biznes

Përfituesi: ShKÇAK/SCAAK

Nr. i xhirollogarisë: 1300271200089555

Adresa:
Sylejman Vokshi nr.50 Prishtinë