COVID-19:

Të nderuar anëtarë, kolegë dhe bashkëpunëtorë,

Uroj që të gjithë ju dhe të afërmit tuaj të jenë me shëndet të mirë në këto kohëra të pasigurta.

Jemi duke kaluar në një situatë si asnjëherë më parë. Pandemia e COVID-19 po paraqet rrezik për shëndetin tonë dhe të gjithë atyre që na rrethojnë dhe mënyra më e mirë për tu ballafaquar me këtë situatë përveç këshillave nga institutet e shëndetësisë është edhe distancimi social. Mirëpo ky distancim nuk do të thotë shkëputje apo ndërprerje e plotë e aktiviteteve tona. Tani më shumë se kurrë e konsiderojmë të rëndësishme të qëndrojmë në kontakt të vazhdueshëm me anëtarët dhe bashkëpunëtorët tanë dhe të ndajmë eksperiencat me njëri tjetrin përmes komunikimit virtual.

Për ne si profesionist, është e rëndësishme të ofrojmë ekpsertizën tonë për t’iu dal ballë kërkesave të bizneseve duke ditur se kjo gjendje është duke shkaktuar krizë ekonomike dhe bizneset do të kenë nevojë për këshilla lidhur me strukturim të biznesit, parashikime të rrjedhës së parasë, tatime apo çështje kreditore. 

Duke e pasur parasysh ndikimin e COVID-19 në profesion dhe në ekonomi në përgjithësi, ne si shoqatë profesionale kemi hapur portalin në webfaqen tonë, përmes së cilit do të mundësojmë shpërndarjen e artikujve, opinioneve dhe informatave tjera nga anëtarët dhe bashkëpunëtorët tanë, federatat dhe organizatat profesionale ndërkombëtare, në përballje me situatën aktuale. 

Shpresoj që të gjithë së bashku të tejkalojmë sa më lehtë këtë situatë.

#rrinshpi

Ardiana Bunjaku

Drejtoreshë Ekzekutive

FNK publikon pikëpamjen e fundit: Transparencë dhe Llogaridhënie më e madhe në Sektorin Publik

Publikuar nga: FNK Sektori publik po përballet me një mori prioritetesh konkurruese me njëra tjetrën, duke përfshirë një krizë të paparë globale shëndetësore dhe emergjencë klimatike, duke ndërmarrë vendime kritike...

2021-07-22 - 10:42 Lexo me shumë

Ngritja e qëndrueshmërisë dhe vlerës gjatë kohërave të pasigurta: Dërgimi i OPK-ve nga kriza në rimëkëmbje

Publikuar nga: FNK Rimëkëmbja e organizatave nga pandemia COVID-19 nuk është lineare - nuk ka asnjë moment kur të gjitha organizatat, ose të gjitha komunitetet, mund ta deklarojnë këtë pandemi me të vërtetë të përfunduar....

2021-07-21 - 10:30 Lexo me shumë

Masat e ndërmarra – COVID 19

Situata e shkaktuar nga pandemia e Covid 19 është duke ndryshuar çdo ditë, ne si SHKÇAK jemi duke monitoruar për së afermi impaktin e COVID 19 si në vend poashtu dhe në nivel global. Shëndeti dhe mirëqenia e anëtarëve të...

2021-04-10 - 01:00 Lexo me shumë

SHKÇAK: Rekomandimet drejt Rimëkëmbjes Ekonomike

Kosova nuk është vendi i vetëm i cili është duke kaluar në një krizë ekonomike nga Pandemia COVID-19, kjo gjendje është gjithëpërfshirëse në tërë globin. Në veçanti, kjo krizë është duke i...

2021-04-09 - 01:34 Lexo me shumë

COVID 19: Opinione nga Anëtarët

Shënim: ​Opinionet e publikuara në portalin Covid 19 janë opinione individuale dhe nuk paraqesin domodoshmërisht pikëpamjet e Shoqatës.   Rimëkëmbja e ekonomisë në kohën e pandemisë COVID 19 Opinion...

2021-04-07 - 12:41 Lexo me shumë

Ndikimi i diasporës në ekonominë e Kosovës gjatë pandemisë COVID-19

Publikuar nga: INSTITUTI GAP Instituti GAP ka publikuar analizën “Ndikimi i diasporës në ekonominë e Kosovës gjatë pandemisë Covid 19" Në një kohë kur ekonomia e Kosovës po pëson rënie si pasojë e...

2020-11-09 - 08:32 Lexo me shumë

Ndikimi i pandemisë COVID - 19 në ekonominë e Kosovës

Publikuar nga: INSTITUTI GAP Instituti GAP ka publikuar një raport gjithëpërfshirës për ndikimin e masave rreth Covid-19 në ekonominë e vendit në gjashtëmujorin e parë të vitit 2020. Në këtë raport paraqitet...

2020-10-29 - 08:32 Lexo me shumë

Drejt së ardhmes, së bashku: Thirrja për veprim nga G20 - 2020

Publikuar nga: IFAC IFAC i bën thirrje G20 të qëndrojë e fokusuar në të ardhmen ndaj reagimit global të COVID-19 Sfidat e ngritura nga COVID-19 janë të papara në epokën moderne; kështu kanë qenë edhe reagimet nga...

2020-07-23 - 02:21 Lexo me shumë

Ndikimi i pandemisë COVID-19 në buxhetin e Kosovës

Publikuar nga: INSTITUTI GAP   Instituti GAP në muajin qershor publikoi raportin “Ndikimi i pandemisë COVID-19 në buxhetin e Kosovës”. Qëllimi i këtij raporti është që të paraqes ndikimin e krizës së shkaktuar...

2020-07-08 - 02:32 Lexo me shumë

Ndikimi i pandemisë COVID-19 në tregun e punës

Publikuar nga: INSTITUTI GAP   Instituti GAP ka analizuar ndikimin e hershëm të pandemisë COVID-19 në tregun e punës si dhe ndikimin e masave intervenuese të qeverisë në zbutjen e rreziqeve të papunësisë. Për të qasur...

2020-07-08 - 02:28 Lexo me shumë

Ndikimi i pandemisë COVID-19 në pushtetin lokal

Publikuar nga: INSTITUTI GAP   Ndërmarrja e masave për frenimin e pandemisë COVID-19 ka ndikuar në dinamikën e punës në të gjitha komunat e Kosovës. Pushteti lokal ka luajtur rol aktiv në ndërmarrjen e masave në parandalimin...

2020-07-08 - 02:23 Lexo me shumë

Prioritetet e buxhetit të Kosovës para pandemisë COVID-19

Publikuar nga: INSTITUTI GAP   Instituti GAP në muajin maj publikoi raportin “Prioritetet e buxhetit të Kosovës para pandemisë COVID-19.” Qëllimi i këtij raporti është që të bëjë një analizë të...

2020-07-08 - 02:01 Lexo me shumë

Raportimi dhe rreziku i mashtrimit që dalin nga Covid-19 paraqesin sfida të rëndësishme për Kontabilistët dhe Auditorët

Publikuar nga: IFAC Në përgjithësi në të gjithë globin kriza e COVID-19 po shkakton implikime të mëdha financiare për shumë organizata, si dhe ekspozimin e tyre ndaj një sërë rreziqesh të tjera në rritje që kanë...

2020-05-31 - 02:00 Lexo me shumë

Gjashtë mënyra për PVM-të që të evoluojnë dhe të zhvillohen në mjedisin e COVID 19

Publikuar nga: IFAC Të themi se pandemia koronavirus (ose Covid-19) është njëra nga katastrofat e mëdha të shekullit XX mund edhe të mos jetë një ekzagjerim. Anëtarët e Komitetit të IFAC për Praktikat e Vogla dhe të Mesme...

2020-05-28 - 12:42 Lexo me shumë

Plani i veprimit mbi transformimin e praktikave - Udhëzues për të ardhmen

Publikuar nga: IFAC Rrethanat e paparashikuara ju ofrojnë praktikave të vogla dhe të mesme (PVM) mundësi të rëndësishme për t’u përshtatur dhe shërbyer në një botë që është duke ndryshuar shpejtë....

2020-05-19 - 01:47 Lexo me shumë