COVID-19:

Të nderuar anëtarë, kolegë dhe bashkëpunëtorë,

Uroj që të gjithë ju dhe të afërmit tuaj të jenë me shëndet të mirë në këto kohëra të pasigurta.

Jemi duke kaluar në një situatë si asnjëherë më parë. Pandemia e COVID-19 po paraqet rrezik për shëndetin tonë dhe të gjithë atyre që na rrethojnë dhe mënyra më e mirë për tu ballafaquar me këtë situatë përveç këshillave nga institutet e shëndetësisë është edhe distancimi social. Mirëpo ky distancim nuk do të thotë shkëputje apo ndërprerje e plotë e aktiviteteve tona. Tani më shumë se kurrë e konsiderojmë të rëndësishme të qëndrojmë në kontakt të vazhdueshëm me anëtarët dhe bashkëpunëtorët tanë dhe të ndajmë eksperiencat me njëri tjetrin përmes komunikimit virtual.

Për ne si profesionist, është e rëndësishme të ofrojmë ekpsertizën tonë për t’iu dal ballë kërkesave të bizneseve duke ditur se kjo gjendje është duke shkaktuar krizë ekonomike dhe bizneset do të kenë nevojë për këshilla lidhur me strukturim të biznesit, parashikime të rrjedhës së parasë, tatime apo çështje kreditore. 

Duke e pasur parasysh ndikimin e COVID-19 në profesion dhe në ekonomi në përgjithësi, ne si shoqatë profesionale kemi hapur portalin në webfaqen tonë, përmes së cilit do të mundësojmë shpërndarjen e artikujve, opinioneve dhe informatave tjera nga anëtarët dhe bashkëpunëtorët tanë, federatat dhe organizatat profesionale ndërkombëtare, në përballje me situatën aktuale. 

Shpresoj që të gjithë së bashku të tejkalojmë sa më lehtë këtë situatë.

#rrinshpi

Ardiana Bunjaku

Drejtoreshë Ekzekutive

Si Praktikat e Vogla dhe të Mesme po mbështesin klientët e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme përmes krizës

Burimi: Federata Evropiane e Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM EFAA thekson që përderisa Praktikat e Vogla dhe të Mesme (PVM) janë ndikuar shumë nga koronavirusi, ato janë një burim i çmuar i udhëzimit dhe...

2020-04-07 - 12:32 Lexo me shumë

EFAA bën thirrje për veprime urgjente për të mbështetur Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme dhe Praktikat e Vogla dhe të Mesme

Burimi: Federata Evropiane e Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM Federata Evropiane e Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM (EFAA) u ka kërkuar urgjent institucioneve të BE-së dhe qeverive kombëtare të ndërmarrin...

2020-04-07 - 12:27 Lexo me shumë

Udhëzime për Praktikat e Vogla dhe të Mesme të cilat janë duke u ballafaquar me krizën

Burimi: Federata Evropiane e Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM Praktikat e Vogla dhe të Mesme (PVM) gjithashtu po luftojnë për të përballuar krizën dhe kanë nevojë për udhëzime se si të mbajnë praktikën...

2020-04-07 - 11:52 Lexo me shumë

Ndikimi në subjektet raportuese dhe auditorët

Burimi: Federata Evropiane e Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM (EFAA) Ky artikull aludon ndikimin në subjektet raportuese dhe auditorët dhe se si autoritetet janë duke reaguar ndaj krizës së koronavirusit. Artikulli përqendrohet...

2020-04-07 - 11:51 Lexo me shumë

Përgatitja e Sistemeve Qeveritare të Menaxhimit Financiar për COVID-19

Artikull i publikuar nga: Blogjet e Bankës Botërore Deri më tani, shumë vende në zhvillim kanë qenë më pak të ndikuara nga COVID-19 sesa vendet më të zhvilluara. Kjo u jep atyre një dritare të ngushtë të mundësive...

2020-04-03 - 04:57 Lexo me shumë

Disa këshilla për t’i bërë lidhjet virtuale më funksionale

Artikull i shkruar nga: Alta Prinsloo – Drejtoreshë Ekzekutive në IFAC Burimi: IFAC Takimet virtuale kanë qenë prej kohësh një alternativë relativisht e lirë dhe ekologjike për takime. Të gjithë në një mënyrë...

2020-04-03 - 04:46 Lexo me shumë

Ekonomia në kohë pandemie

Artikull i shkruar nga: Lekë Musa - Auditor Ligjor dhe Partner në Baker Tilly Kosovë Tani kur jemi në një kohë të paparashikueshme, kur ende nuk e kemi të qartë se në çfarë drejtimi jemi duke shkuar, pyetja të cilës...

2020-03-29 - 12:01 Lexo me shumë

Implementimi i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) gjatë dhe pas situatës pandemike nga COVID-19

Artikull i shkruar nga: Dr.Sc.Edona Perjuci Jemi dëshmitarë se situata e krijuar  nga pandemia COVID-19 po ndikon në masë të madhe edhe në zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik dhe në paqëndrueshmëri të tregjeve financiare. Në...

2020-03-29 - 12:00 Lexo me shumë

Covid-19 dhe Efekti në Auditim dhe Raportim Financiar në Kosovë

Artikull i shkruar nga: Dr.Sc. Arbër HOTI, AC dhe M.Sc. Liridona SOPA   I. Hyrje Me përhapjen e pandemisë COVID-19, thuajse e gjithë bota ka kufizuar lëvizshmërinë e njerëzve me qëllim që të parandalohet përhapja...

2020-03-29 - 11:59 Lexo me shumë

Udhëzues për çështjet e auditimit që rrjedhin nga pandemia Covid-19 (Korona Virusit)

Artikull i publikuar nga: Këshilli i Raportimit Financiar (FRC) ÇËSHTJET E AUDITIMIT QË RRJEDHIN NGA PASOJAT E PANDEMISË COVID-19 COVID-19 po shkakton një shok në ekonominë globale që mund të jetë i fuqishëm dhe i madh por...

2020-03-27 - 09:45 Lexo me shumë

Goditja ekonomike pas pandemisë Covid-19

Artikull i shkruar nga:  Xhevdet Beqiri -  Auditor Ligjor  dhe Partner Menaxhues në NEXIA KS   Situata emergjente dhe në tërësi të pa parashikuara dhe të pa menduara nga njerëzimi do vijnë në këto kohëra të...

2020-03-27 - 09:42 Lexo me shumë

ESMA publikon Udhëzues të Implikimeve kontabël nga përhapja e pandemisë së korona virusit

Artikull i publikuar nga: Autoriteti Evropian i Instrumenteve Financiare dhe Tregjeve (ESMA) Autoriteti Evropian i Instrumenteve Financiare dhe Tregjeve (ESMA), rregullatori i tregjeve të letrave me vlerë të BE-së, ka lëshuar një Deklaratë Publike për...

2020-03-27 - 09:41 Lexo me shumë

Implikimet e koronavirusit COVID-19 në çështjet e raportimit financiar

Artikull i shkruar nga: Zijad Krasniqi - Kontabilist i Çertifikuar Përhapja e koronavirusit COVID-19 po ndikon bizneset në të gjithë botën. Subjektet dhe ata që i përgatisin pasqyrat financiare duhet të marrin në konsideratë me kujdes...

2020-03-27 - 09:40 Lexo me shumë

Mjetet e Menaxhimit Financiar për të Ndihmuar Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM) në kohë Krize

Shumë mjete dhe udhëzime janë në dispozicion për të ndihmuar NVM-të të menaxhojnë financat e tyre dhe tani menaxhimi financiar është thelbësor për mbijetesën e shumë NVM-ve. Këtu janë disa mjete të...

2020-03-27 - 09:26 Lexo me shumë

Roli i bordeve në ballafaqimin me koronavirusin

Artikull i shkruar nga: Sabine Vollmer – Kryeredaktore e revistës FM (Financial Management) Burimi: IFAC Bordet e korporatave kanë detyra të rëndësishme për të kryer si reagim ndaj koronavirusit të ri, të njohur si COVID-19, i cili...

2020-03-27 - 09:06 Lexo me shumë