Bordi i ShKÇAK:

Bordi i ShKÇAK-së është organ i caktuar nga Kuvendi që në emër të tij ta mbikëqyrë qeverisjen e ShKÇAK-së. Bordi përbëhet nga 7 anëtarë prej të cilëve zgjidhet Kryetari, Nënkryetari dhe Thesaristi. Me qëllim që të arrihet një përfaqësim i balancuar i anëtarëve në Bordin e ShKÇAK-së synohet që përbërja e Bordit të ShKÇAK të ketë anëtarë nga sektorë të ndryshëm. Në vazhdim, mund të njiheni me anëtarët e Bordit të mandatit 2024-2026.