Bordi i ShKÇAK:

Bordi i ShKÇAK-së është organ i caktuar nga Asambleja që në emër të saj ta mbikëqyrë qeverisjen e ShKÇAK-së. Bordi i Drejtorëve përbëhet nga 7 anëtarë prej të cilëve zgjidhet Kryetari, Nënkryetari dhe Thesaristi. Me qëllim që të arrihet një përfaqësim i balancuar i anëtarëve në Bordin e ShKÇAK-së synohet që përbërja e Bordit të ShKÇAK të ketë anëtarë nga sektorë të ndryshëm. Në vazhdim, mund të njiheni me anëtarët e Bordit të Drejtorëve të mandatit 2020-2022.