Masat e ndërmarra – COVID 19

Situata e shkaktuar nga pandemia e Covid 19 është duke ndryshuar çdo ditë, ne si SHKÇAK jemi duke monitoruar për së afermi impaktin e COVID 19 si në vend poashtu dhe në nivel global. Shëndeti dhe mirëqenia e anëtarëve të...

2021-04-10 - 01:00 Lexo me shumë

SHKÇAK: Rekomandimet drejt Rimëkëmbjes Ekonomike

Kosova nuk është vendi i vetëm i cili është duke kaluar në një krizë ekonomike nga Pandemia COVID-19, kjo gjendje është gjithëpërfshirëse në tërë globin. Në veçanti, kjo krizë është duke i...

2021-04-09 - 01:34 Lexo me shumë

COVID 19: Opinione nga Anëtarët

Shënim: ​Opinionet e publikuara në portalin Covid 19 janë opinione individuale dhe nuk paraqesin domodoshmërisht pikëpamjet e Shoqatës.   Rimëkëmbja e ekonomisë në kohën e pandemisë COVID 19 Opinion...

2021-04-07 - 12:41 Lexo me shumë

Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë 2020

Me datë 28 shtator, 2020, u mbajt Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë së Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK). Anëtarët e Shoqatës me një minut heshtje përkujtuan...

2020-09-29 - 05:01 Lexo me shumë

SHKÇAK DHE BERZH MBËSHTESIN NDËRMARRJET MIKRO DHE TË VOGLA DREJT RIMËKËMBJES EKONOMIKE

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) ka filluar mbajtjen e uebinarëve online si pjesë e projektit për “Mbështetjen e ndërmarrjeve mikro dhe të vogla drejt menaxhimit financiar”,...

2020-09-23 - 01:46 Lexo me shumë

ShKÇAK vizitohet nga komisioni vlerësues i Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve (AKK)

Prishtinë, 23 shtator 2020 – Në kuadër të ri-akreditimit të Programeve Çertifikuese për sektorin privat, publik dhe auditim të brendshëm, Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës...

2020-09-23 - 12:41 Lexo me shumë

ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK-SË, TË AFATIT SHTATOR-TETOR 2020

Paraqitja e provimeve për afatin SHTATOR-TETOR 2020 bëhet prej 24/08/2020 – 21/09/2020. Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim Orari i provimeve, Afati Shtator-Tetor 2020

2020-08-21 - 01:43 Lexo me shumë

INFORMATË ME RËNDËSI NGA SEKRETARIATI I KKRF

Sekretariati i Këshillit Kosovar për Raportim Financiar (KKRF) informon se është duke u përballur me një fluks të madh të Raportimeve financiare si dhe me situatën e krijuar nga Covid 19 dhe se e ka të pamundur të pranoj këtë fluks...

2020-08-16 - 03:04 Lexo me shumë

FUQIZIMI I SISTEMIT TË STANDARD-VËNIES TË AUDITIMIT NDËRKOMBËTARE DHE ETIKËS

Publikuar nga: Grupi Monitorues Grupi Monitorues ka publikuar një dokument në lidhje me reformat në procesin e përcaktimit të standardeve globale për auditim, siguri dhe etikë. Qëllimi i këtij dokumenti është të paraqesë...

2020-08-12 - 01:38 Lexo me shumë

Drejt së ardhmes, së bashku: Thirrja për veprim nga G20 - 2020

Publikuar nga: IFAC IFAC i bën thirrje G20 të qëndrojë e fokusuar në të ardhmen ndaj reagimit global të COVID-19 Sfidat e ngritura nga COVID-19 janë të papara në epokën moderne; kështu kanë qenë edhe reagimet nga...

2020-07-23 - 02:21 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në një-ditore e cila do të mbahet me datë 24 korrik, 2020 me temë: Planifikimi i auditimit të brendshëm dhe teknikat në identifikimin e fushave më me rrezik në situata...

2020-07-15 - 03:43 Lexo me shumë

Ndikimi i pandemisë COVID-19 në buxhetin e Kosovës

Publikuar nga: INSTITUTI GAP   Instituti GAP në muajin qershor publikoi raportin “Ndikimi i pandemisë COVID-19 në buxhetin e Kosovës”. Qëllimi i këtij raporti është që të paraqes ndikimin e krizës së shkaktuar...

2020-07-08 - 02:32 Lexo me shumë

Ndikimi i pandemisë COVID-19 në tregun e punës

Publikuar nga: INSTITUTI GAP   Instituti GAP ka analizuar ndikimin e hershëm të pandemisë COVID-19 në tregun e punës si dhe ndikimin e masave intervenuese të qeverisë në zbutjen e rreziqeve të papunësisë. Për të qasur...

2020-07-08 - 02:28 Lexo me shumë

Ndikimi i pandemisë COVID-19 në pushtetin lokal

Publikuar nga: INSTITUTI GAP   Ndërmarrja e masave për frenimin e pandemisë COVID-19 ka ndikuar në dinamikën e punës në të gjitha komunat e Kosovës. Pushteti lokal ka luajtur rol aktiv në ndërmarrjen e masave në parandalimin...

2020-07-08 - 02:23 Lexo me shumë

Prioritetet e buxhetit të Kosovës para pandemisë COVID-19

Publikuar nga: INSTITUTI GAP   Instituti GAP në muajin maj publikoi raportin “Prioritetet e buxhetit të Kosovës para pandemisë COVID-19.” Qëllimi i këtij raporti është që të bëjë një analizë të...

2020-07-08 - 02:01 Lexo me shumë

NJOFTIM: Ministria e Financave publikon Vendimin për shtyerjen e afatit të dorëzimit të deklaratave dhe pasqyrave financiare vjetore të të gjitha ndërmarrjeve në Kosovë në KKRF

Më 25.06.2020, Ministria e Financave  ka publikuar Vendimin për shtyrjen e afatit deri më 15 GUSHT, 2020, të dorëzimit të deklaratave dhe pasqyrave financiare vjetore të të gjitha ndërmarrjeve në Kosovë në Këshillin Kosovar...

2020-06-25 - 11:04 Lexo me shumë

SHKÇAK DHE BERZH MBËSHTESIN NDËRMARRJET MIKRO DHE TË VOGLA DREJT RIMËKËMBJES EKONOMIKE

Prishtinë, 23 qershor 2020 - Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) kanë nënshkruar marrëveshje për zhvillimin dhe zbatimin e...

2020-06-23 - 02:08 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me datë 22 - 23 qershor, 2020 me temë: SNA 540 (i rishikuar) – Auditimi i vlerësimeve kontabël dhe shpalosjet përkatëse, Auditimi i llogarive...

2020-06-10 - 12:43 Lexo me shumë

ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK-SË, TË AFATIT KORRIK-GUSHT 2020

Paraqitja e provimeve për afatin KORRIK-GUSHT 2020 bëhet prej 08/06/2020 – 03/07/2020. Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim Orari i provimeve, Afati Korrik-Gusht 2020

2020-06-03 - 10:43 Lexo me shumë

Raportimi dhe rreziku i mashtrimit që dalin nga Covid-19 paraqesin sfida të rëndësishme për Kontabilistët dhe Auditorët

Publikuar nga: IFAC Në përgjithësi në të gjithë globin kriza e COVID-19 po shkakton implikime të mëdha financiare për shumë organizata, si dhe ekspozimin e tyre ndaj një sërë rreziqesh të tjera në rritje që kanë...

2020-05-31 - 02:00 Lexo me shumë

Gjashtë mënyra për PVM-të që të evoluojnë dhe të zhvillohen në mjedisin e COVID 19

Publikuar nga: IFAC Të themi se pandemia koronavirus (ose Covid-19) është njëra nga katastrofat e mëdha të shekullit XX mund edhe të mos jetë një ekzagjerim. Anëtarët e Komitetit të IFAC për Praktikat e Vogla dhe të Mesme...

2020-05-28 - 12:42 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në një-ditore e cila do të mbahet me datë 04 qershor, 2020 me temë: "Sfidat e profesionit - Konkurrenca në treg dhe përcaktimi i kostos së angazhimeve për...

2020-05-26 - 12:43 Lexo me shumë

Publikime

Publikime nga Federata Ndërkombëtare e Kontabilitetit dhe Auditimit   Titulli   Plani i veprimit mbi transformimin e praktikave – Udhëzues për të...

2020-05-19 - 07:16 Lexo me shumë

Plani i veprimit mbi transformimin e praktikave - Udhëzues për të ardhmen

Publikuar nga: IFAC Rrethanat e paparashikuara ju ofrojnë praktikave të vogla dhe të mesme (PVM) mundësi të rëndësishme për t’u përshtatur dhe shërbyer në një botë që është duke ndryshuar shpejtë....

2020-05-19 - 01:47 Lexo me shumë

COVID-19: Auditimi nga distana

Publikuar nga: AICPA   Shefi i Auditimit  të  AICPA, Bob Dohrer, ofron këshilla për auditimin në distancë dhe vëzhgimin e inventarit gjatë pandemisë së koronavirusit.    

2020-05-04 - 01:01 Lexo me shumë

Udhëheqja e Institutit të Kontabilistëve të Çertifkuar të Afrikës së Jugut në kohë krize – transmetimi i një serie me sesione virutale

Publikuar nga: Instituti i Kontabilistëve të Çertifkuar të Afrikës së Jugut Udhëheqja në kohë të jashtëzakonshme Krizat pa dashje krijojnë mundësi. Sfidat dhe krizat kanë potencialin për të nxitur idetë...

2020-05-04 - 12:33 Lexo me shumë

OPK-të mbështesin njëra-tjetrën — Maratona e EVP-ve Online Gjatë COVID-19

Artikull i shkruar nga: Alta Prinsloo - Drejtoreshë Ekzekutive Burimi: IFAC   Në fillim të këtij viti, unë morra pjesë në një rishqyrtim të planit financiar afatgjatë të distriktit të shkollës sonë dhe pyeta...

2020-04-30 - 03:47 Lexo me shumë

Shtatë hapa të rëndësishëm për planifikimin e menaxhimit të krizës për OPK-të

Artikull i shkruar nga: Linda Lach - Drejtoreshë për Qeverisje në IFAC dhe Darlene Nzorubara - Menaxhere e lartë teknike për Cilësi dhe Zhvillim në IFAC Burimi: IFAC Shpejtësia, hapësira globale dhe ndikimi i...

2020-04-30 - 03:27 Lexo me shumë

Koronavirusi: Konsideratat për Auditorët

Publikuar nga: ICAEW   Fakulteti i Auditimit dhe i Sigurisë i ICAEW ka ndarë një incizim të “webinarit” të tij të fundit duke parë sfidat me të cilat janë duke u ballafaquar auditorët për shkak të përhapjes...

2020-04-29 - 03:48 Lexo me shumë

COVID 19: Si të fillojmë dhe të vështojmë drejt së ardhmes me shpresë

Artikull i shkurar nga: Amy Brachio - Udhëheqëse e Konsulencës së Riskut dhe Rritjes së Performancës në EY Katër mësime të rëndësishme nga kriza e COVID-19 që duhet t’i bartim në të ardhmen Si komunitet...

2020-04-29 - 01:56 Lexo me shumë