Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK për sesionin SHKURT 2024

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK për sesionin SHKURT 2024 Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës shpallë thirrje për regjistrim për trajnimet e sesionit të Shkurtit. Trajnimet...

2024-02-12 - 08:04 Lexo me shumë

NJOFTIM: Azhurnohet materiali i lëndës P4/Ligjet dhe Tatimet në Kosovë sipas Ligjit Nr. 08/L-257 për Administrimin e Procedurave Tatimore

Ju njoftojmë se materiali i lëndës P4/Ligjet dhe Tatimet në Kosovë është azhurnuar sipas ndryshimeve të Ligjit Nr. 08/L-257 për Administrimin e Procedurave Tatimore, implementimi i planprogramit të ri do...

2024-02-12 - 07:55 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 31 janar, 2024 me temën: “Ndryshimet ligjore sipas Ligjit Nr. 08/L-257 për Administrimin e Procedurave Tatimore”.   Për më shumë...

2024-01-19 - 03:40 Lexo me shumë

Publikohen Standardet e reja për Auditim të Brendshëm

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit të Brendshëm (BSNAB / IIASB), ka njoftuar publikimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit të Brendshëm. Standardet e reja Ndërkombëtare të Auditimit të Brendshëm...

2024-01-16 - 03:43 Lexo me shumë

FNK/IFAC publikon Rishikimin e Literaturës mbi Qëndrueshmërinë dhe Edukimin

Federata Ndërkombëtare e Kontabilitetit dhe Auditimit (FNK/IFAC) ka lansuar rishikimin e literaturës mbi Edukimin e Kontabilistëve dhe Auditorëve për një të Ardhme të Qëndrueshme: Rishikimi i Literaturës i Kompetencave, Strategjive të...

2024-01-11 - 09:55 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 20 dhjetor, 2023 me temën: Trajnimi i avancuar në Excel   Për më shumë informata rreth EVP, klikoni Këtu

2023-12-14 - 09:40 Lexo me shumë

FNK mbështet standardin e ri të auditimit të BSNAS për entitetet më pak të ndërlikuara dhe inkurajon juridiksionet të marrin në konsideratë adoptimin e këtij standardi.

Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve dhe Auditorëve (FNK), e cila përfshin 180 organizata anëtare dhe përfaqëson miliona kontabilistë dhe auditorë profesionistë në mbarë botën, përgëzon Bordin e Standardeve...

2023-12-08 - 11:55 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 11-12 dhjetor, 2023 me temat: Teknikat e specializuara të kontabilitetit të kostos; Procesi i reduktimit të Kostos; Mjetet dhe metodat e ndryshme për vlerësimin...

2023-11-30 - 10:00 Lexo me shumë

ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK, AFATI JANAR-SHKURT 2024

Paraqitja e provimeve për afatin JANAR-SHKURT 2024 bëhet prej 01/12/2023 – 12/01/2024. Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim: Orari i provimeve, Afati Janar-Shkurt...

2023-11-25 - 02:43 Lexo me shumë

ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK, AFATI QERSHOR 2024

Paraqitja e provimeve për afatin QERSHOR 2024 bëhet prej 01/05/2024 – 12/06/2024. Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim: Orari i provimeve, Afati Qershor 2024  

2023-11-25 - 02:43 Lexo me shumë

ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK, AFATI SHTATOR 2024

Paraqitja e provimeve për afatin SHTATOR 2024 bëhet prej 01/08/2024 – 10/09/2024. Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim: Orari i provimeve, Afati Shtator 2024

2023-11-25 - 02:43 Lexo me shumë

Kryetari i Bordit të ShKÇAK, Z. Nazmi Pllana pjesë e Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së FCM

Sot me datë 23 nëntor, 2023 - Kryetari i Bordit të ShKÇAK, Z. Nazmi Pllana përfaqësoi Shoqatën në Mbledhjen e Përgjithshme të Asamblesë së Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM), e cila u zhvillua në Paris,...

2023-11-23 - 02:33 Lexo me shumë

Z. Nazmi Pllana – Kryetar i Bordit të ShKÇAK u zgjodh anëtar i Komitetit Ekzekutiv të Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM).

Z. Nazmi Pllana – Kryetar i Bordit të ShKÇAK u zgjodh anëtar i Komitetit Ekzekutiv të Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM). Komiteti Ekzekutiv i Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM) emërohet nga Këshilli i FCM...

2023-11-23 - 02:31 Lexo me shumë

Ardiana Bunjaku Drejtoreshë Ekzekutive e ShKÇAK u zgjodh anëtare e Grupit për Zhvillim dhe Këshillim të Organizatave Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit (PAODAG) në IFAC

Ardiana Bunjaku Drejtoreshë Ekzekutive e ShKÇAK u zgjodh anëtare e Grupit për Zhvillim dhe Këshillim të Organizatave Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit (PAODAG) në Federatën Ndërkombëtare të Kontabilistëve dhe...

2023-11-21 - 12:03 Lexo me shumë

Strukturat udhëheqëse të ShKÇAK pjesë e Mbledhjes Vjetore të Këshillit të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Auditimit (IFAC)

Me datë 15-16 nëntor, 2023 - Kryetari i Bordit të ShKÇAK, Z. Nazmi Pllana së bashku me Drejtoreshën Ekzekutive, Znj. Ardiana Bunjaku morën pjesë në Mbledhjen Vjetore të Këshillit të Federatës Ndërkombëtare të...

2023-11-20 - 09:24 Lexo me shumë

Punëtoria e 8-të e Komunitetit të përbashkët të praktikës së Edukimit dhe Raportimit Financiar në kuadër të programit PULSAR

Me datë 14-16 Nëntor, 2023 - Përfaqësues të ShKÇAK së bashku me përfaqësues të Thesarit të Republikës së Kosovës, po marrin pjesë në punëtorinë e 8-të të Komunitetit të përbashkët...

2023-11-14 - 02:45 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 16 nënor, 2023 me temën: Auditimi i projekteve kapitale që nga faza fillestare deri në mbylljen e pagesave, sipas shembujve praktik me formularët e Auditimit...

2023-11-09 - 03:40 Lexo me shumë

Konferenca: “Krijimi i vlerave – Porta e së ardhmes”

Për të shënuar ditën e Profesionit të Kontabilitetit dhe Auditimit, ShKÇAK në bashkëpunim me Instituti AAB organizoi Konferencën me temë “Krijimi i vlerave – Porta e së ardhmes”, duke mbledhur mbi 250 anëtarë dhe...

2023-11-08 - 05:52 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 27 tetor, 2023 me temën: Planifikimi dhe kryerja e një angazhimi të rishikimit (ISRE 2400)   Për më shumë informata rreth EVP,...

2023-10-17 - 03:40 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 16-17 tetor, 2023 me temën: SNRF 16-Lizingu dhe SNRF 9-Instrumentet Financiare   Për më shumë informata rreth EVP, klikoni Këtu

2023-10-05 - 10:40 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në seminarin:“Praktikat e mira në mbikëqyrjen dhe zbatimin e auditimit: Vështrime nga Agjencioni Polak për Mbikëqyrjen e Auditimit”

Sot me datë 03 Tetor, 2023 - Përfaqësues të ShKÇAK së bashku me përfaqësues të Këshillit Kosovar për Raportim Financiar (KKRF) dhe Bordit të Mbikëqyrjes Publike (BMP) po marrin pjesë në seminarin e organizuar nga Qendra e...

2023-10-03 - 02:15 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 22 shtator, 2023 me temën: SNRF 12-Tatimi në të ardhura dhe SNRF 13-Matja e vlerës së drejtë.   Për më shumë informata...

2023-09-15 - 10:40 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 14-15 shtator, 2023 me temën: Zbatimi në praktikë i procedurave analitike të auditimit - Rast studimi.   Për më shumë...

2023-09-07 - 10:40 Lexo me shumë

ShKÇAK dhe ZKA nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi për trajnime profesionale

Sot me datë 26 korrik, 2023 - Shoqata e Kontabilisteve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) dhe Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) lidhën marrëveshje të bashkëpunimit për trajnime profesionale, nënshkruar nga...

2023-07-26 - 08:34 Lexo me shumë

Data të rëndësishme

MBAJTJA E PROVIMEVE TË AFATIT JANAR-SHKURT 2024 20 janar 2024 – P1, P5, P9 27 janar 2024 – P2, P6, P10, B1 03 shkurt 2024 – P3, P7, P11, B2, M2, T5 10 shkurt 2024 – P4, P8, P12, B3 SHPALLJA E...

2023-07-26 - 10:58 Lexo me shumë

Grupi i parë përfundon me sukses programin trajnues “Përcaktimi i Kostos së Produktit”

Urime grupit të parë përfundimi me sukses i programit trajnues “Përcaktimi i Kostos së Produktit”. Ky program është mbështetur nga Helvetas Swiss Intercooperation Kosova & Management and Developments Associates (MDA) përmes projektit...

2023-07-13 - 06:38 Lexo me shumë

ShKÇAK pret në takim BMP dhe IEKA të Shqipërisë

Sot me datë 12 korrik, 2023 - Përfaqësues të ShKÇAK pritën në takim përfaqësues të Bordit të Mbikëqyrjes Publike të Republikës së Shqipërisë dhe Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar...

2023-07-12 - 08:42 Lexo me shumë

ShKÇAK merr pjesë në tryezën “Forcimi i Raportimit Financiar të Korporatave në Kosovë dhe Vendosja e Kërkesave të Raportimit mbi Qëndrueshmërinë“ të organizuar CFRR

Sot me datë 04 Korrik, 2023 – Përfaqësues të ShKÇAK së bashku me përfaqësues të Këshillit Kosovar për Raportim Financiar, Fakultetit Ekonomik si dhe shoqatave të tjera profesionale morën pjesë në tryezën...

2023-07-12 - 05:51 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 26-27 qershor, 2023 me temat: Strategjia e auditimit të brendshëm, planifikimi i auditimit dhe programi i auditimit; Çështjet e raportimit të...

2023-06-07 - 10:40 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional | Vlorë, Shqipëri

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 02-03 qershor, 2023 me temën: Kodi Etik i rishikuar - Pajtueshmëria me kodin, parimet themelore dhe kuadrin konceptual; SNRF 15 - Të hyrat nga kontratat me...

2023-05-11 - 10:40 Lexo me shumë