Ftesë për pjesëmarrje në Eventin e përbashkët të EFAA, EFRAG dhe NVM-të e bashkuara (08/07/2022 | 14:00 - 16:00)

Federata Evropiane e Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM-të (EFAA), Grupi Këshillues Evropian i Raportimit Financiar (EFRAG) dhe NVM-të e bashkuara organizojnë eventin e përbashkët i cili ka për qëllim informimin dhe diskutimin...

2022-07-04 - 04:08 Lexo me shumë

Publikimet më të reja nga Accountancy Europe

Accountancy Europe ka lansuar një seri të re publikimesh mbi:   shërbimet jo-audituese rotacionin e detyrueshëm të auditorëve përkufizimet e subjekteve me interes publik mbikëqyrjen e auditimit   Publikimet theksojnë se sa...

2022-07-01 - 03:09 Lexo me shumë

Jeni përgatitur për standardet e reja të Menaxhimit të Cilësisë të BSNAS/IAASB?

Në fund të vitit 2020, Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS/IAASB) publikoi tre standarde të reja dhe të rishikuara mbi menaxhimin e cilësisë. Standardet fuqizojnë dhe modernizojnë mënyrën se si...

2022-06-30 - 05:13 Lexo me shumë

ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK, TË AFATIT SHTATOR 2022

Paraqitja e provimeve për afatin SHTATOR 2022 bëhet prej 15/08/2022 – 16/09/2022. Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim Orari i provimeve, Afati Shtator 2022  

2022-06-27 - 02:43 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në  dy-ditore e cila do të mbahet me 21-22 qershor, 2022 me temën: Kontabiliteti i sektorit të ndërtimtarisë: aspekti tatimor dhe i raportimit financiar   Për...

2022-06-15 - 11:43 Lexo me shumë

Ftesë për pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare të EFAA 2022 (02/06/2022 | 09:30 - 16:30)

Federata Evropiane e Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM (EFAA) organizon Konferencën Ndërkombëtare për vitin 2022. Tema: Transformimi i Firmave Praktikuese të Kontabilitetit dhe Auditimit: Firmat e Vogla dhe të Mesme të...

2022-05-27 - 02:56 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në  dy-ditore e cila do të mbahet me 26-27 maj, 2022 me temën: Vështrim i përgjithshëm i auditimittë brendshëm të bazuar në rrezik dhe Vlerësimi i...

2022-05-20 - 01:43 Lexo me shumë

Lufta për parandalimin e pastrimit të parave – një proces i vazhdueshëm

Artikull i shkruar nga: Prof. Dr. Hysen ÇELA *Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës Sa më shumë forcohen masat për parandalimin, aq më shumë zotëruesit e parave të paligjshme do të vihen përpara...

2022-05-17 - 12:11 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në  një-ditore e cila do të mbahet me 19 maj, 2022 me temën: Momenti i lindjes së detyrimit për TVSH; E drejta e zbritjes së TVSH; Rregullimet e zbritjeve të TVSH;...

2022-05-13 - 06:43 Lexo me shumë

Panel diskutimi: Raportimin Financiar - Kërkesat Ligjore dhe Sfidat e Implementimit

Prishtinë, 22 prill, 2022 - Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës pas sesionit të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional mbajti një panel diskutimi me Kryetarin e Këshillit të Kosovës për...

2022-04-22 - 03:05 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

Prishtinë, 22 prill, 2022 - Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës në kuadër të programit të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional (EVP), mbajti sesionin e radhës të EVP-së me...

2022-04-22 - 01:03 Lexo me shumë

Mbledhja e parë e Bordit të ShKÇAK për mandatin 2022-2024

Prishtinë, 01 prill, 2022 - Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) në pajtueshmëri me statutin e saj, sot mbajti mbledhjen e parë të Bordit të përzgjedhur nga Kuvendi i anëtarëve...

2022-04-01 - 07:41 Lexo me shumë

ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK, TË AFATIT QERSHOR 2022

Paraqitja e provimeve për afatin QERSHOR 2022 bëhet prej 02/05/2022 – 01/06/2022. Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim Orari i provimeve, Afati Qershor 2022

2022-03-31 - 04:43 Lexo me shumë

Ceremonia e 20 vjetorit të ShKÇAK

Me datë 23.03.2022 ShKÇAK ka mbajtur ceremoninë e shënimit të 20-vjetorit të themelimit të saj, pjesë e së cilës ishin anëtarët e saj, personalitete të larta nga institucionet vendore dhe atyre ndërkombëtare si dhe...

2022-03-25 - 07:42 Lexo me shumë

PLATFORMA E RE DIGJITALE E FNK I ASISTON SEKTORIT PUBLIK KALIMIN NGA KONTABILITETI I PARAS SË GATSHME NË KONTABILITIN AKRUAL: RRUGËTIMI DREJT KONTABILITETIT AKRUAL

Rrugëtimi drejt kontabilitetit akrual ofron burime për të implementuar të gjithë qasjen e sistemit ndaj Menaxhimit të Financave Publike cilësore (MFP) të nevojshme për kalimin nga parimi i parasë së gatshme në parimin...

2022-03-01 - 08:02 Lexo me shumë

KOHA PËR VEPRIM MBI QËNDRUESHMËRINË: HAPAT E ARDHSHËM PËR PROFESIONIN E KONTABILITETIT DHE AUDITIMIT

Me themelimin e Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Qëndrueshmërisë (BSNQ), rrugëtimi drejtë së ardhmës është i qartë: Profesioni i kontabilitetit dhe auditimit duhet të udhëheqë rrugëtimin drejtë...

2022-02-28 - 09:01 Lexo me shumë

UDHËZUESI I RI I ZBATIMIT PËR MENAXHIMIN E CILËSISË PËR AUDITIMET E PASQYRAVE FINANCIARE

Bordi i Standardeve Ndërkombëtar të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS) ka publikuar Udhëzuesin e Zbatimit për herë të parë për SNA 220, Menaxhimi i Cilësisë për një Auditim të Pasqyrave Financiare. Udhëzuesi do...

2022-02-22 - 04:49 Lexo me shumë

KUJDESI DHE VIGJILENCA E PROFESIONISTËVE PËR DISA SHËRBIME QË MBARTIN RREZIKUN PËR PASTRIMIN E PARAVE

Artikull i shkruar nga: Prof. Dr. Hysen ÇELA *Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës Artikullin e plotë e gjeni në këtë LINK

2022-02-02 - 03:11 Lexo me shumë

PROFESIONET E LIRA DHE ROLI I TYRE NË PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE

Artikull i shkruar nga: Prof. Dr. Hysen ÇELA *Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës   RREZIKU I PASTRIMIT TË PARAVE. PSE PARAT E VEPRIMTARIVE KRIMINALE NUK DUHET TË FUTEN NË RRJEDHËN E BIZNESIT TË LIGJSHËM?...

2022-02-02 - 03:00 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në  një-ditore e cila do të mbahet me 29 dhjetor, 2021 me temën: DIGJITALIZIMI I PROFESIONIT  (PËRPARËSITË DHE SFIDAT E IMPLEMENTIMIT TË ZHVILLIMEVE TË REJA...

2021-12-25 - 06:43 Lexo me shumë

Puntoria vjetore e ShKÇAK “Ruajtja e qeverisjes së mirë”

Më 16 dhe 17 dhjetor 2021, ShKÇAK mbajti punëtorinë vjetore “Ruajtja e qeverisjes së mirë” me anëtarët e Bordit, Komisionet e saj dhe Zyrën Ekzekutive. Qëllimi i punëtorisë ishte përcaktimi dhe planifikimi i...

2021-12-17 - 06:08 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në  dy-ditore e cila do të mbahet me 9 dhe 10 dhjetor, 2021 me temën: SNA 800 - Konsiderata të veçanta - auditimet e pasqyrave financiare të përgatitura në pajtueshmëri me korniza për...

2021-11-26 - 06:43 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në  dy-ditore e cila do të mbahet me 4 dhe 5 nëntor, 2021 me temën: Zbatimi në Praktikë i Procedurave Analitike të Auditimit-rast studimi – Sesioni...

2021-10-19 - 06:43 Lexo me shumë

ShKÇAK DHE SHUKOS NËNSHKRUAJNË MARRËVESHJE MIRËKUPTIMI

Sot me datë 6 tetor, 2021 - Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) dhe Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës (SHUKOS), nënshkruan marrëveshje...

2021-10-06 - 12:54 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në  dy-ditore e cila do të mbahet me 29 dhe 30 shtator, 2021 me temën: SNK 36 - Dëmtimi i Pasurive dhe SNRF 16  - Lizingu Për më shumë informata rreth EVP,...

2021-09-20 - 11:43 Lexo me shumë

Planifikimi paraprak për zbatimin e standardeve të reja të menaxhimit të cilësisë

Publikuar nga: ICAEW   Këshilli i Raportimit Financiar ka publikuar dy standarde të reja të Menaxhimit të Cilësisë, si dhe SNA 220 të rishikuar. Louise Sharp, Menaxhere në Fakultetin e Auditimit dhe Sigurisë të Institutit të...

2021-09-18 - 10:24 Lexo me shumë

Auditorë: Tani është koha për të mirëpritur rolin tonë si agjentë të ndryshimit

Francisco Sant'anna, Auditor Ligjor, Kryetar i bordit të drejtorëve, IBRACON | 26 Gusht 2021 Auditorët Ligjor gjithmonë është dashur të kenë njohuri të gjera mbi standardet ekzistuese profesionale dhe etike dhe kornizat rregullatore, si dhe...

2021-09-10 - 01:00 Lexo me shumë

PUBLIKIMI I RI NGA CPA KANADA, ICAS DHE FNK EKSPLORON ETIKËN NË NJË EPOKË KOMPLEKSITETI DHE NDRYSHIMI DIGJITAL

Ndërsa bota bëhet më komplekse, ruajtja e standardeve etike bëhet edhe më sfiduese dhe gjithnjë e më e rëndësishme. Për të ndihmuar profesionistët e Kontabilitetit dhe Auditimit të Kanadasë (CPA Kanada),...

2021-09-02 - 12:25 Lexo me shumë

NJOFTIM

  Të nderuar,   Ju informojmë se Zyra Ekzekutive e ShKÇAK do të jetë e mbyllur nga data 02/08/2021 deri me datën 16/08/2021.   Ju urojmë pushime të këndshme!   Me respekt,         ...

2021-07-30 - 04:30 Lexo me shumë

FNK publikon pikëpamjen e fundit: Transparencë dhe Llogaridhënie më e madhe në Sektorin Publik

Publikuar nga: FNK Sektori publik po përballet me një mori prioritetesh konkurruese me njëra tjetrën, duke përfshirë një krizë të paparë globale shëndetësore dhe emergjencë klimatike, duke ndërmarrë vendime kritike...

2021-07-22 - 10:42 Lexo me shumë