Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 13 prill, 2023 me temën: Përgatitja e Pasqyrave Financiare nga Kontabilistët e Çertifikuar (shembuj praktik); Roli dhe përgjegjësia e...

2023-03-24 - 10:43 Lexo me shumë

ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK, TË AFATIT QERSHOR 2023

Paraqitja e provimeve për afatin QERSHOR 2023 bëhet prej 02/05/2023 – 02/06/2023. Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim: Orari i provimeve, Afati Qershor 2023  

2023-03-15 - 10:43 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 15-15 mars, 2023 me temën: Rimbursimet tatimore; Deklarimi tremujor dhe vjetor për tatim në të ardhura personale, TAK dhe...

2023-03-10 - 04:43 Lexo me shumë

MOMENTUM I INTERESIMIT PËR SHPALOSJEN DHE SIGURINË E ESG NGA KORPORATAT, MEGJITHATË SIPAS STUDIMIT PAQARTËSITË E RAPORTIMIT VAZHDOJNË TË MBESIN

Publikuar nga: IFAC Kompanitë më të mëdha globale vazhdojnë të tregojnë interesim në raportimin e korporatave dhe sigurinë lidhur me çështjet mjedisore, sociale dhe të qeverisjes (ESG), sipas një raporti të publikuar nga...

2023-03-01 - 02:48 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 08-09 mars, 2023 me temën: SNRF për NVM   Për më shumë informata rreth EVP, klikoni Këtu

2023-02-27 - 04:43 Lexo me shumë

Faktorët kyç për zhvillimin dhe përdorimin e Indikatorëve të Cilësisë së Auditimit

Publikuar nga: Accountancy Europe Është një objektiv i përbashkët për të gjitha palët në ekosistemin e raportimit të korporatës për të përmirësuar cilësinë e raportimit financiar. Kryerja e auditimeve të...

2023-01-24 - 10:32 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në një-ditore e cila do të mbahet me 16 dhjetor, 2022 me temën: Auditimi i Teknologjisë Informative   Për më shumë informata rreth EVP, klikoni Këtu

2022-12-06 - 02:43 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në Seminarin e Zyrtarëve të Lartë: PULSAR, REPARIS për NVM-të, STAREP

Sot me datë 29 Nëntor, 2022 - Përfaqësues të ShKÇAK së bashku me përfaqësues të Këshillit Kosovar për Raportim Financiar, Thesarit të Republikës së Kosovës, Bordit të Mbikëqyrjes Publike po marrin pjesë...

2022-11-29 - 02:28 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 05 dhe 06 dhjetor, 2022 me temën: SNA 315  - Identifikimi dhe vlerësimi i rrezikut të anomalisë materiale (i rishikuar) SNA 260 -...

2022-11-24 - 11:43 Lexo me shumë

Përfaqësues të ShKÇAK pjesë e Konferencës Rajonale “REPARIS” të organizuar nga Qendra për Reforma të Raportimit Financiar të Bankës Botërore.

Përfaqësues të ShKÇAK pjesë e Konferencës Rajonale “REPARIS” të organizuar nga Qendra për Reforma të Raportimit Financiar të Bankës Botërore. Tema: Fuqizimi i Qeverisjes së Korporatave në Shqipëri dhe...

2022-11-10 - 11:36 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në një-ditore e cila do të mbahet me 23 nëntor, 2022 me temën: Ndryshimet në strukturën e biznesit dhe kontabilitetin e menaxhimit.   Për më shumë...

2022-11-07 - 03:43 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në Konferencën Vjetore të Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM).

ShKÇAK pjesëmarrëse në Konferencën Vjetore të Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM). Sot me datë 04 nëntor, 2022 - Kryetari i ShKÇAK,  Z. Nazmi Pllana dhe Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK,  Znj. Ardiana...

2022-11-04 - 03:25 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në Mbledhjen e Përgjithshme të Asamblesë së Federatës Mesdhetare e Kontabilistëve (FCM).

Sot me datë 03 nëntor, 2022 - Kryetari i ShKÇAK, Z. Nazmi Pllana dhe Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK,  Znj. Ardiana Bunjaku janë duke e përfaqësuar Shoqatën në Mbledhjen e Përgjithshme të Asamblesë të Federatës...

2022-11-03 - 03:25 Lexo me shumë

FNK/IFAC PUBLIKON “MBËSHTETJE SHTESË” MBI STANDARDET E MENAXHIMIT TË CILËSISË TË BSNAS/IAASB PËR FIRMAT E VOGLA

Federata Ndërkombëtare e Kontabilitetit dhe Auditimit (FNK/IFAC) publikoi pjesën e parë të një serie publikimesh e cila përbëhet nga tre pjesë, për të ndihmuar firmat e vogla dhe të mesme të kontabilitetit dhe auditimit të...

2022-11-01 - 01:47 Lexo me shumë

Filluan ligjëratat e trajnimit për zyrtarët e Administratës Tatimore të Kosovës

Filluan ligjëratat grupi i zyrtarëve të Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) të cilët po ndjekin programin “Trajnimi i Trajnerëve” të modeluar enkas për zyrtarët e këtij institucioni. Ky trajnim është...

2022-10-28 - 10:32 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 27 - 28 tetor, 2022 me temat: ISQM/SNMC 1 - Standardi ndërkombëtar për menaxhimin e cilësisë, menaxhimi i cilësisë për firmat...

2022-10-18 - 04:43 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 17 - 18 tetor, 2022 me temën: SNRF 9-Instrumentet financiare dhe SNRF 13-Matja e vlerës së drejtë   Për më shumë...

2022-10-04 - 01:43 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 28-29 shtator, 2022 me temën: SNRF 16 - Lizingu;  SNK 38 - Pasuritë jo-qarkulluese të patrupëzuara dhe SNK 40 - Prona...

2022-09-09 - 12:43 Lexo me shumë

TANI NË DISPOZICION UDHËZUES I RI MBI IDENTIFIKIMIN DHE VLERËSIMIN E RREZIQEVE TË ANOMALIVE MATERIALE NË NJË AUDITIM TË PASQYRAVE FINANCIARE

Publikuar nga: IAASB Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS/IAASB) ka publikuar Udhëzuesin e Zbatimit për SNA 315 (i rishikuar - 2019), Identifikimi dhe Vlerësimi i Rreziqeve të Anomalive Materiale. Udhëzuesi fokusohet...

2022-08-01 - 10:37 Lexo me shumë

Takim me Zëvendëskryeministrin e parë të Republikës së Kosovës për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog, Z. Besnik Bislimi.

Sot me datë 19 korrik, 2022 – Përfaqësuesit e Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) - Kryetari i Bordit Z. Nazmi Pllana dhe Drejtoresha Ekzekutive Znj. Ardiana Bunjaku, u pritën në...

2022-07-19 - 02:34 Lexo me shumë

Pse menaxhimi i cilësisë është më shumë se thjesht pajtueshmëri me standardet

Autor: ICAEW   Me përafrimin e datës së hyrjes në fuqi të Standardit Ndërkombëtar për Menaxhimin e Cilësisë 1 (SNMC 1 / ISQM 1), firmat e kontabilitetit dhe auditimit kanë filluar të mendojnë se si të arrijnë...

2022-07-06 - 02:16 Lexo me shumë

Ftesë për pjesëmarrje në Eventin e përbashkët të EFAA, EFRAG dhe NVM-të e bashkuara (08/07/2022 | 14:00 - 16:00)

Federata Evropiane e Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM-të (EFAA), Grupi Këshillues Evropian i Raportimit Financiar (EFRAG) dhe NVM-të e bashkuara organizojnë eventin e përbashkët i cili ka për qëllim informimin dhe diskutimin...

2022-07-04 - 04:08 Lexo me shumë

Publikimet më të reja nga Accountancy Europe

Accountancy Europe ka lansuar një seri të re publikimesh mbi:   shërbimet jo-audituese rotacionin e detyrueshëm të auditorëve përkufizimet e subjekteve me interes publik mbikëqyrjen e auditimit   Publikimet theksojnë se sa...

2022-07-01 - 03:09 Lexo me shumë

Jeni përgatitur për standardet e reja të Menaxhimit të Cilësisë të BSNAS/IAASB?

Në fund të vitit 2020, Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS/IAASB) publikoi tre standarde të reja dhe të rishikuara mbi menaxhimin e cilësisë. Standardet fuqizojnë dhe modernizojnë mënyrën se si...

2022-06-30 - 05:13 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në  dy-ditore e cila do të mbahet me 21-22 qershor, 2022 me temën: Kontabiliteti i sektorit të ndërtimtarisë: aspekti tatimor dhe i raportimit financiar   Për...

2022-06-15 - 11:43 Lexo me shumë

Ftesë për pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare të EFAA 2022 (02/06/2022 | 09:30 - 16:30)

Federata Evropiane e Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM (EFAA) organizon Konferencën Ndërkombëtare për vitin 2022. Tema: Transformimi i Firmave Praktikuese të Kontabilitetit dhe Auditimit: Firmat e Vogla dhe të Mesme të...

2022-05-27 - 02:56 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në  dy-ditore e cila do të mbahet me 26-27 maj, 2022 me temën: Vështrim i përgjithshëm i auditimittë brendshëm të bazuar në rrezik dhe Vlerësimi i...

2022-05-20 - 01:43 Lexo me shumë

Lufta për parandalimin e pastrimit të parave – një proces i vazhdueshëm

Artikull i shkruar nga: Prof. Dr. Hysen ÇELA *Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës Sa më shumë forcohen masat për parandalimin, aq më shumë zotëruesit e parave të paligjshme do të vihen përpara...

2022-05-17 - 12:11 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në  një-ditore e cila do të mbahet me 19 maj, 2022 me temën: Momenti i lindjes së detyrimit për TVSH; E drejta e zbritjes së TVSH; Rregullimet e zbritjeve të TVSH;...

2022-05-13 - 06:43 Lexo me shumë

Panel diskutimi: Raportimin Financiar - Kërkesat Ligjore dhe Sfidat e Implementimit

Prishtinë, 22 prill, 2022 - Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës pas sesionit të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional mbajti një panel diskutimi me Kryetarin e Këshillit të Kosovës për...

2022-04-22 - 03:05 Lexo me shumë