Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 22 shtator, 2023 me temën: SNRF 12-Tatimi në të ardhura dhe SNRF 13-Matja e vlerës së drejtë.   Për më shumë...

2023-09-15 - 10:40 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 14-15 shtator, 2023 me temën: Zbatimi në praktikë i procedurave analitike të auditimit - Rast studimi.   Për më shumë...

2023-09-07 - 10:40 Lexo me shumë

ShKÇAK dhe ZKA nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi për trajnime profesionale

Sot me datë 26 korrik, 2023 - Shoqata e Kontabilisteve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) dhe Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) lidhën marrëveshje të bashkëpunimit për trajnime profesionale, nënshkruar nga...

2023-07-26 - 08:34 Lexo me shumë

ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK, TË AFATIT SHTATOR 2023

Paraqitja e provimeve për afatin SHTATOR 2023 bëhet prej 07/08/2023 – 15/09/2023. Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim: Orari i provimeve, Afati Shtator 2023

2023-07-26 - 02:43 Lexo me shumë

Data të rëndësishme

MBAJTJA E PROVIMEVE TË AFATIT SHTATOR 2023 23 shtator 2023 – P1, P5, P9 30 shtator 2023 – P2, P6, P10, B1 07 tetor 2023 – P3, P7, P11, B2, M2, T5 14 tetor 2023 – P4, P8, P12, B3 SHPALLJA E REZULTATEVE TË...

2023-07-26 - 10:58 Lexo me shumë

Grupi i parë përfundon me sukses programin trajnues “Përcaktimi i Kostos së Produktit”

Urime grupit të parë përfundimi me sukses i programit trajnues “Përcaktimi i Kostos së Produktit”. Ky program është mbështetur nga Helvetas Swiss Intercooperation Kosova & Management and Developments Associates (MDA) përmes projektit...

2023-07-13 - 06:38 Lexo me shumë

ShKÇAK pret në takim BMP dhe IEKA të Shqipërisë

Sot me datë 12 korrik, 2023 - Përfaqësues të ShKÇAK pritën në takim përfaqësues të Bordit të Mbikëqyrjes Publike të Republikës së Shqipërisë dhe Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar...

2023-07-12 - 08:42 Lexo me shumë

ShKÇAK merr pjesë në tryezën “Forcimi i Raportimit Financiar të Korporatave në Kosovë dhe Vendosja e Kërkesave të Raportimit mbi Qëndrueshmërinë“ të organizuar CFRR

Sot me datë 04 Korrik, 2023 – Përfaqësues të ShKÇAK së bashku me përfaqësues të Këshillit Kosovar për Raportim Financiar, Fakultetit Ekonomik si dhe shoqatave të tjera profesionale morën pjesë në tryezën...

2023-07-12 - 05:51 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 26-27 qershor, 2023 me temat: Strategjia e auditimit të brendshëm, planifikimi i auditimit dhe programi i auditimit; Çështjet e raportimit të...

2023-06-07 - 10:40 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional | Vlorë, Shqipëri

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 02-03 qershor, 2023 me temën: Kodi Etik i rishikuar - Pajtueshmëria me kodin, parimet themelore dhe kuadrin konceptual; SNRF 15 - Të hyrat nga kontratat me...

2023-05-11 - 10:40 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 25 maj, 2023 me temën: SNA 220 (i rishikuar) - Kontrolli i Cilësisë për një Auditim të Pasqyrave Financiare; Procesi i vlerësimit të...

2023-05-11 - 10:30 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 18 maj, 2023 me temën: Menaxhimi i Riskut dhe Roli i Auditimit të Brendshëm   Për më shumë informata rreth EVP, klikoni Këtu

2023-05-11 - 10:00 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 5 maj, 2023 me temën: Ligji i ri Nr. 08/L-056 për Mbrojtjen e Konkurrencës.   Për më shumë informata rreth EVP, klikoni Këtu

2023-04-25 - 04:00 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 4 maj, 2023 me temën: Ngarkesa e kundërt, momenti i lindjes së detyrimit për TVSH – e drejta e zbritjes së tvsh-së dhe rregullimet e...

2023-04-25 - 03:43 Lexo me shumë

ShKÇAK dhe IAAB nënshkruajn Memorandum Mirëkuptimi

Sot, me datë 13.04.2023, Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) dhe Instituti AAB kanë nënshkruar Memorandumin e Mirëkuptimit përmes të cilit shprehin vullnetin e tyre për të vendosur...

2023-04-13 - 01:36 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 18-19 prill, 2023 me temën: SNA 700 - Formimi i një opinioni dhe raportimi mbi pasqyrat financiare; SNA 705 - Modifikimet në opinionin e raportit...

2023-04-04 - 10:43 Lexo me shumë

ShKÇAK dhe Helvetas & MDA nënshkruajnë marrëveshje për zhvillimin e trajnimit specifik me fokus në "Caktimin e kostos së Produktit”

Kërkesa për trajnime specifike në fushën e kontabilitetit dhe auditimit është në rritje. Për t’u përgjigjur ndaj kësaj kërkese, Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës...

2023-03-24 - 11:42 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 13 prill, 2023 me temën: Përgatitja e Pasqyrave Financiare nga Kontabilistët e Çertifikuar (shembuj praktik); Roli dhe përgjegjësia e kontabilistit...

2023-03-24 - 10:43 Lexo me shumë

Pjesëmarrja në panelin e diskutimit me temë “Formalizimi i Punësimit”

Sot me datë 22 Mars, 2023, - Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK Znj. Ardiana Bunjaku ishte e ftuar në panelin e diskutimit me temë “Formalizimi i Punësimit” i organizuar nga Administrata Tatimore e Kosovës dhe Iniciativa Kosovare per Stabilitet -...

2023-03-22 - 03:46 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 15-15 mars, 2023 me temën: Rimbursimet tatimore; Deklarimi tremujor dhe vjetor për tatim në të ardhura personale, TAK dhe...

2023-03-10 - 04:43 Lexo me shumë

ShKÇAK viziton Victoria Accounting House

ShKÇAK qëndron gjithmonë pranë anëtarëve të saj, takimet me anëtarë janë të domosdoshme për zhvillimin e profesionit, tejkalimin e sfidave dhe krijimin e një ambienti sa më transparent të punës. Drejtoresha...

2023-03-08 - 11:49 Lexo me shumë

ShKÇAK viziton Univerzum Audit

ShKÇAK qëndron gjithmonë pranë anëtarëve të saj, takimet me anëtarë janë të domosdoshme për zhvillimin e profesionit, tejkalimin e sfidave dhe krijimin e një ambienti sa më transparent të punës. Drejtoresha...

2023-03-07 - 11:49 Lexo me shumë

ShKÇAK viziton Deloitte Kosova

ShKÇAK qëndron gjithmonë pranë anëtarëve të saj, takimet me anëtarë janë të domosdoshme për zhvillimin e profesionit, tejkalimin e sfidave dhe krijimin e një ambienti sa më transparent të punës. Drejtoresha...

2023-03-06 - 11:49 Lexo me shumë

MOMENTUM I INTERESIMIT PËR SHPALOSJEN DHE SIGURINË E ESG NGA KORPORATAT, MEGJITHATË SIPAS STUDIMIT PAQARTËSITË E RAPORTIMIT VAZHDOJNË TË MBESIN

Publikuar nga: IFAC Kompanitë më të mëdha globale vazhdojnë të tregojnë interesim në raportimin e korporatave dhe sigurinë lidhur me çështjet mjedisore, sociale dhe të qeverisjes (ESG), sipas një raporti të publikuar nga...

2023-03-01 - 02:48 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 08-09 mars, 2023 me temën: SNRF për NVM   Për më shumë informata rreth EVP, klikoni Këtu

2023-02-27 - 04:43 Lexo me shumë

Faktorët kyç për zhvillimin dhe përdorimin e Indikatorëve të Cilësisë së Auditimit

Publikuar nga: Accountancy Europe Është një objektiv i përbashkët për të gjitha palët në ekosistemin e raportimit të korporatës për të përmirësuar cilësinë e raportimit financiar. Kryerja e auditimeve të...

2023-01-24 - 10:32 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në një-ditore e cila do të mbahet me 16 dhjetor, 2022 me temën: Auditimi i Teknologjisë Informative   Për më shumë informata rreth EVP, klikoni Këtu

2022-12-06 - 02:43 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në Seminarin e Zyrtarëve të Lartë: PULSAR, REPARIS për NVM-të, STAREP

Sot me datë 29 Nëntor, 2022 - Përfaqësues të ShKÇAK së bashku me përfaqësues të Këshillit Kosovar për Raportim Financiar, Thesarit të Republikës së Kosovës, Bordit të Mbikëqyrjes Publike po marrin pjesë...

2022-11-29 - 02:28 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 05 dhe 06 dhjetor, 2022 me temën: SNA 315  - Identifikimi dhe vlerësimi i rrezikut të anomalisë materiale (i rishikuar) SNA 260 -...

2022-11-24 - 11:43 Lexo me shumë

Përfaqësues të ShKÇAK pjesë e Konferencës Rajonale “REPARIS” të organizuar nga Qendra për Reforma të Raportimit Financiar të Bankës Botërore.

Përfaqësues të ShKÇAK pjesë e Konferencës Rajonale “REPARIS” të organizuar nga Qendra për Reforma të Raportimit Financiar të Bankës Botërore. Tema: Fuqizimi i Qeverisjes së Korporatave në Shqipëri dhe...

2022-11-10 - 11:36 Lexo me shumë