Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në  dy-ditore e cila do të mbahet me 9 dhe 10 dhjetor, 2021 me temën: SNA 800 - Konsiderata të veçanta - auditimet e pasqyrave financiare të përgatitura në pajtueshmëri me korniza për...

2021-11-26 - 06:43 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në  dy-ditore e cila do të mbahet me 4 dhe 5 nëntor, 2021 me temën: Zbatimi në Praktikë i Procedurave Analitike të Auditimit-rast studimi – Sesioni...

2021-10-19 - 06:43 Lexo me shumë

ShKÇAK DHE SHUKOS NËNSHKRUAJNË MARRËVESHJE MIRËKUPTIMI

Sot me datë 6 tetor, 2021 - Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) dhe Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës (SHUKOS), nënshkruan marrëveshje...

2021-10-06 - 12:54 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në  dy-ditore e cila do të mbahet me 29 dhe 30 shtator, 2021 me temën: SNK 36 - Dëmtimi i Pasurive dhe SNRF 16  - Lizingu Për më shumë informata rreth EVP,...

2021-09-20 - 11:43 Lexo me shumë

Planifikimi paraprak për zbatimin e standardeve të reja të menaxhimit të cilësisë

Publikuar nga: ICAEW   Këshilli i Raportimit Financiar ka publikuar dy standarde të reja të Menaxhimit të Cilësisë, si dhe SNA 220 të rishikuar. Louise Sharp, Menaxhere në Fakultetin e Auditimit dhe Sigurisë të Institutit të...

2021-09-18 - 10:24 Lexo me shumë

Auditorë: Tani është koha për të mirëpritur rolin tonë si agjentë të ndryshimit

Francisco Sant'anna, Auditor Ligjor, Kryetar i bordit të drejtorëve, IBRACON | 26 Gusht 2021 Auditorët Ligjor gjithmonë është dashur të kenë njohuri të gjera mbi standardet ekzistuese profesionale dhe etike dhe kornizat rregullatore, si dhe...

2021-09-10 - 01:00 Lexo me shumë

PUBLIKIMI I RI NGA CPA KANADA, ICAS DHE FNK EKSPLORON ETIKËN NË NJË EPOKË KOMPLEKSITETI DHE NDRYSHIMI DIGJITAL

Ndërsa bota bëhet më komplekse, ruajtja e standardeve etike bëhet edhe më sfiduese dhe gjithnjë e më e rëndësishme. Për të ndihmuar profesionistët e Kontabilitetit dhe Auditimit të Kanadasë (CPA Kanada),...

2021-09-02 - 12:25 Lexo me shumë

NJOFTIM

  Të nderuar,   Ju informojmë se Zyra Ekzekutive e ShKÇAK do të jetë e mbyllur nga data 02/08/2021 deri me datën 16/08/2021.   Ju urojmë pushime të këndshme!   Me respekt,         ...

2021-07-30 - 04:30 Lexo me shumë

FNK publikon pikëpamjen e fundit: Transparencë dhe Llogaridhënie më e madhe në Sektorin Publik

Publikuar nga: FNK Sektori publik po përballet me një mori prioritetesh konkurruese me njëra tjetrën, duke përfshirë një krizë të paparë globale shëndetësore dhe emergjencë klimatike, duke ndërmarrë vendime kritike...

2021-07-22 - 10:42 Lexo me shumë

Ngritja e qëndrueshmërisë dhe vlerës gjatë kohërave të pasigurta: Dërgimi i OPK-ve nga kriza në rimëkëmbje

Publikuar nga: FNK Rimëkëmbja e organizatave nga pandemia COVID-19 nuk është lineare - nuk ka asnjë moment kur të gjitha organizatat, ose të gjitha komunitetet, mund ta deklarojnë këtë pandemi me të vërtetë të përfunduar....

2021-07-21 - 10:30 Lexo me shumë

Administrata Tatimore e Kosovës publikon Broshurën “Përmbushja tatimore”

Administrata Tatimore e Kosovës, me qëllim që të njoftoj të gjithë Personat lidhur me përmbushjen vullnetare të detyrimeve tatimore, ka publikuar Broshurën “Përmbushja tatimore”. Në një vend modern, që Kosova synon...

2021-07-05 - 10:12 Lexo me shumë

ShKÇAK DHE CACTTUS EDUCATION NËNSHKRUAJNË MEMORANDUM BASHKËPUNIMI

PROFESIONISTËT E SË ARDHMES ShKÇAK si një shoqatë profesionale e cila ofron programe çertifikuese/specializuese të cilësisë së lartë si dhe Cacttus Education si  institucion inovativ, për studime në fushën e...

2021-07-01 - 03:01 Lexo me shumë

Zbatimi për herë të parë i SNKSP-ve me të drejta dhe detyrime të konstatuara

Objektivi i këtij dokumenti është që: (i) të sigurojë udhëzime praktike bazuar në përvojën mbarëbotërore për praktikuesit e kontabilitetit në sektorin publik (KSP), të cilët synojnë të zbatojnë për...

2021-06-24 - 10:20 Lexo me shumë

Webinari i përbashkët i FNK dhe Bankës Botërore: Ngritja e Standardit të Menaxhimit të Cilësisë - Standardet e reja të BSNAS-së për Menaxhimin e Cilësisë

 

2021-06-24 - 10:05 Lexo me shumë

PULSAR: Zbatimi për herë të parë i SNKSP-ve - Mësimet e nxjerra

     

2021-06-24 - 09:40 Lexo me shumë

- Blockchain & Asetet Digjitale - Pozicionimi i Kosovës në Ekonominë Globale Digjitale"

ShKÇAK ju fton të merrni pjesë një webinarin "Blockchain & Asetet Digjitale – Pozicionimi i Kosovës në Ekonominë Globale Digjitale" Data: 16 qershor, 2021 Ora: 14:00 Gjuha: Webinari do të zhvillohet në...

2021-06-10 - 10:00 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në një-ditore e cila do të mbahet me 17 qershor, 2021 me temën: Analiza e Pasqyrave Financiare Për më shumë informata rreth EVP, klikoni KËTU

2021-06-02 - 10:33 Lexo me shumë

20 VJET SCAAK

Këtë vit, ShKÇAK, shënon 20 vjetorin e themelimit të saj. 20 vjet më parë, u themelua Shoqata e Parë e Kontabilitetit dhe Auditimit në Kosovë. Synimi i themeluesve të saj ishte krijimi i një organizate profesionale, e cila do...

2021-05-25 - 10:59 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 27 dhe 28 maj, 2021 me temën: Zbatimi i kërkesave të standardeve ndërkombëtare për Auditim të Brendshëm – raste...

2021-05-18 - 10:33 Lexo me shumë

Masat e ndërmarra – COVID 19

Situata e shkaktuar nga pandemia e Covid 19 është duke ndryshuar çdo ditë, ne si SHKÇAK jemi duke monitoruar për së afermi impaktin e COVID 19 si në vend poashtu dhe në nivel global. Shëndeti dhe mirëqenia e anëtarëve të...

2021-04-10 - 01:00 Lexo me shumë

SHKÇAK: Rekomandimet drejt Rimëkëmbjes Ekonomike

Kosova nuk është vendi i vetëm i cili është duke kaluar në një krizë ekonomike nga Pandemia COVID-19, kjo gjendje është gjithëpërfshirëse në tërë globin. Në veçanti, kjo krizë është duke i...

2021-04-09 - 01:34 Lexo me shumë

COVID 19: Opinione nga Anëtarët

Shënim: ​Opinionet e publikuara në portalin Covid 19 janë opinione individuale dhe nuk paraqesin domodoshmërisht pikëpamjet e Shoqatës.   Rimëkëmbja e ekonomisë në kohën e pandemisë COVID 19 Opinion...

2021-04-07 - 12:41 Lexo me shumë

Memorandum Bashkëpunimi në mes të ShKÇAK dhe Global DCA

ShKÇAK gjithnjë ka pasur qëllim zhvillimin dhe avansimin e profesionit duke ndjekur trendet globale.  Ndryshimet e shpejta globale kanë ndikim domethënës edhe në punën dhe rolin e profesionistëve të kontabilitetit dhe auditimit që...

2021-04-06 - 03:42 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në një-ditore e cila do të mbahet me 12 prill, 2021 me temën: Metodat e matjes së përformances të bazuara në treguesit jo financiar (kartela e rezultateve të balancuara, blloqet...

2021-04-06 - 11:43 Lexo me shumë

FNK vazhdon mbështetjen për Standardet Globale të Qëndrueshmërisë

FNK, Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve dhe Auditorëve, e cila përbëhet nga 180 organizata anëtare dhe të asociuara dhe përfaqëson 3 milion kontabilistë/auditorë profesionistë në të gjithë botën, vazhdon...

2021-04-01 - 10:05 Lexo me shumë

Zgjatet afati për deklarimin dhe pagesën e tatimeve

Si rezultat i kërkesës së parashtruar nga Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës dhe Komiteti Tatimor i Odës Ekonomike Amerikane, Administrata Tatimore e Kosovës ka njoftuar se Ministria e Financave,...

2021-03-29 - 11:04 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në një-ditore e cila do të mbahet me 6 prill, 2021 me temën: SNA 220 Menaxhimi i Cilësisë për një Auditim të Pasqyrave Financiare (i rishikuar) dhe Standardet tjera të...

2021-03-26 - 11:43 Lexo me shumë

FNK dhe ICAEW publikojnë pjesën e gjashtë të serive edukative mbi Parandalimin e Pastrimit të Parave

Së bashku me ICAEW, Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve dhe Auditorëve (FNK) publikoi pjesën e gjashtë të serisë edukative mbi Bazat e Parandalimit të Pastrimit të Parave: Bizneset në Vështirësi. Publikimi...

2021-03-23 - 04:27 Lexo me shumë

Mbledhja e Përgjithshme e Kuvendit 2021

Sot me datë 16 mars, 2021, u mbajt Mbledhja e Përgjithshme e Kuvendit së Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK), e cila përfundoi me sukses. Si organi më i lartë qeverisës...

2021-03-16 - 08:17 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në një-ditore e cila do të mbahet me 19 mars, 2021 me temën: Deklarimet vjetore për TAP, TAK, DO dhe OJQ; Trajtimi i donacioneve, sponsorizimeve dhe shpenzimeve të përfaqësimit sipas...

2021-03-15 - 11:43 Lexo me shumë