Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional | Vlorë, Shqipëri

2023-05-11 - 10:40

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 02-03 qershor, 2023 me temën:

  • Kodi Etik i rishikuar - Pajtueshmëria me kodin, parimet themelore dhe kuadrin konceptual; SNRF 15 - Të hyrat nga kontratat me klientët.

 

Për më shumë informata rreth EVP, klikoni Këtu