Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK-së për sesionin JANAR-SHKURT 2021

Konkurse

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK-së për sesionin JANAR-SHKURT 2021 Shoqata e Kontabilistëve...Lexo me shumë

Detajet rreth pagesave

ProCredit Bank

Përfituesi: SHKAK SCAAK

Nr. i xhirollogarisë: 1110161271000192

Banka për Biznes

Përfituesi: ShKÇAK/SCAAK

Nr. i xhirollogarisë: 1300271200089555

Adresa:
Sylejman Vokshi nr.50 Prishtinë