Strukturat udhëheqëse të ShKÇAK pjesë e Mbledhjes Vjetore të Këshillit të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Auditimit (IFAC)

Lajmet

Me datë 15-16 nëntor, 2023 - Kryetari i Bordit të ShKÇAK, Z. Nazmi Pllana së bashku me Drejtoreshën Ekzekutive, Znj....Lexo me shumë

Teknik i Kontabilitetit

Teknik i kontabilitetit

Teknikët e Kontabilitetit kanë një rol jetësor për të gjitha ndërmarrjet, qoftë ky një biznes privat...Lexo me shumë

Kontabilist i Çertifikuar

Kontabilist i Çertifikuar

Profesioni i kontabilitetit në vendet e zhvilluara perëndimore tashmë është i dëshmuar dhe luan një rol të...Lexo me shumë

Auditor i Çertifikuar

Auditor i Çertifikuar

Auditor i Çertifikuar është ai person eksperienca, trajnimet teorike dhe kualifikimi profesional i të cilit e ka kualifikuar...Lexo me shumë

Auditor i Çertifikuar i Sektorit Publik

Auditoret e Çertifikuar të Sektorit Publik

Auditor i Çertifikuar në Financa Publike është ai person eksperienca dhe kualifikimi profesional i të cilit e ka...Lexo me shumë

Auditor i Brendshëm i Çertifikuar

Auditor i Brendshëm i Çertifikuar

Programi i Çertifikimit në Auditim të Brendshëm Programi i Çertifikimit në Auditim të Brendshëm...Lexo me shumë

Detajet rreth pagesave

ProCredit Bank

Përfituesi: SHKAK SCAAK

Nr. i xhirollogarisë: 1110161271000192

Banka për Biznes

Përfituesi: ShKÇAK/SCAAK

Nr. i xhirollogarisë: 1300271200089555

Adresa:
Sylejman Vokshi nr.50 Prishtinë