ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK-SË, TË AFATIT MARS 2020

Orari

Paraqitja e provimeve për afatin MARS 2020 bëhet prej 10/02/2020 – 06/03/2020. Për ta parë orarin dhe...Lexo me shumë

Edukimi i Vazhdueshëm Profesional (EVP)

Edukimi i Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK e përkufizon Edukimin e Vazhdueshëm Profesional (EVP) si:  “Ruajtja, përmirësimi dhe zhvillimi...Lexo me shumë

Teknik i Kontabilitetit

Teknik i kontabilitetit

Teknikët e Kontabilitetit kanë një rol jetësor për të gjitha ndërmarrjet, qoftë ky një biznes privat...Lexo me shumë

Kontabilist i Çertifikuar

Kontabilist i Çertifikuar

Profesioni i kontabilitetit në vendet e zhvilluara perëndimore tashmë është i dëshmuar dhe luan një rol të...Lexo me shumë

Auditor i Çertifikuar

Auditor i Çertifikuar

Auditor i Çertifikuar është ai person eksperienca, trajnimet teorike dhe kualifikimi profesional i të cilit e ka kualifikuar...Lexo me shumë

Auditor i Brendshëm i Çertifikuar

Auditor i Brendshëm i Çertifikuar

Programi i Çertifikimit në Auditim të Brendshëm Programi i Çertifikimit në Auditim të Brendshëm...Lexo me shumë

Detajet rreth pagesave

ProCredit Bank

Përfituesi: SHKAK SCAAK

Nr. i xhirollogarisë: 1110161271000192

Banka për Biznes

Përfituesi: ShKÇAK/SCAAK

Nr. i xhirollogarisë: 1300271200089555

Adresa:
Sylejman Vokshi nr.50 Prishtinë