ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK, TË AFATIT SHTATOR 2022

Paraqitja e provimeve për afatin SHTATOR 2022 bëhet prej 15/08/2022 – 16/09/2022. Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim Orari i provimeve, Afati Shtator 2022  

2022-06-27 - 02:43 Lexo me shumë

ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK, TË AFATIT QERSHOR 2022

Paraqitja e provimeve për afatin QERSHOR 2022 bëhet prej 02/05/2022 – 01/06/2022. Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim Orari i provimeve, Afati Qershor 2022

2022-03-31 - 04:43 Lexo me shumë