ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK, AFATI JANAR-SHKURT 2024

Paraqitja e provimeve për afatin JANAR-SHKURT 2024 bëhet prej 01/12/2023 – 12/01/2024. Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim: Orari i provimeve, Afati Janar-Shkurt...

2023-11-25 - 02:43 Lexo me shumë

ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK, AFATI QERSHOR 2024

Paraqitja e provimeve për afatin QERSHOR 2024 bëhet prej 01/05/2024 – 12/06/2024. Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim: Orari i provimeve, Afati Qershor 2024  

2023-11-25 - 02:43 Lexo me shumë

ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK, AFATI SHTATOR 2024

Paraqitja e provimeve për afatin SHTATOR 2024 bëhet prej 01/08/2024 – 10/09/2024. Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim: Orari i provimeve, Afati Shtator 2024

2023-11-25 - 02:43 Lexo me shumë