ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK, TË AFATIT JANAR-SHKURT 2023

2022-11-22 - 10:43

Paraqitja e provimeve për afatin JANAR-SHKURT 2023 bëhet prej 01/12/2022 – 12/01/2023.

Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim

Orari i provimeve, Afati Janar-Shkurt 2023