ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK, AFATI SHTATOR 2024

2023-11-25 - 02:43

Paraqitja e provimeve për afatin SHTATOR 2024 bëhet prej 01/08/2024 – 10/09/2024.

Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim:

Orari i provimeve, Afati Shtator 2024