Data të rëndësishme

2019-02-21 - 10:58

 

MBAJTJA E PROVIMEVE TË AFATIT JANAR-SHKURT 2021

 • 23 janar 2021 – P1, P5, P9
 • 30 janar 2021 – P2, P6, P10, B1
 • 06 shkurt 2021 – P3, P7, P11, B2, M2
 • 20 shkurt 2021 – P4, P8, P12, B3, T5

SHPALLJA E REZULTATEVE TË PROVIMEVE TË AFATIT JANAR-SHKURT 2021

 • 05 mars 2021

 

MBAJTJA E PROVIMEVE TË AFATIT MAJ-QERSHOR 2021

 • 29 maj 2021 – P1, P5, P9
 • 05 qershor 2021 – P2, P6, P10, B1
 • 12 qershor 2021 – P3, P7, P11, B2, M2
 • 19 qershor 2021 – P4, P8, P12, B3, T5

SHPALLJA E REZULTATEVE TË PROVIMEVE TË AFATIT JANAR-SHKURT 2021

 • 02 korrik 2021

 

MBAJTJA E PROVIMEVE TË AFATIT TETOR-NËNTOR 2021

 • 16 tetor  2021 – P1, P5, P9
 • 23 tetor 2021 – P2, P6, P10, B1
 • 30 tetor 2021 – P3, P7, P11, B2, M2
 • 06 nëntor 2021 – P4, P8, P12, B3, T5

SHPALLJA E REZULTATEVE TË PROVIMEVE TË AFATIT JANAR-SHKURT 2021

 • 19 nëntor 2021