Data të rëndësishme

2018-03-16 - 10:58

REGJISTRIMI I STUDENTËVE TË RINJ PËR SESIONIN E TRAJNIMEVE SHKURT 2019

 

  • 01 nëntor 2018 – 31 dhjetor 2018

 

PARAQITJA E PROVIMEVE PËR AFATIN DHJETOR-JANAR 2019

 

  • 11 nëntor 2018 – 10 dhjetor 2018

 

MBAJTJA E PROVIMEVE TË AFATIT JANAR-SHKURT 2019

 

  • 19 janar 2018 – P1, P5, P9
  • 26 janar 2018 – P2, P6, P10, B2
  • 02 janar 2018 – P3, P7, P11, B3
  • 09 shkurt 2019 – P4, P8, P12, M2, B1

 

SHPALLJA E REZULTATEVE TË PROVIMEVE TË AFATIT JANAR-SHKURT 2019

 

  • 15 shkurt 2019