Data të rëndësishme

2019-02-21 - 10:58

MBAJTJA E PROVIMEVE TË AFATIT QERSHOR 2023

  • 17 qershor 2023 – P1, P5, P9
  • 24 qershor 2023 – P2, P6, P10, B1
  • 01 korrik 2023 – P3, P7, P11, B2, M2
  • 08 korrik 2023 – P4, P8, P12, B3, T5

SHPALLJA E REZULTATEVE TË PROVIMEVE TË AFATIT QERSHOR 2023

  • 21 korrik 2023