Data të rëndësishme

2023-07-26 - 10:58

MBAJTJA E PROVIMEVE TË AFATIT JANAR-SHKURT 2024

  • 20 janar 2024 – P1, P5, P9
  • 27 janar 2024 – P2, P6, P10, B1
  • 03 shkurt 2024 – P3, P7, P11, B2, M2, T5
  • 10 shkurt 2024 – P4, P8, P12, B3

SHPALLJA E REZULTATEVE TË PROVIMEVE TË AFATIT JANAR-SHKURT 2024

  • 23 shkurt 2023