Data të rëndësishme

2019-02-21 - 10:58

MBAJTJA E PROVIMEVE TË AFATIT QERSHOR 2021

  • 03 korrik 2021 – P1, P5, P9
  • 10 korrik 2021 – P2, P6, P10, B1
  • 17 korrik 2021 – P3, P7, P11, B2, M2
  • 24 korrik 2021 – P4, P8, P12, B3, T5

SHPALLJA E REZULTATEVE TË PROVIMEVE TË AFATIT QERSHOR 2021

  • 30 korrik 2021

 

MBAJTJA E PROVIMEVE TË AFATIT TETOR-NËNTOR 2021

  • 16 tetor  2021 – P1, P5, P9
  • 23 tetor 2021 – P2, P6, P10, B1
  • 30 tetor 2021 – P3, P7, P11, B2, M2
  • 06 nëntor 2021 – P4, P8, P12, B3, T5

SHPALLJA E REZULTATEVE TË PROVIMEVE TË AFATIT TETOR-NËNTOR 2021

  • 19 nëntor 2021