Data të rëndësishme

2019-02-21 - 10:58

 

MBAJTJA E PROVIMEVE TË AFATIT SHTATOR-TETOR 2020

 

  • 26 shtator 2020 – P1, P5, P9
  • 03 tetor 2020 – P2, P6, P10, B1
  • 10 tetor 2020 – P3, P7, P11, B2, M2
  • 17 tetor 2020 – P4, P8, P12, B3, T5

 

SHPALLJA E REZULTATEVE TË PROVIMEVE TË AFATIT QERSHOR 2020

 

  • 30 tetor 2020