Data të rëndësishme

2018-03-16 - 10:58

 

REGJISTRIMI I STUDENTËVE TË RINJ PËR SESIONIN E TRAJNIMEVE SHTATOR 2018

 

 • 2 maj 2018 – 15 qershor 2018

 

PARAQITJA E PROVIMEVE PËR AFATIN QERSHOR-KORRIK 2018

 

 • 14 maj 2018 – 01 qershor 2018

 

MBAJTJA E PROVIMEVE TË AFATIT QERSHOR-KORRIK 2018

 

 • 09 qershor 2018 – P1, P5, P9, B1
 • 16 qershor 2018 – P2, P6, P10, B2
 • 23 qershor 2018 – P3, P7, P11
 • 07 korrik 2018 – P4, P8, P12, B3

 

SHPALLJA E REZULTATEVE TË PROVIMEVE TË AFATIT QERSHOR-KORRIK 2018

 

 • 20 korrik 2018

 

PARAQITJA E PROVIMEVE PËR AFATIN SHTATOR-TETOR 2018

 

 • 27 gusht -14 shtator 2018

 

MBAJTJA E PROVIMEVE TË AFATIT SHTATOR-TETOR 2018

 

 • 29 shtator 2018 – P1, P5, P9, B1, M1
 • 06 tetor 2018 – P2, P6, P10, B2, M2, M6 
 • 13 tetor 2018 – P3, P7, P11, M4, M8
 • 20 tetor 2018 – P4, P8, P12, B3, M3, M7, M5 

 

SHPALLJA E REZULTATEVE TË PROVIMEVE TË AFATIT SHTATOR-TETOR 2018

 

 • 02 nëntor 2018

 

REGJISTRIMI I STUDENTËVE TË RINJ PËR SESIONIN E TRAJNIMEVE SHKURT 2019

 

 • 01 nëntor 2018 – 28 dhjetor 2018

 

PARAQITJA E PROVIMEVE PËR AFATIN DHJETOR-JANAR 2019

 

 • 03 dhjetor 2018 – 21 dhjetor 2018