Data të rëndësishme

2019-02-21 - 10:58

 

MBAJTJA E PROVIMEVE TË AFATIT JANAR - SHKURT 2020

  • 18 janar 2020 – P1, P5, P9
  • 25 janar 2020 – P2, P6, P10, B1
  • 01 shkurt 2020 – P3, P7, P11, B2, M2
  • 08 shkurt  2020 – P4, P8, P12, B3, T5
  • 19 shkurt 2020 - B1

 

SHPALLJA E REZULTATEVE TË PROVIMEVE TË AFATIT JANAR - SHKURT 2020

 

  • 21 shkurt 2020