Data të rëndësishme

2019-02-21 - 10:58

 

MBAJTJA E PROVIMEVE TË AFATIT QERSHOR - KORRIK 2019

 

  • 15 qershor 2019 – P1, P5, P9
  • 22 qershor 2019 – P2, P6, P10, B1
  • 29 qershor 2019 – P3, P7, P11, B2
  • 06 korrik  2019 – P4, P8, P12, B3, M2

 

SHPALLJA E REZULTATEVE TË PROVIMEVE TË AFATIT QERSHOR - KORRIK 2019

 

  • 12 korrik 2019