Data të rëndësishme

2023-07-26 - 10:58

MBAJTJA E PROVIMEVE TË AFATIT QERSHOR 2024

  • 23 qershor 2024 – P1, P5, P9
  • 29 qershor 2024 – P2, P6, P10, B1
  • 06 korrik 2024 – P3, P7, P11, B2, M2, T5
  • 13 korrik 2024 – P4, P8, P12, B3

SHPALLJA E REZULTATEVE TË PROVIMEVE TË AFATIT QERSHOR 2024

  • 26 korrik 2024