Data të rëndësishme

2019-02-21 - 10:58

MBAJTJA E PROVIMEVE TË AFATIT QERSHOR 2022

  • 11 qershor 2022 – P1, P5, P9
  • 18 qershor 2022 – P2, P6, P10, B1
  • 25 qershor 2022 – P3, P7, P11, B2, M2
  • 02 korrik 2022 – P4, P8, P12, B3, T5

SHPALLJA E REZULTATEVE TË PROVIMEVE TË AFATIT QERSHOR 2022

  • 15 korrik 2022