Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK për sesionin SHKURT 2024

2024-02-12 - 08:04

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK për sesionin SHKURT 2024

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës shpallë thirrje për regjistrim për trajnimet e sesionit të Shkurtit. Trajnimet për programet: Teknik i Kontabilitetit, Kontabilist i Çertifikuar, Auditor i Çertifikuar,  Auditor i Çertifikuar i Sektorit Publik, Auditor i Brendshëm i Çertifikuar, Ekspert Tatimor, Ekspert i Lartë Tatimor, Ekspert i Licencuar i Forenzikës Financiare dhe Përcaktimi i Kostos së Produktit do të fillojnë në SHKURT 2024.

Të interesuarit mund të aplikojnë ONLINE apo gjatë ditëve të punës, prej orës 08:30 - 16:30, në zyrën e ShKÇAK, Prishtinë (Rr. Sylejman Vokshi nr.50).

PROGRAMET:

  • TEKNIK I KONTABILITETIT
  • KONTABILIST I ÇERTIFIKUAR
  • AUDITOR I ÇERTIFIKUAR
  • AUDITOR I ÇERTIFIKUAR I SEKTORIT PUBLIK
  • AUDITOR I BRENDSHËM I ÇERTIFIKUAR
  • EKSPERT TATIMOR
  • EKSPERT I LARTË TATIMOR
  • EKSPERT I LICENCUAR I FORENZIKËS FINANCIARE
  • PËRCAKTIMI I KOSTOS SË PRODUKTIT