Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2023-05-11 - 10:30

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 25 maj, 2023 me temën:

  • SNA 220 (i rishikuar) - Kontrolli i Cilësisë për një Auditim të Pasqyrave Financiare; Procesi i vlerësimit të rreziqeve të menaxhimit të cilësisë në nivel të firmës dhe mënyrat se si ato mund të zbuten (ISQM 1)

 

Për më shumë informata rreth EVP, klikoni Këtu