Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2023-03-10 - 04:43

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 15-15 mars, 2023 me temën:

  • Rimbursimet tatimore; Deklarimi tremujor dhe vjetor për tatim në të ardhura personale, TAK dhe ortakëritë; Trajtimi i donacioneve, sponsorizimeve dhe shpenzimeve të përfaqësimit.

 

Për më shumë informata rreth EVP, klikoni Këtu