ShKÇAK dhe Helvetas & MDA nënshkruajnë marrëveshje për zhvillimin e trajnimit specifik me fokus në "Caktimin e kostos së Produktit”

2023-03-24 - 11:42

Kërkesa për trajnime specifike në fushën e kontabilitetit dhe auditimit është në rritje. Për t’u përgjigjur ndaj kësaj kërkese, Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) dhe Helvetas Swiss Intercooperation Kosova & Management and Developments Associates (MDA) përmes projektit Enhancing Youth Employment- EYE Project nënshkruan marrëveshje për zhvillimin e trajnimit specifik me fokus në “Caktimin e kostos së Produktit”


Ky trajnim synon të ofrojë njohuri specifike dhe praktike në fushën e caktimit të kostos së produktit për të rritur aftësitë e të rinjve dhe të sigurojë punësimin e tyre. Ky trajnim do të jetë i vlefshëm për të gjithë ata që janë të interesuar dhe do t'i ndihmojë të kuptojnë më mirë caktimin e kostos së produktit dhe t'i aplikojnë këto njohuri në punën e tyre të përditshme.