ShKÇAK dhe Helvetas & MDA nënshkruajnë marrëveshje për zhvillimin e trajnimit specifik me fokus në "Caktimin e kostos së Produktit”

2023-03-24 - 11:42