Zgjidhjet e provimeve të kaluara - Sektori privat


P1 - Kontabiliteti Financiar

P2 - Kontabiliteti Menaxherial

P3 - Kontabilisti në biznes

P4 - Ligjet dhe tatimet në Kosovë

P5 - Raportimi financiar

P6 - Auditimi

P7 - Menaxhmenti Financiar

P8 - Menaxhimi i Performancës

P9 - Raportimi financiar i avancuar

P10 - Auditimi i Avancuar dhe Siguria

P11 - Analizat e Biznesit

P12 - Praktika profesionale