Konkurs për punë në Gekos Group: Accountant

2021-10-18 - 03:48 Read more

Konkurs për punë në Vam Bend Sh.p.k: Financier/e - Kontabilist/e

2021-10-07 - 10:48 Read more

Konkurs për punë në Accounting House Victoria: Intern Accountants

2021-10-01 - 10:48 Read more

Konkurs për punë në KRU ”Prishtina” SH.A: Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit

2021-09-29 - 10:48 Read more

Konkurs për punë në “OLYMP HAUS” SH.P.K: Kontabilist/e

2021-09-23 - 12:48 Read more

Konkurs për punë në N.H ”Ibër Lepenc” SH.A: Zyrtar/e Kryesor/e Financiar/e i/e Kompanisë

2021-09-23 - 12:48 Read more

Konkurs për punë në BDO: Internship in Audit/Accounting

2021-09-14 - 03:48 Read more

Konkurs për punë në Boga & Associates Pristina Office: Junior Accountant

2021-09-08 - 11:41 Read more

Konkurs për punë në Baker Tilly: Audit Assistant - 2 pozita, Accounting and Tax Assistant - 3 pozita and Intern - 3 pozita

2021-09-02 - 02:45 Read more

Konkurs për punë në “Prestige Français” SH.P.K.: Kontabilist/e

2021-09-01 - 01:45 Read more

Konkurs për punë në Vala Consulting: 4 (katër) praktikant/e për përiudhë tre mujore me mundësi punësimi

2021-09-01 - 10:00 Read more

Konkurs për punë në Institucionin Financiar Jo Bankar “Lesna” sh.a: Menaxher/e i/e Financave

2021-08-30 - 10:00 Read more

Konkurs për punë në BPB Bank: Auditor i Brendshëm i Lartë

2021-07-08 - 10:00 Read more

Konkurs për punë për njërin nga klientët e The HeadHunter: Accountant

2021-07-07 - 03:35 Read more

Konkurs për punë për njërin nga klientët e The HeadHunter: Senior Financial Controller

2021-07-07 - 03:30 Read more

Konkurs për punë në PwC Kosovo: Tax Associate

2021-07-07 - 01:00 Read more

Konkurs për punë në “Prestige Français” SH.P.K.: Kontabilist/e

2021-06-17 - 01:45 Read more

Konkurs për punë në SAF L.L.C: Praktikë në Kontabilitet/Financa me mundësi punësimi

2021-06-11 - 01:45 Read more

Konkurs për punë në Burger King: Asistente i/e Financave

2021-06-04 - 04:45 Read more

Konkurs për punë në Baker Tilly: Audit Assistant - 2 pozita, Accounting and Tax Assistant - 2 pozita and Audit Intern - 3 pozita

2021-05-28 - 04:45 Read more

Konkurs për punë për njërin nga klientët e RSM Kosovo: Chief Financial Officer

2021-05-26 - 10:46 Read more

Konkurs për punë në ShKÇAK: Zëvendës Drejtor Ekzekutiv

2021-05-19 - 03:27 Read more

Konkurs për punë në Deloitte: Tax Consultant Tax and Legal Department

2021-05-19 - 01:47 Read more

Konkurs për punë në PwC Kosovo: Tax Interns

2021-05-17 - 11:00 Read more

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK-së për sesionin SHTATOR 2021

2021-05-12 - 12:17 Read more

Konkurs për punë në PwC Kosovo: Junior and Experienced Associates in Audit

2021-05-11 - 11:30 Read more

Konkurs për punë në AFAM Sh.p.k.: Dy (2) Praktikantë/e me mundësi punësimi - Teknik i Kontabilitetit

2021-05-05 - 09:41 Read more

Konkurs për punë në Zyra e Presidentes së Republikës së Kosovës: Auditor i Përgjithshëm i Republikës së Kosovës

2021-04-16 - 10:50 Read more

Konkurs për punë në D.A.A.C Sh.P.K: Kontabilist/e

2021-03-31 - 04:00 Read more

Konkurs për punë në Boga & Associates Pristina Office: Junior Accountant

2021-02-16 - 04:41 Read more