Konkurs për punë në KEDS: Ekspert për llogari të arktueshme, llogari të pagueshme dhe taksa

​Për konkursin në KEDS, kliko këtu.

2022-08-10 - 02:46 Read more

Konkurs për punë në RSM Kosovo: Audit Senior - 2 pozita, Audit Assistant - 4 pozita

2022-08-10 - 10:46 Read more

Konkurs për punë në RSM Kosovo: Audit Senior - 2 pozita, Audit Assistant - 4 pozita

2022-08-10 - 10:46 Read more

Konkurs për punë në Sonnecto: Financial Officer

2022-08-09 - 10:45 Read more

Konkurs për punë në Baker Tilly: Audit Senior

2022-07-28 - 12:45 Read more

Konkurs për punë në Zyrën Përmbarimore VAIS Law: Praktikant/e

2022-07-25 - 11:46 Read more

Konkurs për punë në EY: Assurance Assistant

2022-07-06 - 09:46 Read more

Konkurs për punë në Numarics LLC: Kontabilist (5 pozita)

2022-07-05 - 09:46 Read more

Konkurs për punë në GROWTH Lab: Financial Accountant - 5 pozita

Për konkursin në Growth Lab, klikoni këtu.

2022-06-20 - 03:46 Read more

Konkurs për punë në Finca: Senior Internal Auditor

2022-06-08 - 09:46 Read more

Invitation for expression of interest

The Society of Certified Accountants and Auditors of Kosovo (SCAAK) is a non-governmental and nonprofit organization established in 2001 that provides education and certification programs in accounting and auditing internationally recognized. SCAAK represents a large number of professionals (over...

2022-06-06 - 05:06 Read more

Konkurs për punë në Universitetin e Prishtinës: Zyrtar i Auditimit të Brendshëm

2022-05-27 - 01:46 Read more

Konkurs për punë në WURTH Kosova: Asistent Financiar

2022-05-16 - 01:46 Read more

Konkurs për punë në Oberal LLC: Zyrtar/e i/e Financave

2022-05-12 - 08:58 Read more

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK për sesionin SHTATOR 2022

2022-05-04 - 10:49 Read more

Konkurs për punë në Finca: Internal Auditor

2022-04-15 - 01:48 Read more

Konkurs për punë në MONETA: Accountant

Për konkursin në Moneta, klikoni këtu.

2022-04-14 - 04:40 Read more

Konkurs për punë në Deloitte: Consultant for Audit & Assurance

2022-04-04 - 01:48 Read more

Konkurs për punë në Deloitte: Senior Analyst for Audit & Assurance

2022-04-04 - 01:47 Read more

Konkurs për punë në Baker Tilly: Accounting and Tax Assistant - 3 pozita and Accounting Intern - 2 pozita

2022-03-02 - 04:45 Read more

Konkurs për punë në Korporatën Energjetike të Kosovës - KEK: Menaxher i Pasurisë

2022-03-02 - 04:17 Read more

Konkurs për punë në Teleperformance Prishtina: Junior Accountant

2022-02-23 - 12:46 Read more

Konkurs për punë në Digitnest: Senior Accountant for Outsourcing

2022-02-03 - 11:46 Read more

Konkurs për punë në Teleperformance Prishtina: Financial Accountant (M/F)

2022-02-02 - 02:46 Read more

Konkurs për punë në Ernst and Young Kosovo: Assurance Assistant

2022-01-20 - 08:46 Read more

Konkurs për punë në OLYMP HAUS:Kontabilist/e

2021-12-02 - 09:49 Read more

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK-së për sesionin JANAR-SHKURT 2022

2021-11-15 - 10:17 Read more

Konkurs për punë në Velanis Kosova sh.a.: Auditor i Brendshëm

2021-11-11 - 09:49 Read more

Konkurs për punë në Mazars: Assistant Accountant

2021-11-09 - 01:49 Read more

Konkurs për punë në Mazars: Experienced Accountant

2021-11-09 - 01:48 Read more