Konkurs për punë në Grant Thornton: Auditor

2020-01-16 - 08:46 Read more

Konkurs për punë në Grupin e kompanive të ZERO POZITIVE: Kontabilist - 2 pozita

2020-01-15 - 02:46 Read more

Konkurs për punë në Kouleta SA: Kontabilist - 2 pozita

2020-01-15 - 01:46 Read more

Konkurs për punë në RSM Kosovo: Audit Senior - 1 pozitë, Audit Assistant - 3 pozita, Accountant - 1 pozitë

2019-12-13 - 10:46 Read more

Konkurs për punë në Baker Tilly: Audit Interns

2019-12-05 - 04:00 Read more

Konkurs për punë në Finca: Senior Internal Auditor

2019-11-29 - 12:23 Read more

Konkurs për punë në Grant Thornton: Auditor

2019-11-29 - 12:00 Read more

Konkurs për punë në AFAM Group: Dy (2) Praktikantë/e me mundësi punësimi - Teknik i Kontabilitetit

2019-11-29 - 10:41 Read more

Konkurs për punë në Digitnest: Praktikantë në Kontabilitet

2019-11-08 - 02:41 Read more

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK-së për sesionin SHKURT 2020

2019-11-06 - 12:17 Read more

Konkurs për punë në MONETA - MoneyGram: Asistent/e në Auditim

2019-11-01 - 06:41 Read more

Konkurs për punë në RIKON: Udhëheqës/e i/e Departamentit të Financave

2019-09-30 - 11:00 Read more

Konkurs për punë në BDO:Praktikant/e në Auditim//Kontabilitet

2019-09-18 - 03:48 Read more

Konkurs për punë në Grant Thornton: Audit Manager

2019-09-04 - 08:46 Read more

Konkurs për punë në Kompaninë e Sigurimeve "Siguria": Udhëheqës/e i/e Auditimit

2019-08-27 - 08:49 Read more

Konkurs për punë në PwC Kosovo: Tax Associate

2019-08-21 - 08:49 Read more

Konkurs për punë në PwC Kosovo: Tax Intern

2019-08-21 - 08:46 Read more

Konkurs për punë në Dino Company: Praktikant/e Financier/e

2019-07-28 - 10:50 Read more

Konkurs për punë në Deloitte: Tax Consultant

2019-07-28 - 10:47 Read more

Konkurs për punë në Emporium: Kontabilist i Çertifikuar - 1 pozitë dhe Teknik i Kontabilitetit - 1 pozitë

2019-07-24 - 03:48 Read more

Konkurs për punë në Sigkos Sh.a. : Zyrtar Financiar

2019-07-12 - 03:48 Read more

Konkurs për punë në BDO: Junior and Senior Accountant

2019-07-10 - 03:48 Read more

Konkurs për punë në BPB Bank: Menaxher/e Financiar/e

2019-06-19 - 10:41 Read more

Konkurs për punë në BPB Bank: Menaxher/e Financiar/e

2019-06-19 - 10:41 Read more

Konkurs për punë në The North Unicorn: Menaxher/e Financiar/e

2019-06-16 - 10:41 Read more

Konkurs për punë në AFAM Group: Praktikant/e me mundësi punësimi - Teknikë të Kontabilitetit - tre pozita

2019-05-31 - 10:41 Read more

Konkurs për punë në MONETA - MoneyGram: Chief Accountant

2019-05-21 - 06:41 Read more

Konkurs për punë në Audit Group Sh.P.K.: Junior Consultant, Senior Consultant dhe Junior Auditor

2019-05-16 - 06:41 Read more

Konkurs për punë në D.A.A.C: Praktikant/e me mundësi punësimi në Kontabilitet

2019-05-12 - 06:41 Read more

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK-së për sesionin SHTATOR 2019

2019-05-02 - 03:00 Read more