Konkurs për punë në Baker Tilly: Audit Assistant - 3 pozita, Audit Intern - 5 pozita

2020-10-01 - 02:00 Read more

Konkurs për punë në RSM Kosovo: Audit Senior - 2 pozita, Audit Assistant - 3 pozita

2020-09-30 - 10:46 Read more

Konkurs për punë në Posta e Kosovës: Zyrtar/e i/e Auditimit të Brendshëm

2020-09-30 - 08:46 Read more

Konkurs për punë në Ernst and Young Kosovo: Assurance Interns

2020-09-25 - 08:46 Read more

Konkurs për punë në American School of Kosova: Finance Officer

2020-09-23 - 03:48 Read more

Konkurs për punë në BDO: Praktikant/e në Auditim

2020-09-17 - 03:48 Read more

Konkurs për punë në Ndërmarrja Publike Lokale "Prishtina Parking" (Komuna e Prishtinës): Zyrtar/e Kryesor/e Financiar/e (ZKF) dhe i Thesarit (1 pozitë) dhe Zyrtar/e për Auditim (1 pozitë)

2020-06-24 - 10:41 Read more

Konkurs për punë në Ndërmarrja Publike Lokale "Prishtina Parking" (Komuna e Prishtinës): Zyrtar/e për Financa (1 pozitë) dhe Zyrtar/e Kontabiliteti (1 pozitë)

2020-06-24 - 10:40 Read more

Konkurs për punë në SKY Kosova: Kontabilist/e

2020-06-17 - 10:41 Read more

Konkurs për punë në AFAM Group: Dy (2) Praktikantë/e me mundësi punësimi - Teknik i Kontabilitetit

2020-06-03 - 10:41 Read more

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK-së për sesionin SHTATOR 2020

2020-05-26 - 12:17 Read more

Konkurs për punë në PwC Kosovo: Tax Associate

2020-03-09 - 08:49 Read more

Konkurs për punë në ShKÇAK: Ligjërues me angazhim për lëndët e programit për “Auditor të Brendshëm të Çertifikuar”

2020-02-25 - 10:47 Read more

Konkurs për punë në Deloitte: Tax Consultant

2020-02-23 - 10:47 Read more

Konkurs për punë në Four Points By Sheraton: Specialist i Kontabilitetit

2020-02-18 - 08:46 Read more

Konkurs për punë në EuroGoma: Kontabilist/e - 2 pozita

2020-02-10 - 10:46 Read more

Konkurs për punë në Mazars Kosovo: Audit Manager

2020-02-10 - 08:46 Read more

Konkurs për punë në WURTH Kosova: Asistent Financiar

2020-02-06 - 08:46 Read more

Konkurs për punë në NEXIA KS: Asistent në Auditim dhe Këshillim dhe Praktikant me Mundësi Punësimi

2020-02-03 - 08:46 Read more

Konkurs për punë në Raiffeisen Bank Kosovo: Internal Audit Specialist

2020-01-30 - 08:46 Read more

Konkurs për punë në Down Syndrome Kosova: Menaxher/e Financiar/e

2020-01-30 - 08:46 Read more

Konkurs për punë në Ernst and Young Kosovo: Assurance Interns

2020-01-23 - 08:46 Read more

Konkurs për punë në Grant Thornton: Auditor

2020-01-16 - 08:46 Read more

Konkurs për punë në Grupin e kompanive të ZERO POZITIVE: Kontabilist - 2 pozita

2020-01-15 - 02:46 Read more

Konkurs për punë në Kouleta SA: Kontabilist - 2 pozita

2020-01-15 - 01:46 Read more

Konkurs për punë në RSM Kosovo: Audit Senior - 1 pozitë, Audit Assistant - 3 pozita, Accountant - 1 pozitë

2019-12-13 - 10:46 Read more

Konkurs për punë në Baker Tilly: Audit Interns

2019-12-05 - 04:00 Read more

Konkurs për punë në Finca: Senior Internal Auditor

2019-11-29 - 12:23 Read more

Konkurs për punë në Grant Thornton: Auditor

2019-11-29 - 12:00 Read more

Konkurs për punë në AFAM Group: Dy (2) Praktikantë/e me mundësi punësimi - Teknik i Kontabilitetit

2019-11-29 - 10:41 Read more