Konkurs për punë në Nexia KS: Mundësi punësimi në Auditim, Taksa dhe Kontabilitet

2022-11-22 - 09:41 Read more

Konkurs për punë në RTK: Auditor i Brendshëm në RTK

2022-11-21 - 12:00 Read more

Konkurs për punë në ShKÇAK: Asistent në Departamentin Edukimit dhe Standardeve Profesionale

2022-11-11 - 03:30 Read more

Konkurs për punë në Horeca: Kontabilist/e

2022-10-24 - 03:00 Read more

Konkurs për punë në LB GROUP SH.P.K.: Zyrtar/e Financiar/e

2022-10-24 - 02:00 Read more

Konkurs për punë në North Finance Kosovo: Menaxher Financiar

2022-10-24 - 12:00 Read more

Konkurs për punë në LINA: Controller - Finance

2022-10-24 - 09:00 Read more

Konkurs për punë në DHL: Senior Financial Consultant

2022-10-14 - 09:00 Read more

Konkurs për punë në Oberal LLC: Zyrtar/e i/e Lartë i/e Financave

2022-10-14 - 08:58 Read more

Konkurs për punë në PwC Kosovo: Senior Accountant/Tax Consultant

2022-09-30 - 09:00 Read more

Konkurs për punë në AFAM: Praktikant/e me mundësi punësimi - Teknik i Kontabilitetit

2022-09-26 - 09:41 Read more

Konkurs për punë në Baker Tilly: Audit Semi - Senior - 2 pozita dhe Audit Junior - 2 pozita

2022-09-23 - 02:45 Read more

Konkurs për punë në ShKÇAK: Ligjërues/Asistent me angazhim për lëndët e programit çertifikues

2022-09-12 - 03:47 Read more

Konkurs për punë në BDO: Internship in Audit

2022-09-07 - 08:46 Read more

Konkurs për punë në WURTH Kosova: Asistent Financiar

2022-08-30 - 02:46 Read more

Konkurs për punë në K.R.U. Gjakova: Zyrtar kryesor Financiar dhe i Thesarit

2022-08-25 - 09:45 Read more

Konkurs për punë në Grant Thornton Kosovo: Audit Assistant dhe Audit Senior

2022-08-23 - 09:45 Read more

Konkurs për punë në KEDS: Ekspert për llogari të arktueshme, llogari të pagueshme dhe taksa

​Për konkursin në KEDS, kliko këtu.

2022-08-10 - 02:46 Read more

Konkurs për punë në RSM Kosovo: Audit Senior - 2 pozita, Audit Assistant - 4 pozita

2022-08-10 - 10:46 Read more

Konkurs për punë në Sonnecto: Financial Officer

2022-08-09 - 10:45 Read more

Konkurs për punë në Baker Tilly: Audit Senior

2022-07-28 - 12:45 Read more

Konkurs për punë në Zyrën Përmbarimore VAIS Law: Praktikant/e

2022-07-25 - 11:46 Read more

Konkurs për punë në EY: Assurance Assistant

2022-07-06 - 09:46 Read more

Konkurs për punë në Numarics LLC: Kontabilist (5 pozita)

2022-07-05 - 09:46 Read more

Konkurs për punë në GROWTH Lab: Financial Accountant - 5 pozita

Për konkursin në Growth Lab, klikoni këtu.

2022-06-20 - 03:46 Read more

Konkurs për punë në Finca: Senior Internal Auditor

2022-06-08 - 09:46 Read more

Invitation for expression of interest

The Society of Certified Accountants and Auditors of Kosovo (SCAAK) is a non-governmental and nonprofit organization established in 2001 that provides education and certification programs in accounting and auditing internationally recognized. SCAAK represents a large number of professionals (over...

2022-06-06 - 05:06 Read more

Konkurs për punë në Universitetin e Prishtinës: Zyrtar i Auditimit të Brendshëm

2022-05-27 - 01:46 Read more

Konkurs për punë në WURTH Kosova: Asistent Financiar

2022-05-16 - 01:46 Read more

Konkurs për punë në Oberal LLC: Zyrtar/e i/e Financave

2022-05-12 - 08:58 Read more