Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK për sesionin SHTATOR 2023

2023-05-15 - 10:30 Read more

Konkurs për punë në FinCo Group: Teknik i Kontabilitetit

2023-05-12 - 01:46 Read more

Konkurs për punë në Digitnest: Senior Accountant (2 positions) Intern in Accounting (2 positions)

2023-04-25 - 12:46 Read more

Konkurs për punë në ShKÇAK: Asistent në Departamentin Edukimit dhe Standardeve Profesionale

2023-04-06 - 03:30 Read more

Konkurs për punë në Kouleta: Kontabilist - 2 pozita

2023-03-20 - 12:23 Read more

Konkurs për punë në Horeca L.L.C.: Teknik i Kontabilitetit

2023-03-16 - 03:23 Read more

Konkurs për punë në D.A.A.C Sh.P.K: Kontabilist/e

2023-03-09 - 02:00 Read more

Konkurs për punë në Impex-Life SH.P.K: Asistente të Financave

2023-02-21 - 01:00 Read more

Konkurs për punë në Interlab: Teknik i Kontabilitetit

2023-02-10 - 01:00 Read more

Konkurs për punë në BPB Bank: Auditor i Brendshëm i Lartë

2023-01-26 - 03:00 Read more

Konkurs për punë në RSM Kosovo: Junior Accountant - 2 pozita

2023-01-23 - 12:46 Read more

Konkurs për punë në Novaza: Senior Accountant

2023-01-16 - 10:47 Read more

Konkurs për punë në Univerzum Audit: Praktikant/e – Auditim dhe Kontabilitet

2023-01-05 - 02:47 Read more

Konkurs për punë në WURTH Kosova: Asistent/e Financiar/e

2023-01-05 - 02:46 Read more

Konkurs për punë në SAF Kosova L.L.C.: Praktikë në Kontabilitet/Financa me mundësi punësimi

2022-12-22 - 12:41 Read more

Konkurs për punë në N.H ”Ibër Lepenc” SH.A: Auditor i Brendshëm

2022-12-22 - 12:30 Read more

Konkurs për punë në Nexia KS: Mundësi punësimi në Auditim, Taksa dhe Kontabilitet

2022-11-22 - 09:41 Read more

Konkurs për punë në RTK: Auditor i Brendshëm në RTK

2022-11-21 - 12:00 Read more

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK për sesionin JANAR-SHKURT 2023

2022-11-15 - 10:49 Read more

Konkurs për punë në ShKÇAK: Asistent në Departamentin Edukimit dhe Standardeve Profesionale

2022-11-11 - 03:30 Read more

Konkurs për punë në Horeca: Kontabilist/e

2022-10-24 - 03:00 Read more

Konkurs për punë në LB GROUP SH.P.K.: Zyrtar/e Financiar/e

2022-10-24 - 02:00 Read more

Konkurs për punë në North Finance Kosovo: Menaxher Financiar

2022-10-24 - 12:00 Read more

Konkurs për punë në LINA: Controller - Finance

2022-10-24 - 09:00 Read more

Konkurs për punë në DHL: Senior Financial Consultant

2022-10-14 - 09:00 Read more

Konkurs për punë në Oberal LLC: Zyrtar/e i/e Lartë i/e Financave

2022-10-14 - 08:58 Read more

Konkurs për punë në PwC Kosovo: Senior Accountant/Tax Consultant

2022-09-30 - 09:00 Read more

Konkurs për punë në AFAM: Praktikant/e me mundësi punësimi - Teknik i Kontabilitetit

2022-09-26 - 09:41 Read more

Konkurs për punë në Baker Tilly: Audit Semi - Senior - 2 pozita dhe Audit Junior - 2 pozita

2022-09-23 - 02:45 Read more

Konkurs për punë në ShKÇAK: Ligjërues/Asistent me angazhim për lëndët e programit çertifikues

2022-09-12 - 03:47 Read more