Konkurs për punë në BPB Bank: Auditor i Brendshëm i Lartë

2021-07-08 - 10:00 Read more

Konkurs për punë për njërin nga klientët e The HeadHunter: Accountant

2021-07-07 - 03:35 Read more

Konkurs për punë për njërin nga klientët e The HeadHunter: Senior Financial Controller

2021-07-07 - 03:30 Read more

Konkurs për punë në PwC Kosovo: Tax Associate

2021-07-07 - 01:00 Read more

Konkurs për punë në “Prestige Français” SH.P.K.: Kontabilist/e

2021-06-17 - 01:45 Read more

Konkurs për punë në SAF L.L.C: Praktikë në Kontabilitet/Financa me mundësi punësimi

2021-06-11 - 01:45 Read more

Konkurs për punë në Burger King: Asistente i/e Financave

2021-06-04 - 04:45 Read more

Konkurs për punë në Baker Tilly: Audit Assistant - 2 pozita, Accounting and Tax Assistant - 2 pozita and Audit Intern - 3 pozita

2021-05-28 - 04:45 Read more

Konkurs për punë për njërin nga klientët e RSM Kosovo: Chief Financial Officer

2021-05-26 - 10:46 Read more

Konkurs për punë në ShKÇAK: Zëvendës Drejtor Ekzekutiv

2021-05-19 - 03:27 Read more

Konkurs për punë në Deloitte: Tax Consultant Tax and Legal Department

2021-05-19 - 01:47 Read more

Konkurs për punë në PwC Kosovo: Tax Interns

2021-05-17 - 11:00 Read more

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK-së për sesionin SHTATOR 2021

2021-05-12 - 12:17 Read more

Konkurs për punë në PwC Kosovo: Junior and Experienced Associates in Audit

2021-05-11 - 11:30 Read more

Konkurs për punë në AFAM Sh.p.k.: Dy (2) Praktikantë/e me mundësi punësimi - Teknik i Kontabilitetit

2021-05-05 - 09:41 Read more

Konkurs për punë në Zyra e Presidentes së Republikës së Kosovës: Auditor i Përgjithshëm i Republikës së Kosovës

2021-04-16 - 10:50 Read more

Konkurs për punë në D.A.A.C Sh.P.K: Kontabilist/e

2021-03-31 - 04:00 Read more

Konkurs për punë në Boga & Associates Pristina Office: Junior Accountant

2021-02-16 - 04:41 Read more

Konkurs për punë në ShKÇAK: Ekspert në auditimin e teknologjisë informative dhe menaxhimin e sistemeve/projekteve

2021-02-09 - 04:47 Read more

Konkurs për punë në Agrimatco Kosovo L.L.C.: Accounting Manager

2021-01-29 - 04:41 Read more

Konkurs për punë në Nexia KS : Assistant, Audit & Assurance dhe Assistant, Tax & Accounting

2021-01-25 - 09:41 Read more

Konkurs për punë në MySky24 L.L.C : Kontabilist/e

2021-01-22 - 11:41 Read more

Konkurs për punë në MONETA: Shef/e Kontabiliteti

2021-01-21 - 11:41 Read more

Konkurs për punë në MONETA: Zyrtar/e i/e Financave dhe Kontabilitetit

2021-01-21 - 11:40 Read more

Konkurs për punë në Magic Ice: Financier/e dhe Kontabilist/e, Administrator/e Intern/e i/e Çertifikuar

2021-01-18 - 11:40 Read more

Konkurs për punë në Simplicate: Praktikant/e me mundësi punësimi - Teknik i Kontabilitetit

2021-01-18 - 10:41 Read more

Konkurs për punë në AGRIUM SH.P.K: Kontabilist/e, Administor/e intern/e të Çertifikuar

2021-01-09 - 10:41 Read more

Konkurs për punë në SPAXEL: Senior Accountant

2021-01-09 - 10:40 Read more

Konkurs për punë në Ginza: Financier/e

2020-12-15 - 03:40 Read more

Konkurs për punë në Elkos Group: Financier

2020-12-14 - 03:40 Read more