Konkurs për punë në ShKÇAK: Zyrtar i Departamentit të Menaxhimit të Cilësisë në Pajtueshmëri me Standarde (DMCPS)

2024-05-21 - 10:48 Read more

Konkurs për punë në ShKÇAK: Koordinator/e i/e Lartë për Zhvillim Profesional dhe Projekte

2024-05-21 - 10:47 Read more

Konkurs për punë në Kouleta: Kontabilist/e dhe Ndihmës/e kontabilist/e

2024-05-02 - 03:23 Read more

Konkurs për punë në AFAM: Praktikant/e me mundësi punësimi - Teknik i Kontabilitetit - 2 pozita

2024-04-17 - 12:41 Read more

Konkurs për punë në Evidence Synthesis Group: Accounting and financial advisory services

2024-04-04 - 09:16 Read more

Konkurs për punë në Accounting Plus: Kontabilist/e dhe Ndihmës/e Kontabilist/e

2024-03-05 - 09:16 Read more

Konkurs për punë në Mazars: Senior Accountant

2024-02-28 - 09:16 Read more

Konkurs për punë në Mazars: Assistant Accountant

2024-02-28 - 09:16 Read more

Konkurs për punë në ShKÇAK: Zyrtar i Logjistikës

2024-01-11 - 10:47 Read more

Konkurs për punë në Kouleta: Kontabilist/e dhe Ndihmës/e kontabilist/e

2024-01-10 - 12:23 Read more

Konkurs për punë në Spitalin Amerikan: Cost Accountant

2023-12-19 - 10:47 Read more

Konkurs për punë në Spitalin Amerikan: Accounting Assistant

2023-12-19 - 10:47 Read more

Konkurs për punë në Vam Bend: Asistent/e në financa

2023-11-23 - 10:47 Read more

Konkurs për punë në Universitetin e Prishtinës: Drejtor i zyrës së auditimit të brendshëm - 1 pozitë dhe Zyrtar i auditimit të brendshëm - 2 pozita

2023-11-02 - 10:47 Read more

Konkurs për punë në ShKÇAK: Zyrtar në Departamentin e Edukimit dhe Standardeve Profesionale

2023-11-02 - 10:47 Read more

REPARIS for SMEs/Kosovo -TOR for consultant to POB

2023-10-26 - 09:45 Read more

Konkurs për punë në Baker Tilly: Accounting and Tax Senior

2023-10-25 - 09:45 Read more

Konkurs për punë në Manaferra: Finance and Accounting Specialist

2023-09-25 - 01:41 Read more

Konkurs për punë në Nexia KS: Auditor Associate, Tax and Accounting Associate and Associate in the Consulting Department

2023-09-11 - 09:41 Read more

Konkurs për punë në RSM Kosovo: Audit Assistant - 2 pozita dhe Accounting Assistant - 2 pozita

2023-09-05 - 12:46 Read more

Konkurs për punë në Baker Tilly: Audit Senior - 5 pozita

2023-09-04 - 04:45 Read more

Konkurs për punë në Walone: Asistent në Kontabilitet dhe Financa - 2 pozita

2023-08-19 - 10:47 Read more

Konkurs për punë në ShKÇAK: Zyrtar në Departamentin e Edukimit dhe Standardeve Profesionale

2023-08-07 - 10:47 Read more

Konkurs për punë në ShKÇAK: Udhëheqës i Administratës

2023-08-07 - 10:46 Read more

Konkurs për punë në ACCELL: Intern Accountants

2023-06-29 - 04:46 Read more

Konkurs për punë në BDO: Internship in Audit

2023-06-02 - 08:46 Read more

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK për sesionin SHTATOR 2023

2023-05-15 - 10:30 Read more

Konkurs për punë në FinCo Group: Teknik i Kontabilitetit

2023-05-12 - 01:46 Read more

Konkurs për punë në Digitnest: Senior Accountant (2 positions) Intern in Accounting (2 positions)

2023-04-25 - 12:46 Read more

Konkurs për punë në ShKÇAK: Asistent në Departamentin Edukimit dhe Standardeve Profesionale

2023-04-06 - 03:30 Read more