IPSASB ISSUES EXPOSURE DRAFT TO CLARIFY GUIDANCE ON BORROWING COSTS

Stakeholder comments on Exposure Draft 74 sought by March 1, 2021 The International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) has today released for comment Exposure Draft (ED) 74, IPSAS 5, Borrowing Costs – Non-Authoritative Guidance. The ED proposes...

2020-10-23 - 10:27 Read more

ShKÇAK DHE BERZH FINALIZOJNË PROJEKTIN PËR MBËSHTETJEN E NDËRMARRJEVE MIKRO DHE TË VOGLA DREJT RIMËKËMBJES EKONOMIKE

2020-10-15 - 07:08 Read more

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

 

2020-10-09 - 08:43 Read more

Anëtarët e ShKÇAK bëhen pjesë e EUIPO - Zyra për Pronësi Intelektuale e Bashkimit Evropian

2020-10-06 - 03:03 Read more

Mbledhja e parë e Bordit të Drejtorëve të ShKÇAK për mandatin 2020-2022

2020-10-05 - 06:51 Read more

Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë 2020

2020-09-29 - 05:01 Read more

SHKÇAK DHE BERZH MBËSHTESIN NDËRMARRJET MIKRO DHE TË VOGLA DREJT RIMËKËMBJES EKONOMIKE

2020-09-23 - 01:46 Read more

ShKÇAK vizitohet nga komisioni vlerësues i Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve (AKK)

2020-09-23 - 12:41 Read more

INFORMATË ME RËNDËSI NGA SEKRETARIATI I KKRF

2020-08-16 - 03:04 Read more

STRENGTHENING THE INTERNATIONAL AUDIT AND ETHICS STANDARD-SETTING SYSTEM

Published by: The Monitoring Group The Monitoring Group published its final paper (the “Paper”) concerning reforms to the global standard-setting process for audit, assurance and ethics. The purpose of this Paper is to present the Monitoring Group’s recommendations to...

2020-08-12 - 01:38 Read more

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2020-07-15 - 03:43 Read more

NJOFTIM: Ministria e Financave publikon Vendimin për shtyerjen e afatit të dorëzimit të deklaratave dhe pasqyrave financiare vjetore të të gjitha ndërmarrjeve në Kosovë në KKRF

2020-06-25 - 11:04 Read more

SHKÇAK DHE BERZH MBËSHTESIN NDËRMARRJET MIKRO DHE TË VOGLA DREJT RIMËKËMBJES EKONOMIKE

2020-06-23 - 02:08 Read more

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2020-06-10 - 12:43 Read more

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2020-05-26 - 12:43 Read more

Njoftim

2020-03-24 - 04:04 Read more

Njoftim - MFT merr vendim për zgjatjen e afatit për dorëzimin e deklaratave dhe pagesën e tatimeve

2020-03-19 - 04:04 Read more

Njoftim - MFT publikon Vendimin për shtyerjen e afatit deri më 30 qershor, 2020 për dorëzimin e deklaratave në KKRF

2020-03-18 - 12:04 Read more

ShKÇAK PROPOZON MASA MBËSHTETËSE PËR BIZNESET DHE ORGANIZATAT JOQEVERITARE

2020-03-12 - 04:44 Read more

ShKÇAK: Njoftim për pezullim të aktiviteteve

Të nderuar, Në vijim të vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për marrjen e masave parandaluese kundër shpërndarjes së virusit CoViD-19 duke përfshirë ndërprerjen e procesit edukativo -arsimor në të...

2020-03-12 - 09:50 Read more

Achieving High-Quality Audits

High-quality audits of financial statements are essential to strong organizations, financial markets and economies.  While audits have historically focused on enhancing the confidence of investors and other providers of capital, other stakeholders also benefit—including directors,...

2020-03-11 - 10:00 Read more

The Right Process

The objective of an audit is to provide investors and other stakeholders with reasonable assurance as to whether the financial statements, taken as a whole, are prepared in accordance with the applicable financial reporting framework and are free from material misstatement.  Audits help...

2020-03-11 - 09:55 Read more

The Right People

High-quality audits depend on individuals, acting in the public interest, with the experience, integrity, independence, professional judgement, and skills commensurate with a high-quality audit.  There is no more important factor. It is therefore vital that audits be conducted in an...

2020-03-11 - 09:52 Read more

The Right Governance

Achieving high-quality audits is dependent on a well-functioning ecosystem of participants from the audit profession as well as from governing bodies, directors and management.  The right culture—starting with the tone at the top—and right oversight are critical to achieving a...

2020-03-11 - 09:46 Read more

The Right Regulation

Regulation plays an important role in calibrating incentives, driving good outcomes, and ensuring that reasonable expectations are met.  At the same time, there is the risk that the cost of regulation outweighs the benefits, that regulation can foster low-value defensive behaviors, or can...

2020-03-11 - 09:41 Read more

The Right Measurement

The term audit quality encompasses the key elements, both contextual and quantifiable, that create an environment which maximizes the likelihood that quality audits are performed on a consistent basis. Globally, many thousands of audits are performed annually—in the public...

2020-03-11 - 09:36 Read more

Calls to Action

All participants in the audit and assurance ecosystem must act to improve the audit process, the skill-set and mind-set of accounting professionals, the governance activities of companies and firms, the regulations and standards that support entity reporting and auditor behavior, and how audit...

2020-03-11 - 09:28 Read more

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2020-03-09 - 12:43 Read more

Përgjegjësia e kontabilistëve të certifikuar për nënshkrimin e pasqyrave financiare

2020-03-06 - 03:36 Read more

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2020-02-28 - 03:43 Read more