NJOFTIM: Azhurnohet materiali i lëndës Ligjet dhe Tatimet në Kosovë sipas Ligjit Nr. 08/L-257 për Administrimin e Procedurave Tatimore

2024-02-12 - 07:55 Read more

The next session of Continuing Professional Education

   

2024-01-19 - 03:40 Read more

Publikohen Standardet e reja për Auditim të Brendshëm

2024-01-16 - 03:43 Read more

IFAC Publishes Sustainability & Education Literature Review

The International Federation of Accountants (IFAC) today released a literature review, Educating Accountants for a Sustainable Future: A Literature Review of Competencies, Educational Strategies, and Challenges for Sustainability Reporting and Assurance. The review highlights key themes...

2024-01-11 - 09:55 Read more

The next session of Continuing Professional Education

   

2023-12-14 - 09:40 Read more

IFAC Supports New IAASB Audit Standard for Less Complex Entities and Encourages Jurisdictions to Consider Adoption

The International Federation of Accountants (IFAC), which comprises 180 member organizations and represents millions of professional accountants globally, congratulates the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) on its new standalone standard for audits of less complex...

2023-12-08 - 11:55 Read more

The next session of Continuing Professional Education

   

2023-11-30 - 10:00 Read more

The President of SCAAK - Mr. Nazmi Pllana attended the FCM General Meeting of the Assembly

On November 23, 2023 - Mr. Nazmi Pllana, the President of SCAAK, represented the organization at the General Meeting of the Assembly of the Federation of Mediterranean Certified Accountants (FCM) in Paris, France. The gathering began with a warm welcome from Mr. Giorgio De Giorgi, the President...

2023-11-23 - 02:33 Read more

Mr. Nazmi Pllana – President of the Board of SCAAK was elected a member of the Executive Committee of the Federation of Mediterranean Certified Accountants (FCM).

Mr. Nazmi Pllana – President of the Board of SCAAK was elected a member of the Executive Committee of the Federation of Mediterranean Certified Accountants (FCM). the Executive Committee of the Federation of Mediterranean Certified Accountants (FCM) is appointed by the FCM Council and...

2023-11-23 - 02:31 Read more

Ardiana Bunjaku, Executive Director of SCAAK, was elected a member of Professional Accountancy Organization Development & Advisory Group (PAODAG) of IFAC

Ardiana Bunjaku, Executive Director of SCAAK, was elected a member of Professional Accountancy Organization Development & Advisory Group (PAODAG) of the International Federation of Accountants (IFAC). This advisory group supports IFAC in developing and enhancing the strength and...

2023-11-21 - 12:03 Read more

SCAAK part of the Annual Meeting of the Council of the International Federation of Accounting and Auditing (IFAC)

The President of the Board of SCAAK, Mr. Nazmi Pllana together with the Executive Director, Mrs. Ardiana Bunjaku are currently participating in the International Federation of Accounting (IFAC) Council meeting taking place in Vienna, Austria on November 15-16, 2023. The gathering commenced with...

2023-11-20 - 09:24 Read more

8th Joint Education and Financial Reporting Communities of Practice Workshop within the PULSAR program

On November 14-16, 2023 - Representatives of SCAAK, together with representatives of the Treasury of the Republic of Kosovo, are participating in the 8th Joint Education and Financial Reporting Communities of Practice Workshop within the PULSAR program, in Vienna, Austria. The PULSAR program is...

2023-11-14 - 02:45 Read more

The next session of Continuing Professional Education

   

2023-11-09 - 03:40 Read more

Conference: “Creation of values - Gateway to the future”

To mark the Accounting and Auditing Profession day, SCAAK in collaboration with IAAB organized the Conference “Creation of values - Gateway to the future”, the event brought together more than 250 members and stakeholders to discuss trends, reports and advancements with the aim of...

2023-11-08 - 05:52 Read more

The next session of Continuing Professional Education

   

2023-10-17 - 03:40 Read more

The next session of Continuing Professional Education

   

2023-10-05 - 10:40 Read more

ShKÇAK pjesëmarrëse në seminarin:“Praktikat e mira në mbikëqyrjen dhe zbatimin e auditimit: Vështrime nga Agjencioni Polak për Mbikëqyrjen e Auditimit”

2023-10-03 - 02:15 Read more

The next session of Continuing Professional Education

   

2023-09-15 - 10:40 Read more

The next session of Continuing Professional Education

   

2023-09-07 - 10:40 Read more

SCAAK and NAO sign a cooperation agreement for professional training

2023-07-26 - 08:34 Read more

The first group successfully completes the "Product Cost Determination" training program

Congratulations to the first group on the successful completion of the "Product Cost Determination" training program. The program is supported by Helvetas Swiss Intercooperation Kosova & Management and Developments Associates (MDA) through the Enhancing Youth Employment- EYE...

2023-07-13 - 06:38 Read more

ShKÇAK pret në takim BMP dhe IEKA të Shqipërisë

2023-07-12 - 08:42 Read more

ShKÇAK merr pjesë në tryezën “Forcimi i Raportimit Financiar të Korporatave në Kosovë dhe Vendosja e Kërkesave të Raportimit mbi Qëndrueshmërinë“ të organizuar CFRR

2023-07-12 - 05:51 Read more

The next session of Continuing Professional Education

   

2023-06-07 - 10:40 Read more

The next session of Continuing Professional Education

   

2023-05-11 - 10:40 Read more

The next session of Continuing Professional Education

   

2023-05-11 - 10:30 Read more

The next session of Continuing Professional Education

   

2023-05-11 - 10:00 Read more

The next session of Continuing Professional Education

   

2023-04-25 - 04:00 Read more

The next session of Continuing Professional Education

   

2023-04-25 - 03:43 Read more

ShKÇAK dhe IAAB nënshkruajn Memorandum Mirëkuptimi

2023-04-13 - 01:36 Read more