Ndahet nga jeta bashkëpunëtori dhe anëtari i ShKÇAK Prof.Dr. Arben Dermaku

2021-01-13 - 02:03 Read more

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

   

2020-12-22 - 10:43 Read more

IAASB RAISES THE BAR FOR QUALITY MANAGEMENT

New, Revised Standards Strengthen, Modernize Approach to Quality Management The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) today released its three quality management standards. The standards promote a robust, proactive, scalable and effective approach to quality...

2020-12-18 - 02:28 Read more

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

   

2020-12-08 - 10:43 Read more

New Research Links the Accountancy Profession to Economic Development

IFAC Membership Unlocks Accountancy’s Full Potential Professional accountants make a significant contribution to the economy at the local, national and global levels. IFAC partnered with the Centre for Economics and Business Research (Cebr), one of the world’s leading economics...

2020-11-18 - 01:48 Read more

IPSASB Defers Effective Dates for Upcoming Standards and Amendments

The International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) has released the final pronouncement, COVID-19: Deferral of Effective Dates, which delays the effective dates of recently published Standards and Amendments to IPSAS by one year to January 1, 2023. Responding to...

2020-11-09 - 10:27 Read more

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

 

2020-10-28 - 04:43 Read more

IPSASB ISSUES EXPOSURE DRAFT TO CLARIFY GUIDANCE ON BORROWING COSTS

Stakeholder comments on Exposure Draft 74 sought by March 1, 2021 The International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) has today released for comment Exposure Draft (ED) 74, IPSAS 5, Borrowing Costs – Non-Authoritative Guidance. The ED proposes...

2020-10-23 - 10:27 Read more

ShKÇAK DHE BERZH FINALIZOJNË PROJEKTIN PËR MBËSHTETJEN E NDËRMARRJEVE MIKRO DHE TË VOGLA DREJT RIMËKËMBJES EKONOMIKE

2020-10-15 - 07:08 Read more

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

 

2020-10-09 - 08:43 Read more

Anëtarët e ShKÇAK bëhen pjesë e EUIPO - Zyra për Pronësi Intelektuale e Bashkimit Evropian

2020-10-06 - 03:03 Read more

Mbledhja e parë e Bordit të Drejtorëve të ShKÇAK për mandatin 2020-2022

2020-10-05 - 06:51 Read more

Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë 2020

2020-09-29 - 05:01 Read more

SHKÇAK DHE BERZH MBËSHTESIN NDËRMARRJET MIKRO DHE TË VOGLA DREJT RIMËKËMBJES EKONOMIKE

2020-09-23 - 01:46 Read more

ShKÇAK vizitohet nga komisioni vlerësues i Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve (AKK)

2020-09-23 - 12:41 Read more

INFORMATË ME RËNDËSI NGA SEKRETARIATI I KKRF

2020-08-16 - 03:04 Read more

STRENGTHENING THE INTERNATIONAL AUDIT AND ETHICS STANDARD-SETTING SYSTEM

Published by: The Monitoring Group The Monitoring Group published its final paper (the “Paper”) concerning reforms to the global standard-setting process for audit, assurance and ethics. The purpose of this Paper is to present the Monitoring Group’s recommendations to...

2020-08-12 - 01:38 Read more

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2020-07-15 - 03:43 Read more

NJOFTIM: Ministria e Financave publikon Vendimin për shtyerjen e afatit të dorëzimit të deklaratave dhe pasqyrave financiare vjetore të të gjitha ndërmarrjeve në Kosovë në KKRF

2020-06-25 - 11:04 Read more

SHKÇAK DHE BERZH MBËSHTESIN NDËRMARRJET MIKRO DHE TË VOGLA DREJT RIMËKËMBJES EKONOMIKE

2020-06-23 - 02:08 Read more

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2020-06-10 - 12:43 Read more

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2020-05-26 - 12:43 Read more

Njoftim

2020-03-24 - 04:04 Read more

Njoftim - MFT merr vendim për zgjatjen e afatit për dorëzimin e deklaratave dhe pagesën e tatimeve

2020-03-19 - 04:04 Read more

Njoftim - MFT publikon Vendimin për shtyerjen e afatit deri më 30 qershor, 2020 për dorëzimin e deklaratave në KKRF

2020-03-18 - 12:04 Read more

ShKÇAK PROPOZON MASA MBËSHTETËSE PËR BIZNESET DHE ORGANIZATAT JOQEVERITARE

2020-03-12 - 04:44 Read more

ShKÇAK: Njoftim për pezullim të aktiviteteve

Të nderuar, Në vijim të vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për marrjen e masave parandaluese kundër shpërndarjes së virusit CoViD-19 duke përfshirë ndërprerjen e procesit edukativo -arsimor në të...

2020-03-12 - 09:50 Read more

Achieving High-Quality Audits

High-quality audits of financial statements are essential to strong organizations, financial markets and economies.  While audits have historically focused on enhancing the confidence of investors and other providers of capital, other stakeholders also benefit—including directors,...

2020-03-11 - 10:00 Read more

The Right Process

The objective of an audit is to provide investors and other stakeholders with reasonable assurance as to whether the financial statements, taken as a whole, are prepared in accordance with the applicable financial reporting framework and are free from material misstatement.  Audits help...

2020-03-11 - 09:55 Read more

The Right People

High-quality audits depend on individuals, acting in the public interest, with the experience, integrity, independence, professional judgement, and skills commensurate with a high-quality audit.  There is no more important factor. It is therefore vital that audits be conducted in an...

2020-03-11 - 09:52 Read more