Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2023-04-25 - 04:00

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 5 maj, 2023 me temën:

  • Ligji i ri Nr. 08/L-056 për Mbrojtjen e Konkurrencës.

 

Për më shumë informata rreth EVP, klikoni Këtu