Data të rëndësishme

2023-07-26 - 10:58

MBAJTJA E PROVIMEVE TË AFATIT SHTATOR 2023

  • 23 shtator 2023 – P1, P5, P9
  • 30 shtator 2023 – P2, P6, P10, B1
  • 07 tetor 2023 – P3, P7, P11, B2, M2, T5
  • 14 tetor 2023 – P4, P8, P12, B3

SHPALLJA E REZULTATEVE TË PROVIMEVE TË AFATIT SHTATOR 2023

  • 27 tetor 2023