Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2023-03-24 - 10:43

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 13 prill, 2023 me temën:

  • Përgatitja e Pasqyrave Financiare nga Kontabilistët e Çertifikuar (shembuj praktik); Roli dhe përgjegjësia e kontabilistit në nënshkrimin e Pasqyrave financiare.

 

Për më shumë informata rreth EVP, klikoni Këtu