Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2023-09-15 - 10:40

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në e cila do të mbahet me 22 shtator, 2023 me temën:

  • SNRF 12-Tatimi në të ardhura dhe SNRF 13-Matja e vlerës së drejtë.

 

Për më shumë informata rreth EVP, klikoni Këtu