Ndikimi i pandemisë COVID-19 në pushtetin lokal

Publikuar nga: INSTITUTI GAP   Ndërmarrja e masave për frenimin e pandemisë COVID-19 ka ndikuar në dinamikën e punës në të gjitha komunat e Kosovës. Pushteti lokal ka luajtur rol aktiv në ndërmarrjen e masave në parandalimin...

2020-07-08 - 02:23 Lexo me shumë

Prioritetet e buxhetit të Kosovës para pandemisë COVID-19

Publikuar nga: INSTITUTI GAP   Instituti GAP në muajin maj publikoi raportin “Prioritetet e buxhetit të Kosovës para pandemisë COVID-19.” Qëllimi i këtij raporti është që të bëjë një analizë të...

2020-07-08 - 02:01 Lexo me shumë

NJOFTIM: Ministria e Financave publikon Vendimin për shtyerjen e afatit të dorëzimit të deklaratave dhe pasqyrave financiare vjetore të të gjitha ndërmarrjeve në Kosovë në KKRF

Më 25.06.2020, Ministria e Financave  ka publikuar Vendimin për shtyrjen e afatit deri më 15 GUSHT, 2020, të dorëzimit të deklaratave dhe pasqyrave financiare vjetore të të gjitha ndërmarrjeve në Kosovë në Këshillin Kosovar...

2020-06-25 - 11:04 Lexo me shumë

SHKÇAK DHE BERZH MBËSHTESIN NDËRMARRJET MIKRO DHE TË VOGLA DREJT RIMËKËMBJES EKONOMIKE

Prishtinë, 23 qershor 2020 - Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) kanë nënshkruar marrëveshje për zhvillimin dhe zbatimin e...

2020-06-23 - 02:08 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me datë 22 - 23 qershor, 2020 me temë: SNA 540 (i rishikuar) – Auditimi i vlerësimeve kontabël dhe shpalosjet përkatëse, Auditimi i llogarive...

2020-06-10 - 12:43 Lexo me shumë

Raportimi dhe rreziku i mashtrimit që dalin nga Covid-19 paraqesin sfida të rëndësishme për Kontabilistët dhe Auditorët

Publikuar nga: IFAC Në përgjithësi në të gjithë globin kriza e COVID-19 po shkakton implikime të mëdha financiare për shumë organizata, si dhe ekspozimin e tyre ndaj një sërë rreziqesh të tjera në rritje që kanë...

2020-05-31 - 02:00 Lexo me shumë

Gjashtë mënyra për PVM-të që të evoluojnë dhe të zhvillohen në mjedisin e COVID 19

Publikuar nga: IFAC Të themi se pandemia koronavirus (ose Covid-19) është njëra nga katastrofat e mëdha të shekullit XX mund edhe të mos jetë një ekzagjerim. Anëtarët e Komitetit të IFAC për Praktikat e Vogla dhe të Mesme...

2020-05-28 - 12:42 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në një-ditore e cila do të mbahet me datë 04 qershor, 2020 me temë: "Sfidat e profesionit - Konkurrenca në treg dhe përcaktimi i kostos së angazhimeve për...

2020-05-26 - 12:43 Lexo me shumë

Publikime

Publikime nga Federata Ndërkombëtare e Kontabilitetit dhe Auditimit   Titulli   Plani i veprimit mbi transformimin e praktikave – Udhëzues për të...

2020-05-19 - 07:16 Lexo me shumë

Plani i veprimit mbi transformimin e praktikave - Udhëzues për të ardhmen

Publikuar nga: IFAC Rrethanat e paparashikuara ju ofrojnë praktikave të vogla dhe të mesme (PVM) mundësi të rëndësishme për t’u përshtatur dhe shërbyer në një botë që është duke ndryshuar shpejtë....

2020-05-19 - 01:47 Lexo me shumë

COVID-19: Auditimi nga distana

Publikuar nga: AICPA   Shefi i Auditimit  të  AICPA, Bob Dohrer, ofron këshilla për auditimin në distancë dhe vëzhgimin e inventarit gjatë pandemisë së koronavirusit.    

2020-05-04 - 01:01 Lexo me shumë

Udhëheqja e Institutit të Kontabilistëve të Çertifkuar të Afrikës së Jugut në kohë krize – transmetimi i një serie me sesione virutale

Publikuar nga: Instituti i Kontabilistëve të Çertifkuar të Afrikës së Jugut Udhëheqja në kohë të jashtëzakonshme Krizat pa dashje krijojnë mundësi. Sfidat dhe krizat kanë potencialin për të nxitur idetë...

2020-05-04 - 12:33 Lexo me shumë

OPK-të mbështesin njëra-tjetrën — Maratona e EVP-ve Online Gjatë COVID-19

Artikull i shkruar nga: Alta Prinsloo - Drejtoreshë Ekzekutive Burimi: IFAC   Në fillim të këtij viti, unë morra pjesë në një rishqyrtim të planit financiar afatgjatë të distriktit të shkollës sonë dhe pyeta...

2020-04-30 - 03:47 Lexo me shumë

Shtatë hapa të rëndësishëm për planifikimin e menaxhimit të krizës për OPK-të

Artikull i shkruar nga: Linda Lach - Drejtoreshë për Qeverisje në IFAC dhe Darlene Nzorubara - Menaxhere e lartë teknike për Cilësi dhe Zhvillim në IFAC Burimi: IFAC Shpejtësia, hapësira globale dhe ndikimi i...

2020-04-30 - 03:27 Lexo me shumë

Koronavirusi: Konsideratat për Auditorët

Publikuar nga: ICAEW   Fakulteti i Auditimit dhe i Sigurisë i ICAEW ka ndarë një incizim të “webinarit” të tij të fundit duke parë sfidat me të cilat janë duke u ballafaquar auditorët për shkak të përhapjes...

2020-04-29 - 03:48 Lexo me shumë

COVID 19: Si të fillojmë dhe të vështojmë drejt së ardhmes me shpresë

Artikull i shkurar nga: Amy Brachio - Udhëheqëse e Konsulencës së Riskut dhe Rritjes së Performancës në EY Katër mësime të rëndësishme nga kriza e COVID-19 që duhet t’i bartim në të ardhmen Si komunitet...

2020-04-29 - 01:56 Lexo me shumë

Rezistenca e ndërmarrjeve: nëntë fusha të përqëndrimit për menaxhimin e krizave COVID-19

Artikull i shkruar nga: Tonny Dekker - Partner Global i Shërbimit për Klientin| Udhëheqës i Konsulencës së Riskut në EMEIA Burimi: IFAC Paraqitja e një mjeti diagnostikues të lehtë për t’u përdorur për...

2020-04-28 - 01:12 Lexo me shumë

COVID-19: planifikimi i rimëkëmbjes së biznesit për ndërmarrjet private

Artikull i shkruar nga: Ryan Burke - Udhëheqës i rritjes së Tregjeve  Globale të EY Ndërsa bizneset ballafaqohen me krizën e COVID-19, tani është koha për t'u përqendruar në pesë përparësi kryesore...

2020-04-26 - 05:29 Lexo me shumë

Planifikimi gjatë pandemisë - Konsideratat Praktike që mbështesin cilësinë e auditimit

Publikuar nga: Forumi i Firmave Njoftim me rëndësi Ky material nuk është krijuar për të qenë gjithëpërfshirës ose një përmbledhje e plotë e çështjeve - por për të ndihmuar diskutimin, sa më shumë...

2020-04-26 - 04:56 Lexo me shumë

COVID-19: Udhëzues për Praktikat e Vogla dhe të Mesme (PVM-të)

Burimi: EFAA Duke ndihmuar PVM-të dhe klientët e tyre të NVM-ve të përballen me krizën COVID-19 Në të gjithë Evropën dhe më gjerë NVM-të dhe të vetëpunësuarit po përballen me stres të fuqishëm...

2020-04-22 - 07:45 Lexo me shumë

Anketë mbi ndikimin e COVID-19 në ndërmarrjet në Kosovë

Ky studim është inicuar dhe realizuar bashkërisht nga: Oda Ekonomike e Kosovës Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare Këshilli i Investitorëve Evropianë Klubi i Prodhuesve të Kosovës Studimi...

2020-04-22 - 12:45 Lexo me shumë

Covid-19: Pyetjet më të shpeshta lidhur me Auditimin

Artikull i shkruar nga: Praktikat Profesionale dhe Ekipi Teknik i  Institutit të Kontabilistëve të Malajzisë   Kufizimet e ndryshme të udhëtimit si brenda ashtu edhe jashtë vendit që janë vendosur pas përhapjes të pandemisë...

2020-04-22 - 10:45 Lexo me shumë

Raport nga Federata Mesdhetare e Kontabilistëve - Mbrojtja e NVM-ve dhe e të vetëpunësurave në kohën e COVID-19

Përderisa COVID-19 është përhapur në të gjithë globin, Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM) dhe punëtorët e vetëpunësuar duket se janë më të prekurit ndaj efekteve ekonomike që janë shkaktuar në nivel...

2020-04-21 - 08:06 Lexo me shumë

Gjatë distancimit shoqëror të qëndrojmë afër klientëve

Artikull i shkruar nga: Megan Breen Në këto kohë të vështira, përderisa ne mbajmë distance shoqërore, klientët duhet të jenë të vetdijshëm që praktikuesi i tyre është në anën e tyre. Pasi që ndikimi...

2020-04-21 - 01:29 Lexo me shumë

Transformimi digjital është domosdoshmëria e re - dhe një mundësi e madhe

Artikull i shkruar nga: Will Farnell - Themelues dhe Drejtor i “Farnell Clarke” dhe autor i "The Digital Firm" Burimi: IFAC Ndërprerja e aktiviteteve për shkak të koronavirusit (Covid-19) po e detyron përshpejtimin e ndryshimit teknologjik. Will...

2020-04-20 - 02:57 Lexo me shumë

Koronavirus (Covid-19) dhe mbrojtja e të dhënave: çfarë duhet të dini

Artikull i shkruar nga: Ian Cooley, specialist për mbrojtjen e të dhënave dhe privatësinë tek Këshilltarët e GDPR në Mbretërinë e Bashkuar Megjithëse Covid-19 ka shkaktuar një ndërhyrje të madhe të pandodhur më...

2020-04-20 - 11:39 Lexo me shumë

WE LOVE OUR MEMBERS

2020-04-19 - 02:52 Lexo me shumë

Menaxhimi i ndikimit të koronavirusit: 10 këshilla ekspertësh për pronarët e bizneseve

Artikull i publikuar nga: ATT Ekipi për falimentim nga firma udhëheqëse ligjore Aaron & Partners ka përpiluar një udhëzues që synon të ndihmojë pronarët e bizneseve në Mbretërinë e Bashkuar të hulumtojnë klimën...

2020-04-17 - 02:02 Lexo me shumë

Duhet të bëhet adresimi i Shëndetit Mendor - Sidomos Tani

Artikull i shkruar nga: Prof. Andrew Conway, FIPA, FFA Burimi: IFAC Shëndeti dhe mirëqenia mendore nuk është një trend. Është diçka reale dhe duhet të adresohet - jo vetëm në interes të publikut, por në interes të...

2020-04-17 - 12:52 Lexo me shumë

Pakti për ekonomi të re

Artikull i shkruar nga: Arian Zeka – Drejtor Ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Berat Rukiqi – Kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës dhe Visar Ramajli – Partner në KIVO Mundësitë e humbura Është...

2020-04-16 - 07:05 Lexo me shumë
12...34567...1213