Mesazhi për gjeneratat e reja

2019-09-14 - 12:05 Lexo me shumë

Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit mes ShKÇAK-së dhe IKM

Sot me 13 shtator 2019, gjatë seminarit me temë “Profesionistët e së ardhmes” u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit mes Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) dhe...

2019-09-13 - 03:28 Lexo me shumë

ShKÇAK organizoi seminarin me temë "Profesionistët e së Ardhmes"

Sot, 13 shtator, 2019, u mbajt seminari me temë “Profesionistët e së ardhmes” i organizuar nga Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK). Seminari u hap nga Znj. Ardiana Bunjaku –...

2019-09-13 - 02:24 Lexo me shumë

Edukimi i Vazhdueshëm Profesional (EVP) - Plani 2020

ShKÇAK e përkufizon Edukimin e Vazhdueshëm Profesional (EVP) si:  “Ruajtja, përmirësimi dhe zhvillimi sistematik e i vazhdueshëm i njohurive, aftësive dhe mundësive të nevojshme për të punuar si Kontabilist i...

2019-09-11 - 03:07 Lexo me shumë

Rëndësia e SNRF 16 - Lizingu dhe SNRF 17 - Kontratat e Sigurimeve

SNRF 16 dhe SNRF 17 janë dy standardet e fundit dhe më të rejat të publikuara nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit. SNRF 16 Standardi i ri SNRF 16 -Lizingu do t'iu kërkojë kompanive që të paraqesin shumën e...

2019-09-06 - 11:32 Lexo me shumë

Seminar dhe Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK  ka organizuar Seminar  i cili do të mbahet më 13 shtator, 2019 me temë:  "Profesionistët e së ardhmes"  dhe EVP-në dyditore e cila do të mbahet në datat 13 dhe 14 shtator, 2019 me...

2019-09-04 - 10:43 Lexo me shumë

BSNKSP publikon Draftin për adresimin e kontabilitetit për instrumentet specifike financiare të sektorit publik

Komentet e akterëve relevant për Draftin 69 kërkohen deri më 31 dhjetor, 2019 Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (BSNKSP) ka publikuar një Draft për komentim  lidhur me Instrumentet Financiare të...

2019-08-29 - 10:27 Lexo me shumë

NJOFTIM: lidhur me shqyrëtimin e kërkesave financiare

Për shkak të volumit ditor të kërkesave tuaja drejtuar departamentit të financave, ju njoftojmë se nga sot (datë 22 gusht 2019) këto kërkesa do të shqyrtohen gjatë ditëve si në vijim: E martë – e premte, brenda 24...

2019-08-22 - 02:13 Lexo me shumë

Rëndësia e Çertifikimit në Auditim të Brendshëm

Auditimi i Brendshëm është një profesion dinamik dhe mjaft interesant pasi që të jep mundësi të panumërta për t’u zhvilluar profesionalisht dhe për të dhënë kontribut të dukshëm në të gjitha nivelet...

2019-08-08 - 12:21 Lexo me shumë

Specializohu duke ju nënshtruar vetëm NJË PROVIMI

Studentët e universiteteve me të cilat ShKÇAK ka bashkëpunim dhe të cilët kanë përfunduar studimet apo janë në prag të përfundimit të studimeve si në Fakultetin Ekonomik, Departamenti i Kontabilitetit, UBT, Riinvest,...

2019-08-08 - 10:06 Lexo me shumë

Rëndësia e Specializimit në Programet Ekspert Tatimor dhe Ekspert i Lartë Tatimor

Si pjesë e shoqërisë dinamike ku profesionet lindin në përputhje me zhvillimet sociale dhe ekonomike edhe në vendin tonë pas disa viteve të ndërtimit të sistemit tatimor shfaqet nevoja për profesionist të fushës së...

2019-08-06 - 01:24 Lexo me shumë

RËNDËSIA E SPECIALIZIMIT NË PROGRAMIN EKSPERT I LICENCUAR I FORENZIKËS FINANCIARE

Krizat e fundit financiare kanë theksuar nevojën për profesionistë më të kualifikuar në lëminë e forenzikës financiare. Rrjedhimisht, kërkesa për profesionistët me ekspertizë në luftimin e korrupsionit, mashtrimit ekonomik...

2019-08-02 - 03:31 Lexo me shumë

ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK-SË, TË AFATIT SHTATOR 2019

Paraqitja e provimeve për afatin SHTATOR 2019 bëhet prej 19/08/2019 – 09/09/2019. Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim   Orari i provimeve të Afatit Shtator 2019

2019-07-19 - 10:43 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në punëtorinë e Komunitetit të Praktikës për Raportim Financiar

Përfaqësues të ShKÇAK, Ministrisë së Financave dhe Këshillit Kosovar për Raportim Financiar po marrin pjesë në punëtorinë dy ditore të Komunitetit të Praktikës për Raportim Financiar me temë “Vlerësimi...

2019-07-02 - 04:48 Lexo me shumë

Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore e EFAA-së 2019

Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK-së, Znj. Ardiana Bunjaku është duke marrë pjesë në Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore të Federatës Evropiane të Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM (EFAA) për vitin 2019, e cila po mbahet...

2019-06-28 - 02:23 Lexo me shumë

Konferenca Ndërkombëtare e EFAA-së - "Ndërtimi i Praktikës Digjitale"

Përfaqësues të ShKÇAK po marrin pjesë në Konferencën Ndërkombëtare të Federatës Evropiane të Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM (EFAA) me temë “Ndërtimi i Praktikës Digjitale”, që po...

2019-06-27 - 02:57 Lexo me shumë

Takimet e Grupeve të Ekspertëve të Kontabilitetit dhe Auditimit të EFAA-së

Përfaqësues të ShKÇAK po marrin pjesë në Takimet e Grupeve të Ekspertëve të Kontabilitetit dhe Auditimit të Federatës Evropiane të Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM (EFAA), që po mbahen në Amsterdam,...

2019-06-26 - 06:57 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në Mbledhjen e Përgjithshme të Asamblesë të FCM

ShKÇAK merr pjesë në Mbledhjen e Përgjithshme të Asamblesë të Federatës Mesdhetare e Kontabilistëve (FCM). Kryetarja e ShKÇAK-së, Znj. Afërdita Gashi është duke përfaqësuar Shoqatën në Mbledhjen e...

2019-06-21 - 03:08 Lexo me shumë

Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë 2019

Sot, 07 qershor, 2019, në qytetin e Shëngjinit në Shqipëri u mbajt Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë së Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK). Në hapje të...

2019-06-07 - 09:16 Lexo me shumë

Transformimi Digjital ofron mundësi të reja biznesi

Profesioni i kontabilitetit dhe auditimit ka një mundësi të shkëlqyer për të përfituar nga transformimi digjital që po ndodh sot në shoqëri. Roli i kontabilistëve dhe auditorëve profesionistë si këshilltarë të...

2019-05-23 - 09:39 Lexo me shumë

ShKÇAK dhe ATK kanë në prioritet fuqizimin e kapaciteteve profesionale

Drejtori i Përgjithshëm ATK-së, Ilir Murtezaj ka pritur sot në takim përfaqësues nga Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) për të diskutuar rreth bashkëpunimit me...

2019-05-20 - 04:00 Lexo me shumë

Si t’i mbështesim Firmat e Vogla dhe të Mesme të Auditimit (SMP) të së ardhmes

Firmat e Vogla dhe të Mesme të Auditimit (SMP) në botën e sotme e cila po ndryshon shpejtë janë duke u  përballur me shumë sfida. Përdorimi i  teknologjive digjitale, të cilat do të zëvendësojnë shumë role...

2019-05-20 - 11:47 Lexo me shumë

Për Rritjen Ekonomike, Bota ka nevojë për Kontabilistë dhe Auditorë

Segmenti më i madh i pasurisë në botë është i fshehur. Ky segment mbahet nga qeveritë, por asetet nuk janë të vlerësuara dhe menaxhuara si duhet. Qytetarët - pronarët përfundimtarë të këtyre aseteve - duhet të...

2019-05-16 - 03:37 Lexo me shumë

Standardet e Menaxhimit të Cilësisë të BSNAS dhe Praktikat e Vogla dhe të Mesme

Si standardet e propozuara të Menaxhimit të Cilësisë të Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS) janë të shkallëzueshme për PVM-të BSNAS publikoi së fundi një sërë...

2019-05-15 - 12:28 Lexo me shumë

Sesion informues me grupin e studentëve të Departamentit të Kontabilitetit të Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) mbajti sesion informues me një grup të studentëve të Departamentit të Kontabilitetit të Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës me...

2019-05-13 - 03:46 Lexo me shumë

Ngritja e Vetëdijes: Primare për Profesionin e Auditimit të Brendshëm

Shumë profesione gëzojnë një kuptim thelbësor universal të vlerës së tyre. Për shembull, shumica e njerëzve e kuptojnë rolin e një doktori, kështu që një fushatë e modeluar për të ngritur...

2019-05-08 - 02:12 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në edicionin e 4-të të Komunitetit për Edukim Profesional (EduCoP)

Përfaqësues të ShKÇAK-së morrën pjesë në punëtorinë e edicionit të 4-të të Komunitetit për Edukim Profesional (EduCoP), e cila u organizua nga Qendra e Ekselencës në Financa (QEF), në...

2019-04-08 - 05:56 Lexo me shumë

Ftesë për komente në UA Organizimin e Zyrave të Tatimit në Pronë dhe Parimet e Administrimit të Tatimit në Pronë

Të nderuar Anëtarë,   Të bashkëngjitur mund të gjeni Udhëzimin Administrativ për Organizimin e Zyrave të Tatimit në Pronë dhe Parimet e Administrimit të Tatimit në Pronë , që për momentin...

2019-04-04 - 02:41 Lexo me shumë

Njoftim për tatimpagues nga Administrata Tatimore e Kosovës

Mos bëj transaksione me biznese fiktive dhe biznese jo-aktive! Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjitha bizneset, të cilat merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor, ATK nuk njeh transaksionet e realizuara me bizneset...

2019-04-02 - 11:43 Lexo me shumë

Ceremonia e Ndarjes së Çertifikatave për Ekspertët e Licencuar të Forenzikës Financiare nga ShKÇAK dhe UNDP

Sot më 26 mars, 2019, u mbajt ceremonia e ndarjes së çertifikatave për zyrtarët e institucioneve publike të cilët përfunduan me sukses ligjëratat dhe provimet e programit specializues të ShKÇAK-së, Ekspert i Licencuar i Forenzikës...

2019-03-26 - 05:57 Lexo me shumë