Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2021-04-06 - 11:43

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në një-ditore e cila do të mbahet me 12 prill, 2021 me temën:

  • Metodat e matjes së përformances të bazuara në treguesit jo financiar (kartela e rezultateve të balancuara, blloqet e ndërtimit)

Për më shumë informata rreth EVP, klikoni KËTU