ShKÇAK DHE SHUKOS NËNSHKRUAJNË MARRËVESHJE MIRËKUPTIMI

2021-10-06 - 12:54

Sot me datë 6 tetor, 2021 - Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) dhe Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës (SHUKOS), nënshkruan marrëveshje mirëkuptimi.


Marrëveshja e mirëkuptimit ne mes të dy Shoqatave ka për qëllim që të sigurojë një kornizë bashkëpunimi në realizimin e programit të trajnimit për zhvillimin e njohurive dhe aftësive për zyrtarët financiar të Kompanive Rajonale të Ujësjellësve të Kosovës të kornizës teorike dhe praktike në aplikimin e standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit dhe raportimit financiar.