COVID 19: Statistikat në Ballkanin Perëndimor - Edicioni II

Video e përgatitur nga: Dr.Sc. Arbër HOTI       

2020-04-07 - 09:11 Lexo me shumë

COVID 19: Statistikat në Ballkanin Perëndimor - Edicioni I

Video e përgatitur nga: Dr.Sc. Arbër HOTI       

2020-04-07 - 09:10 Lexo me shumë

Si Praktikat e Vogla dhe të Mesme po mbështesin klientët e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme përmes krizës

Burimi: Federata Evropiane e Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM EFAA thekson që përderisa Praktikat e Vogla dhe të Mesme (PVM) janë ndikuar shumë nga koronavirusi, ato janë një burim i çmuar i udhëzimit dhe...

2020-04-07 - 12:32 Lexo me shumë

EFAA bën thirrje për veprime urgjente për të mbështetur Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme dhe Praktikat e Vogla dhe të Mesme

Burimi: Federata Evropiane e Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM Federata Evropiane e Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM (EFAA) u ka kërkuar urgjent institucioneve të BE-së dhe qeverive kombëtare të ndërmarrin...

2020-04-07 - 12:27 Lexo me shumë

Udhëzime për Praktikat e Vogla dhe të Mesme të cilat janë duke u ballafaquar me krizën

Burimi: Federata Evropiane e Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM Praktikat e Vogla dhe të Mesme (PVM) gjithashtu po luftojnë për të përballuar krizën dhe kanë nevojë për udhëzime se si të mbajnë praktikën...

2020-04-07 - 11:52 Lexo me shumë

Ndikimi në subjektet raportuese dhe auditorët

Burimi: Federata Evropiane e Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM (EFAA) Ky artikull aludon ndikimin në subjektet raportuese dhe auditorët dhe se si autoritetet janë duke reaguar ndaj krizës së koronavirusit. Artikulli përqendrohet...

2020-04-07 - 11:51 Lexo me shumë

Përgatitja e Sistemeve Qeveritare të Menaxhimit Financiar për COVID-19

Artikull i publikuar nga: Blogjet e Bankës Botërore Deri më tani, shumë vende në zhvillim kanë qenë më pak të ndikuara nga COVID-19 sesa vendet më të zhvilluara. Kjo u jep atyre një dritare të ngushtë të mundësive...

2020-04-03 - 04:57 Lexo me shumë

Disa këshilla për t’i bërë lidhjet virtuale më funksionale

Artikull i shkruar nga: Alta Prinsloo – Drejtoreshë Ekzekutive në IFAC Burimi: IFAC Takimet virtuale kanë qenë prej kohësh një alternativë relativisht e lirë dhe ekologjike për takime. Të gjithë në një mënyrë...

2020-04-03 - 04:46 Lexo me shumë

Ekonomia në kohë pandemie

Artikull i shkruar nga: Lekë Musa - Auditor Ligjor dhe Partner në Baker Tilly Kosovë Tani kur jemi në një kohë të paparashikueshme, kur ende nuk e kemi të qartë se në çfarë drejtimi jemi duke shkuar, pyetja të cilës...

2020-03-29 - 12:01 Lexo me shumë

Implementimi i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) gjatë dhe pas situatës pandemike nga COVID-19

Artikull i shkruar nga: Dr.Sc.Edona Perjuci Jemi dëshmitarë se situata e krijuar  nga pandemia COVID-19 po ndikon në masë të madhe edhe në zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik dhe në paqëndrueshmëri të tregjeve financiare. Në...

2020-03-29 - 12:00 Lexo me shumë

Covid-19 dhe Efekti në Auditim dhe Raportim Financiar në Kosovë

Artikull i shkruar nga: Dr.Sc. Arbër HOTI, AC dhe M.Sc. Liridona SOPA   I. Hyrje Me përhapjen e pandemisë COVID-19, thuajse e gjithë bota ka kufizuar lëvizshmërinë e njerëzve me qëllim që të parandalohet përhapja...

2020-03-29 - 11:59 Lexo me shumë

Udhëzues për çështjet e auditimit që rrjedhin nga pandemia Covid-19 (Korona Virusit)

Artikull i publikuar nga: Këshilli i Raportimit Financiar (FRC) ÇËSHTJET E AUDITIMIT QË RRJEDHIN NGA PASOJAT E PANDEMISË COVID-19 COVID-19 po shkakton një shok në ekonominë globale që mund të jetë i fuqishëm dhe i madh por...

2020-03-27 - 09:45 Lexo me shumë

Goditja ekonomike pas pandemisë Covid-19

Artikull i shkruar nga:  Xhevdet Beqiri -  Auditor Ligjor  dhe Partner Menaxhues në NEXIA KS   Situata emergjente dhe në tërësi të pa parashikuara dhe të pa menduara nga njerëzimi do vijnë në këto kohëra të...

2020-03-27 - 09:42 Lexo me shumë

ESMA publikon Udhëzues të Implikimeve kontabël nga përhapja e pandemisë së korona virusit

Artikull i publikuar nga: Autoriteti Evropian i Instrumenteve Financiare dhe Tregjeve (ESMA) Autoriteti Evropian i Instrumenteve Financiare dhe Tregjeve (ESMA), rregullatori i tregjeve të letrave me vlerë të BE-së, ka lëshuar një Deklaratë Publike për...

2020-03-27 - 09:41 Lexo me shumë

Implikimet e koronavirusit COVID-19 në çështjet e raportimit financiar

Artikull i shkruar nga: Zijad Krasniqi - Kontabilist i Çertifikuar Përhapja e koronavirusit COVID-19 po ndikon bizneset në të gjithë botën. Subjektet dhe ata që i përgatisin pasqyrat financiare duhet të marrin në konsideratë me kujdes...

2020-03-27 - 09:40 Lexo me shumë

Mjetet e Menaxhimit Financiar për të Ndihmuar Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM) në kohë Krize

Shumë mjete dhe udhëzime janë në dispozicion për të ndihmuar NVM-të të menaxhojnë financat e tyre dhe tani menaxhimi financiar është thelbësor për mbijetesën e shumë NVM-ve. Këtu janë disa mjete të...

2020-03-27 - 09:26 Lexo me shumë

Roli i bordeve në ballafaqimin me koronavirusin

Artikull i shkruar nga: Sabine Vollmer – Kryeredaktore e revistës FM (Financial Management) Burimi: IFAC Bordet e korporatave kanë detyra të rëndësishme për të kryer si reagim ndaj koronavirusit të ri, të njohur si COVID-19, i cili...

2020-03-27 - 09:06 Lexo me shumë

Kriza e koronavirusit: Efektet e mundshme në raportim dhe auditim

Artikull i publikuar nga: Accountancy Europe Pandemia e koronavirusit (SARS-CoV-19) vazhdon të përhapet në shumë vende, përfshirë Evropën. Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH) dhe autoritetet kombëtare mund të konsultohen për efektet...

2020-03-27 - 08:47 Lexo me shumë

Gjatë pandemisë së Koronavirusit, Biznesi duhet të jetë protagonist, jo spektator

Artikull i shkruar nga: Richard Winston Edelman - President dhe Kryeshef Ekzekutiv i kompanisë “Edelman” dhe Dr. David Nabarro - i dërguar special i Organizatës Botërore të Shëndetit për COVID-19 Përderisa bota është duke u...

2020-03-27 - 08:22 Lexo me shumë

Nëse OPK e juaj nuk është duke punuar ende nga distanca, përdorni këtë kohë kritike për planifikim

Artikull i shkruar nga: Joseph Bryson - Drejtor për Cilësi dhe Zhvillim Source: IFAC Një javë më parë, unë do t'ju thoja që një shprehje si “kohë e jashtëzakonshme” është e tepërt. Unë do...

2020-03-26 - 04:48 Lexo me shumë

Njoftim

Lirohen përkohësisht nga pagesa e TVSH-së të gjitha importet e grurit dhe miellit për prodhimin e bukës dhe produkteve të bukës Në mbështetje të Rregullores Nr. 05/2020 për Fushat e Përgjegjësitë Administrative të...

2020-03-24 - 04:04 Lexo me shumë

Njoftim - MFT merr vendim për zgjatjen e afatit për dorëzimin e deklaratave dhe pagesën e tatimeve

Ministria e Financave dhe Transfereve ka publikuar Vendimin për zgjatjen deri më 30 Prill, 2020 të afatit për dorëzimin e deklaratave, raporteve dhe pagesave të detyrimeve tatimore si dhe trajtimin dhe vendosjen lidhur me rimburësimet, që...

2020-03-19 - 04:04 Lexo me shumë

Njoftim - MFT publikon Vendimin për shtyerjen e afatit deri më 30 qershor, 2020 për dorëzimin e deklaratave në KKRF

Ministria e Financave dhe Transfereve ka publikuar Vendimin për shtyerjen e afatit deri më 30 QERSHOR, 2020 për dorëzimin e deklaratave dhe pasqyrave financiare të të gjitha ndërmarrjeve në Këshillin Kosovar për Raportim Financiar (KKRF). Ju...

2020-03-18 - 12:04 Lexo me shumë

Koronavirusi: 4 këshilla për të punuar nga shtëpia

Përhapja e koronavirusit është në titujt kryesorë të lajmeve. Shumë punëdhënës janë duke u përgatitur për ndërprerje të mundshme të punës, gjë që mund të ndikojë në veprimtarinë e...

2020-03-18 - 11:26 Lexo me shumë

ShKÇAK PROPOZON MASA MBËSHTETËSE PËR BIZNESET DHE ORGANIZATAT JOQEVERITARE

ShKÇAK përfaqëson më shumë se 7,000 anëtarë të cilët ju shërbejnë një numri të madh të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme do të jenë...

2020-03-12 - 04:44 Lexo me shumë

ShKÇAK: Njoftim për pezullim të aktiviteteve

Të nderuar, Në vijim të vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për marrjen e masave parandaluese kundër shpërndarjes së virusit CoViD-19 duke përfshirë ndërprerjen e procesit edukativo -arsimor në të...

2020-03-12 - 09:50 Lexo me shumë

Arritja e auditimeve me cilësi të lartë

Auditimet me cilësi të lartë të pasqyrave financiare janë thelbësore për organizatat e fuqishme, tregjet financiare dhe ekonomitë. Përderisa auditimet historikisht janë fokusuar në rritjen e besimit të investitorëve dhe ofruesve...

2020-03-11 - 10:00 Lexo me shumë

Procesi i duhur

Qëllimi i një auditimi është të i’u ofroj investitorëve dhe akterëve të tjerë relevant siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare, të marra në tërësi, janë përgatitur në përputhje me kornizën...

2020-03-11 - 09:55 Lexo me shumë

Personeli i duhur

Auditimet me cilësi të lartë varen nga personeli i cili vepron në interesin publik, me eksperiencën, integritetin, pavarësinë, gjykimin profesional dhe aftësitë në përpjesëtim me një auditim të kualitetit të lartë. Nuk...

2020-03-11 - 09:52 Lexo me shumë

Qeverisja e duhur

Arritja e auditimeve me cilësi të lartë varet nga një ekosistem i mirëfilltë i pjesëmarrësve nga profesioni i auditimit, si dhe nga organet qeverisëse, drejtorët dhe menaxhmenti. Kultura e duhur, duke filluar nga mbikëqyrja e duhur janë...

2020-03-11 - 09:46 Lexo me shumë
12...45678...1112