Drejt së ardhmes, së bashku: Thirrja për veprim nga G20 - 2020

2020-07-23 - 02:21

Publikuar nga: IFAC

IFAC i bën thirrje G20 të qëndrojë e fokusuar në të ardhmen ndaj reagimit global të COVID-19

Sfidat e ngritura nga COVID-19 janë të papara në epokën moderne; kështu kanë qenë edhe reagimet nga qeveritë e G20. Përqendrimi afatshkurtër në pandeminë ka qenë me të drejtë gjithëpërfshirës. Në të njëjtën kohë, ne nuk duhet të lejojmë që nevojat e menjëhershme të rimëkëmbjes të pengojnë progresin në prioritetet  tjera urgjente globale. Jemi në një pikë ndryshimi: të qëndruarit  të fokusuar në të ardhmen ndërsa reagojmë ndaj COVID-19 është thelbësore për ekonomitë e fuqishme, të qëndrueshme dhe për realizimin e mundësive të shekullit XX për të gjithë.

Për më shumë informata, klikoni KËTU

 

"Drejt së ardhmes, së bashku: Thirrja për veprim nga G20 - 2020" publikuar nga Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve dhe Auditorëve në Korrik 2020 në gjuhën Angleze, është përkthyer në gjuhën shqipe nga SCAAK në Korrik 2020, dhe është përdorur me leje të IFAC. Teksti i aprovuar i të gjitha publikimeve të IFAC është ai i publikuar nga IFAC në gjuhën angleze. IFAC nuk merr asnjë përgjegjësi për saktësinë dhe plotësinë e përkthimit ose për veprimet që mund të vijnë si rezultat i tij.

Teksti në gjuhën angleze  " Drejt së ardhmes, së bashku: Thirrja për veprim nga G20 - 2020" © 2020 nga IFAC. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Teksti në gjuhën shqipe " Drejt së ardhmes, së bashku: Thirrja për veprim nga G20 - 2020" © 2020 nga IFAC. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Titulli origjinal:  Moving Forward, Together: G20 Call to Action 2020

Kontaktoni [email protected] për leje për të riprodhuar, ruajtur ose transmetuar ose për të bërë përdorime të tjera të ngjashme me këtë dokument"