Ndikimi i pandemisë COVID-19 në buxhetin e Kosovës

2020-07-08 - 02:32

Publikuar nga: INSTITUTI GAP

 

Instituti GAP në muajin qershor publikoi raportin “Ndikimi i pandemisë COVID-19 në buxhetin e Kosovës”. Qëllimi i këtij raporti është që të paraqes ndikimin e krizës së shkaktuar nga pandemia COVID-19 në të hyrat, shpenzimet dhe deficitin fiskal të vitit 2020, si dhe kufizimet dhe mundësitë që ka Qeveria e Kosovës për adresimin e krizës në aspektin buxhetor.

Për të qasur raportin e plotë, klikoni KËTU