Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2021-03-26 - 11:43

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në një-ditore e cila do të mbahet me 6 prill, 2021 me temën:

  • SNA 220 Menaxhimi i Cilësisë për një Auditim të Pasqyrave Financiare (i rishikuar) dhe Standardet tjera të ndërlidhura

Për më shumë informata rreth EVP, klikoni KËTU