ShKÇAK pjesëmarrëse në Seminarin e Zyrtarëve të Lartë: PULSAR, REPARIS për NVM-të, STAREP

2022-11-29 - 02:28

Sot me datë 29 Nëntor, 2022 - Përfaqësues të ShKÇAK së bashku me përfaqësues të Këshillit Kosovar për Raportim Financiar, Thesarit të Republikës së Kosovës, Bordit të Mbikëqyrjes Publike po marrin pjesë në Seminarin e Zyrtarëve të Lartë: PULSAR, REPARIS për NVM-të, STAREP, i cili po zhvillohet në Vjenë, Austri.


Objektivat e seminarit:
- Mbajtja dhe përfitimi i mbështetjes politike për reformat e raportimit financiar, kontabilitetit dhe auditimit;
- Informimi i politik-bërësve mbi zhvillimet e fundit ndërkombëtare në raportimin financiar, raportimin e qëndrueshmërisë dhe auditimin;
- Ofrimi i mundësisë për rrjetëzim dhe shkëmbim rajonal të përvojave.