BSNEK propozon standardin e rishikuar të edukimit të vazhdueshëm profesional për t’u përqendruar më shumë në rezultatet e të mësuarit

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Edukimit dhe Kontabilitetit (BSNEK/IAESB) ka propozuar një rishikim të Standardit Ndërkombëtar të Edukimit (SNE) 7, Edukimi i Vazhdueshëm Profesional, i cili kushton më shumë rëndësi...

2017-06-08 - 02:00 Lexo me shumë

Përfundon Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë së ShKÇAK-së

Sapo përfundoi Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë së ShKÇAK-së. Agjenda e këtij takimi përfshinte çështje të rëndësishme që lidhen me progresin dhe planet e veprimit të ShKÇAK-së.  Gjatë takimit...

2017-05-23 - 02:06 Lexo me shumë

ShKÇAK organizon EVP-në treditore dhe takimin e Asamblesë në Pogradec

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në treditore e cila do të mbahet në datat 23, 24 dhe 25 maj 2017 në Pogradec. Gjatë këtyre ditëve do të trajtohen temat:  "Lizingu (SNK 17, SNRF 16)" dhe "Të...

2017-05-22 - 02:17 Lexo me shumë

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit - finalizon rishikimin themelor të kontabilitetit të sigurimit

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (BSNK/IASB) sot ka lëshuar SNRF 17 Kontratat e Sigurimit. Ky standard, i pari standard i vërtetë ndërkombëtar për kontratat e sigurimit, do të ndihmojë investitorët dhe të...

2017-05-18 - 02:24 Lexo me shumë

Festa e Fundvitit 2022

2015-12-17 - 02:29 Lexo me shumë

Mbledhja e Kuvendit të Anëtarëve të ShKÇAK - 2023

2013-03-28 - 11:31 Lexo me shumë