Kontabiliteti dhe Auditimi pa kufij: Standardet globale dhe arritja e adoptimit të tyre në gjithë botën

2018-11-12 - 11:00

Standardet ndërkombëtare të cilat janë transparente dhe me cilësi të lartë janë shtylla themelore e arkitekturës financiare globale. Adoptimi dhe impelmetimi i tyre përmirësojnë disponueshmërinë e informacionit financiar të cilësisë së lartë për palët e interesit, investitorët dhe publikun, që rezulton në rritje më të madhe ekonomike, zhvillim dhe llogaridhënie.

Raporti i Statusit Global i vitit 2017 është raporti i parë i llojit të tij që shfrytëzon informacionin e mbledhur përmes Programit të Pajtueshmërisë së Anëtarëve të FNK-së për të matur progresin në adoptimin e standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit dhe auditimit dhe për të nxjerrë në pah rolin esencial të organizatave profesionale të kontabilitetit dhe auditimit (OPK-ve) në fuqizimin e ekonomive përmes adoptimit dhe promovimit të këtyre praktikave të mira.