Urime 28 Nëntori nga ShKÇAK!

2018-11-28 - 09:03 Lexo me shumë

Konferenca e Ministrave me temë “Informacioni Financiar: Katalizator për Integrimin Ekonomik”

Sot, më 27 nëntor, 2018, po mbahet Konferenca e Ministrave me temë “Informacioni Financiar: Katalizator për Integrimin Ekonomik”, organizuar nga Qendra për Reforma në Raportim Financiar e Bankës Botërore në Vjenë.   Në...

2018-11-27 - 11:39 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dyditore e cila do të mbahet në datat 22 dhe 23 nëntor 2018  me temë: “Përgjigja ndaj mospajtueshmërisë me ligjet dhe rregulloret (NOCLAR) së bashku me SNA 250 (i...

2018-11-22 - 02:46 Lexo me shumë

BSNAS kërkon komente nga publiku mbi draftin e ekspozimit për procedurat e rëna dakord

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS) kërkon koment publik deri më 15 mars 2019 mbi draftin e ekspozimit të Standardit Ndërkombëtar mbi Shërbimet e Ndërlidhura (SNSN) 4400 të rishikuar, Procedurat e Rëna...

2018-11-19 - 02:51 Lexo me shumë

Raporti i përbashkët i FNK dhe CIPFA zbulon se 65% e qeverive globale do të raportojnë në baza akruale deri në vitin 2023

Raporti i përbashkët i Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve(FNK) dhe Institutit të Licencuar për Financa Publike, Kontabilitet dhe Auditim(CIPFA) parashikon avancim të shpejtë të kontabilitetit akrual dhe adoptimit të standardeve...

2018-11-19 - 02:01 Lexo me shumë

TË OFROHEN MË SHUMË MUNDËSI PËR GRATË NË FUSHËN E NDËRMARRËSISË

Prishtinë, 15 nëntor, 2018 – Në vazhdën e aktiviteteve të cilat po organizohen me shënimin e Javës Globale të Ndërmarrësisë, Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK-së, Znj.Ardiana Bunjaku ishte e ftuar si paneliste në...

2018-11-15 - 02:15 Lexo me shumë

Rëndësia e SNRF 15 “Të Ardhurat nga Kontratat me Klientët”

SNRF 15 "Të Ardhurat nga Kontratat me Klientët” zëvendëson SNK 11, SNK 18, KIRFN 13, KIRFN 15, KIRFN 18 dhe KIS 31. Ky standard zbatohet për të gjitha kontratat me klientët, përveç kontratave që trajtohen nga standardet IAS 17, IFRS 9,...

2018-11-15 - 11:37 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dyditore e cila do të mbahet në datat 22 dhe 23 nëntor 2018  me temë: “SNRF 15 - të hyrat nga kontratat me klientët" Për më shumë informata, klikoni...

2018-11-13 - 02:46 Lexo me shumë

Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK është zgjedhur anëtare e Panelit Këshillues mbi Pajtueshmërinë në kuadër të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve

Në mbledhjen e Këshillit të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve (FNK) të mbajtur me 1 nëntor, 2018 në Sidnej të Australisë, znj. Ardiana Bunjaku, Drejtoreshë Ekzekutive e Shoqatës së Kontabilistëve të...

2018-11-12 - 01:34 Lexo me shumë

Kontabiliteti dhe Auditimi pa kufij: Standardet globale dhe arritja e adoptimit të tyre në gjithë botën

Standardet ndërkombëtare të cilat janë transparente dhe me cilësi të lartë janë shtylla themelore e arkitekturës financiare globale. Adoptimi dhe impelmetimi i tyre përmirësojnë disponueshmërinë e informacionit financiar të...

2018-11-12 - 11:00 Lexo me shumë

Kongresi Botëror i Kontabilistëve 2018

Përfaqësueset e ShKÇAK znj. Afërdita Çarkaxhiu Gashi - Kryetare e Këshillit dhe znj. Ardiana Bunjaku - Drejtoreshë Ekzekutive, po marrin pjesë në Kongresin Botëror të Kontabilistëve i cili po mbahet në Sidnej,...

2018-11-06 - 01:53 Lexo me shumë

BSNAS avancon Auditimin e Vlerësimeve Kontabël në mbështetje të Cilësisë së Auditimit

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS) ka lansuar Standardin Ndërkombëtar të Auditimit (SNA) 540 (të rishikuar), standard për auditimin e vlerësimeve kontabël dhe shpalosjen e informacioneve shpjeguese lidhur me...

2018-11-06 - 11:19 Lexo me shumë

Filluan ligjëratat e trajnimit për inspektorët e Administratës Tatimore të Kosovës

Sot, me 5 nëntor 2018, filluan ligjëratat me grupin e parë të inspektorëve të Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) të cilët po i nënshtrohen trajnimit në programin e “Ekspertit Tatimor” të modeluar enkas për...

2018-11-05 - 02:46 Lexo me shumë

Rëndësia e Çertifikimit në Auditim të Brendshëm

Auditimi i Brendshëm është një profesion dinamik dhe mjaft interesant pasi që të jep mundësi të panumërta për t’u zhvilluar profesionalisht dhe për të dhënë kontribut të dukshëm në të gjitha nivelet...

2018-11-01 - 02:04 Lexo me shumë

ShKÇAK PJESËMARRËSE NË TAKIMIN E KËSHILLIT TË FEDERATËS NDËRKOMBËTARE TË KONTABILISTËVE

Takimi i Këshillit të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve u mbajt me 1 Nëntor, 2018 në Sidnej të Australisë. Më këtë takim ShKÇAK u përfaqësua nga znj. Afërdita Çarkaxhiu Gashi – Kryetare...

2018-11-01 - 01:31 Lexo me shumë

HULUMTIMI I RI GLOBAL SHFAQË TRANSFORMIMIN DIGJITAL DHE MENAXHIMIN E TALENTIT SI PIKË KYÇE PËR RRITJEN E FIRMAVE TË VOGLA TË KONTABILITETIT DHE AUDITIMIT

Nju Jork, 23 tetor, 2018 - Sipas rezultateve të një studimi global të bërë nga Federata Ndërkombëtare e Kontabilitetit mbi Praktikat e Vogla dhe të Mesme (PVM) gjatë vitit 2018, kontabilistët dhe auditorët që punojnë në PVM po...

2018-10-31 - 03:50 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dyditore e cila do të mbahet në datat 29 dhe 30 tetor 2018  me temë: Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për Ndërmarrjet e Vogla dhe të...

2018-10-23 - 10:57 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dyditore e cila do të mbahet në datat 22 dhe 23 tetor 2018  me temë: SNA 320 Materialiteti në planifikimin dhe kryerjen e një auditimi - me shembuj praktik; dhe SNA 530 Mostrimi...

2018-10-17 - 11:35 Lexo me shumë

Takimi i Komisionit për Zhvillimin e Organizatave Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit të FNK-së

Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK znj. Ardiana Bunjaku, Këshilltare Teknike në Komisionin për Zhvillimin e Organizatave Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve (PAODC), po merr pjesë...

2018-10-12 - 10:50 Lexo me shumë

Kontabiliteti dhe Auditimi në Ballkanin Perëndimor: Bashkëpunimi rajonal mund të shpie në avancime kombëtare

Gjatë tranzicionit nga sistemi socialist në ekonomi të tregut, duke përfshirë disa dekada turbulente dhe konfliktuoze, vendet e Ballkanit Perëndimor si Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia, kanë bërë progres...

2018-10-09 - 02:11 Lexo me shumë

Hulumtimi i ri nga FNK thotë se Gjenerata-Z preferon konservatizëm ekonomik në politika publike dhe kërkon stabilitet në karrierë

51% e Gjeneratës-Z mendojnë se është e rëndësishme për qeverinë e tyre të prioritizojë një qasje kombëtare ndaj politikave publike, ndërsa 32% preferojnë një qasje globale. Prioritetet kryesore të Gjeneratës-Z...

2018-10-04 - 11:04 Lexo me shumë

Raporti i ri nga IAB dhe FNK përshkruan pikat kyçe për një qeverisje të fuqishme

Rolet e veçanta të Funksionit të Auditimit të Brendshëm dhe Financave ofrojnë mbështetje të rëndësishme. Sipas ekspertëve të paraqitur në një raport të ri nga Instituti i Auditorëve të Brendshëm (IAB) dhe...

2018-09-24 - 11:04 Lexo me shumë

Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit mes ShKÇAK-së dhe Këshillit për Mbikëqyrjen dhe Avancimin e Auditimit në Republikën e Maqedonisë

Sot me 17 shtator 2018, u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit mes Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) dhe Këshillit për Mbikëqyrjen dhe Avancimin e Auditimit në...

2018-09-17 - 04:04 Lexo me shumë

20 vjet SCAAK!

2018-09-14 - 12:05 Lexo me shumë

20 vjet SCAAK!

2018-09-14 - 12:05 Lexo me shumë

20 vjet SCAAK!

2018-09-14 - 12:05 Lexo me shumë

Konferenca e 16-të Vjetore e Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve

Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK znj. Ardiana Bunjaku dhe Kryetarja e Këshillit znj. Afërdita Gashi Çarkaxhiu, po marrin pjesë në Konferencën e 16-të Vjetore të Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve me titull “Auditimi dhe...

2018-09-13 - 04:04 Lexo me shumë

Mos të ngecim në të kaluarën - Si ndryshimi i qeverisjes së Organizatës Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit ndihmoi në vendosjen e Kosovës në hartën globale të këtij profesioni

Në janar të vitit 2018, Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve(FNK) publikoi botimin “Përqëndrimi në Përformancë”  i cili ka për qëllim ngritjen e ndërgjegjësimit të Organizatave Profesionale të...

2018-09-12 - 04:56 Lexo me shumë

ROLI I KONTABILISTËVE DHE AUDITORËVE NË PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE LUFTIMIN E FINANCIMIT TË TERRORIZIMIT

Anëtarët e ShKÇAK-së po marrin pjesë në punëtorinë trajnuese për Kontabilistë dhe Auditorë me temë: "Roli i Kontabilistëve dhe Auditorëve në Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të...

2018-09-04 - 11:19 Lexo me shumë

RRITJA E PRITSHMËRIVE NGA KONTABILISTËT DO TË THOTË NDRYSHIM I NEVOJAVE PËR EDUKIM DHE TRAJNIM

Gjatë takimit të Komisionit për Zhvillimin e Organizatave Profesionale të Kontabilitetit (OPK) të FNK që u mbajt në Manila, Filipine në qershor të vitit 2018, anëtarët e komisionit, shumë prej të cilëve kanë punuar për...

2018-08-16 - 01:48 Lexo me shumë