ShKÇAK pjesëmarrëse në Mbledhjen e Përgjithshme të Asamblesë të FCM

2019-06-21 - 03:08

ShKÇAK merr pjesë në Mbledhjen e Përgjithshme të Asamblesë të Federatës Mesdhetare e Kontabilistëve (FCM).

Kryetarja e ShKÇAK-së, Znj. Afërdita Gashi është duke përfaqësuar Shoqatën në Mbledhjen e Përgjithshme të Asamblesë të Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM), e cila po mbahet në Marakesh, Marok.

Ndër pikat e agjendës së këtij takimi është rishikimi i buxhetit për vitin 2019 në lidhje me kontributet financiare të anëtarëve të FCM, aprovimi i raportit vjetor dhe raportit të pasqyrave financiare të audituara për vitin 2018.

Gjithashtu, gjatë takimit po diskutohet mbi azhurnimin e grupit punues për Kontrollin e Cilësisë, aktivitetet që nga takimi i fundit i mbajtur në Lisbonë, organizimi i konferencës së ardhshme vjetore, takimet e ardhshme dhe çështje të tjera me rëndësi.