Ngritja e Vetëdijes: Primare për Profesionin e Auditimit të Brendshëm

2019-05-08 - 02:12

Shumë profesione gëzojnë një kuptim thelbësor universal të vlerës së tyre. Për shembull, shumica e njerëzve e kuptojnë rolin e një doktori, kështu që një fushatë e modeluar për të ngritur ndërgjegjësimin për atë që bëjnë doktorët në përgjithësi nuk është e nevojshme. Për fat të keq, kjo mund të mos jetë e vërtetë për profesionin e auditimit të brendshëm. Në fakt, edhe shokët dhe familja e ngushtë e auditorëve të brendshëm nuk e kuptojnë saktësisht se çfarë bën një auditor i brendshëm.

Instituti i Auditorëve të Brendshëm (IIA) mbështet përpjekjet për të rritur ndërgjegjësimin e profesionit të auditimit të brendshëm dhe vlerën e tij. Qëllimi nuk është thjesht të shpërndajë perceptimet e gabuara të profesionit, por edhe të rrisë njohuritë e komunitetit të biznesit për rolin thelbësor që luan auditimi i brendshëm në qeverisjen e fuqishme organizative, kontroll të brendshëm dhe menaxhim efektiv të rrezikut. Kur menaxhmenti dhe bordet e drejtorëve arrijnë të vlerësojnë plotësisht vlerën e auditimit të brendshëm, ata sigurojnë që aktiviteti i auditimit të brendshëm të bëhet në mënyrë adekuate dhe të përdoret në mënyrë efektive. Ndërsa publikut të gjerë i bëhet më e njohur se çfarë bëjnë auditorët e brendshëm, numri i individëve që e konsiderojnë atë si një mundësi karriere të qëndrueshme rritet dhe kështu numri i talentëve në këtë profesion rritet.

Si një auditor i brendshëm profesionist, ju luani një rol të rëndësishëm në ngritjen e vetëdijes dhe ngritjen e profesionit. Nëse jeni aktiv dhe i përfshirë në këtë profesion në vendin tuaj, i ri në këtë fushë, pjesë e një ekipi të gjerë auditimi ose praktikuesi i vetëm në organizatën tuaj, ju mund të bëni diçka për të ngritur këtë profesion.

Për t'ju udhëzuar në këtë pikësynim, Instituti i Auditorëve të Brendshëm (IIA) është duke ofruar një manual gjithëpërfshirës, duke ofruar një shumëllojshmëri të ideve krijuese nga më të thjeshtat deri te më të hollësishmet,  si dhe këshilla, mjete multimediale dhe formate të ndryshme.

Ky manual është i dizajnuar të jetë tërheqës dhe motivues dhe ne shpresojmë që ju do ti përdorni mjetet e shumta që ofrohen në këtë manual për të aktivizuar kreativitetin tuaj dhe pasionin për profesionin e auditimit të brendshëm.

Filloni sot: Tregoni botës që jeni krenar që jeni auditor i brendshëm!

Për të shkarkuar manualin e plotë, klikoni KËTU