Sesion informues me grupin e studentëve të Departamentit të Kontabilitetit të Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës

2019-05-13 - 03:46

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) mbajti sesion informues me një grup të studentëve të Departamentit të Kontabilitetit të Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës me të cilin ShKÇAK ka marrëveshje bashkëpunimi.

Sesioni pati për qëllim informimin e studentëve mbi mundësitë e zhvillimit të karrierës në kontabilitet dhe auditim dhe mbi programet çertifikuese të ShKÇAK-së. Në sesion gjithashtu u diskutua edhe për rëndësinë e profesionit të kontabilitetit dhe auditimit në mbrojtjen e interesit publik.

Studentët patën mundësi të parashtrojnë pyetje dhe këtë sesion e vlerësuan si të vlefshëm për të vendosur për të ardhmen e tyre profesionale.