Specializohu duke ju nënshtruar vetëm NJË PROVIMI

2019-08-08 - 10:06

Studentët e universiteteve me të cilat ShKÇAK ka bashkëpunim dhe të cilët kanë përfunduar studimet apo janë në prag të përfundimit të studimeve si në Fakultetin Ekonomik, Departamenti i Kontabilitetit, UBT, Riinvest, Universiteti i Prizrenit dhe Universiteti Haxhi Zeka në Pejë, vetëm me një provim mund të fitojnë titullin Ekspert Tatimor dhe Ekspert i Fornezikës Financiare.

Për më shumë informata kontakto administratën në: [email protected] / 038 249 043

EKSPERT I LICENCUAR I FORENZIKËS FINANCIARE

EKSPERT TATIMOR