20 vjet SCAAK!

2018-09-14 - 12:05 Lexo me shumë

20 vjet SCAAK!

2018-09-14 - 12:05 Lexo me shumë

20 vjet SCAAK!

2018-09-14 - 12:05 Lexo me shumë

Konferenca e 16-të Vjetore e Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve

Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK znj. Ardiana Bunjaku dhe Kryetarja e Këshillit znj. Afërdita Gashi Çarkaxhiu, po marrin pjesë në Konferencën e 16-të Vjetore të Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve me titull “Auditimi dhe...

2018-09-13 - 04:04 Lexo me shumë

Mos të ngecim në të kaluarën - Si ndryshimi i qeverisjes së Organizatës Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit ndihmoi në vendosjen e Kosovës në hartën globale të këtij profesioni

Në janar të vitit 2018, Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve(FNK) publikoi botimin “Përqëndrimi në Përformancë”  i cili ka për qëllim ngritjen e ndërgjegjësimit të Organizatave Profesionale të...

2018-09-12 - 04:56 Lexo me shumë

ROLI I KONTABILISTËVE DHE AUDITORËVE NË PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE LUFTIMIN E FINANCIMIT TË TERRORIZIMIT

Anëtarët e ShKÇAK-së po marrin pjesë në punëtorinë trajnuese për Kontabilistë dhe Auditorë me temë: "Roli i Kontabilistëve dhe Auditorëve në Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të...

2018-09-04 - 11:19 Lexo me shumë

RRITJA E PRITSHMËRIVE NGA KONTABILISTËT DO TË THOTË NDRYSHIM I NEVOJAVE PËR EDUKIM DHE TRAJNIM

Gjatë takimit të Komisionit për Zhvillimin e Organizatave Profesionale të Kontabilitetit (OPK) të FNK që u mbajt në Manila, Filipine në qershor të vitit 2018, anëtarët e komisionit, shumë prej të cilëve kanë punuar për...

2018-08-16 - 01:48 Lexo me shumë

Edukimi Profesional në përputhshmëri me nevojat e bizneseve në Kosovë

U zhvillua takimi mes përfaqësuesve të Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës, Odës Ekonomike të Kosovës, Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë dhe Ministrit të Arsimit z. Shyqyri...

2018-08-08 - 03:58 Lexo me shumë

ShKÇAK në koordinim me OEAK organizoi tryezë për diskutim mbi Ligjin Nr. 06/L-032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim

Kontabiliteti, raportimi financiar dhe auditimi konsiderohen thelbësore në aftësimin e organizatave për të marrë vendime të informuara të biznesit bazuar në performancën e kaluar dhe atë të tashme financiare. Duke marrë...

2018-08-08 - 10:50 Lexo me shumë

Mbledhja e parë e Këshillit të ShKÇAK për mandatin 2018-2020

Me datë 05 korrik, 2018, u mbajt mbledhja e parë e Këshillit të ShKÇAK për mandatin 2018-2020. Në pajtueshmëri me statutin e Shoqatës, gjatë kësaj mbledhjeje u zgjodh Nënkryetarja e Këshillit dhe Thesaristi. Në pozitën...

2018-07-06 - 12:02 Lexo me shumë

Konferenca e përbashkët ShKÇAK-IEKA me temë “Sistemi i edukimit - rruga e duhur për sensibilizimin e palëve me interes dhe mbajtjes së reputacionit te profesionit”

Me datë 30 qershor, 2018, në qytetin historik të Vlorës u mbajt konferenca e përbashkët e Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) dhe Institutit të Ekspertëve Kontabël...

2018-07-06 - 11:50 Lexo me shumë

Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë 2018

Me datë 28 qershor, 2018, në qytetin e Vlorës në Shqipëri u mbajt Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë së Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK). Në hapje të...

2018-07-06 - 11:19 Lexo me shumë

Konferenca Ndërkombëtare e EFAA: “Transformimi Dixhital i NVM-ve”

Përfaqësues të ShKÇAK-së marrin pjesë në konferencën ndërkombëtare “Transformimi Dixhital i NVM-ve”, të organizuar nga  Federata Europiane e Kontabilistëve dhe Auditorëve për Ndërmarrje të Vogla dhe...

2018-06-22 - 11:35 Lexo me shumë

ShKÇAK përfiton akreditim për tri programe të reja

Zgjerimi i kualifikimeve konform nevojave të profesionit në Kosovë, harmonizimi i vazhdueshëm i programeve të edukimit me standardet ndërkombëtare të edukimit dhe integrimi me zhvillimet globale janë objektiva që ShKÇAK i mban në fokus...

2018-06-01 - 03:40 Lexo me shumë

Bordi i Etikës Globale e rishkruan Kodin e Etikës për kontabilistët dhe auditorët profesionistë

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Etikës për Kontabilistët (BSNEK) e ka publikuar Kodin e Etikës për kontabilistët edhe auditorët profesionistë, i cili është rishkruar tërësisht për përdorim dhe zbatim...

2018-04-16 - 09:56 Lexo me shumë

Ceremonia e 20 vjetorit të ShKÇAK

2018-04-13 - 02:47 Lexo me shumë

Llojllojshmëria e rregulloreve financiare i kushton 780 miliardë dollarë ekonomisë globale

Fragmentimi në rregulloret financiare globale kushton më shumë se 780 miliardë dollarë në vit, sipas një studimi të publikuar nga Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve (FNK) dhe Biznesi në Organizatën për Bashkëpunim...

2018-04-12 - 09:41 Lexo me shumë

Lajme përmbledhëse lidhur me punën aktuale të Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik

Gjatë muajit mars, Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (BSNKSP) mbajti takimin e parë për këtë vit në Nju Jork, ShBA ku diskutuan në lidhje me Të hyrat, Shpenzimet jo të këmbimit,...

2018-04-03 - 09:36 Lexo me shumë

BSNKSP është duke i mbledhur komentet e palëve të interesit lidhur me Strategjinë dhe Planin e Punës 2019-2023

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (BSNKSP / IPSASB) ka publikuar një Dokument Konsultativ lidhur me Strategjinë dhe Planin e Punës 2019-2023 të propozuar të këtij bordi. Draft Strategjia thekson...

2018-02-16 - 11:11 Lexo me shumë

ShKÇAK e shënon 10 vjetorin e Pavarësisë me konferencë mbi profesionin

Në shënim të 10 vjetorit të Pavarësisë së Republikës së Kosovës, Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) organizoi konferencën “Zhvillimi i profesionit të...

2018-02-15 - 04:39 Lexo me shumë

BSNKSP propozon modelin e ri të kontabilitetit të qirasë për sektorin publik

Thirrje për komente në Draftin e Ekspozimit (DE) 64, Qiraja Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (BSNKSP / IPSASB), lëshoi për komente Draftin e Ekspozimit (DE) 64, Qiratë. DE 64 propozon një model...

2018-02-02 - 10:56 Lexo me shumë

Njoftim

Njoftojmë të gjithë studentët se ligjëratat e trajnimeve të programeve çertifikuese të ShKÇAK-së, Teknik i Kontabilitetit, Kontabilist i Çertifikuar dhe Auditor i Çertifikuar, të sesionit SHKURT 2018, fillojnë...

2018-01-23 - 03:49 Lexo me shumë

Njoftim

Me rastin e festave të fundivitit, Zyra Ekzekutive e ShKÇAK-së nuk do të jetë e hapur deri më 9 janar, 2018, ndërsa ligjëratat do të vazhdojnë të mbahen sipas orarit.

2017-12-31 - 01:36 Lexo me shumë

Takime informuese rreth aplikimit në programet çertifikuese të sesionit SHKURT 2018, në Pejë, Ferizaj dhe Prizren

ShKÇAK njofton të interesuarit se do të mbajë takime informuese rreth aplikimit në programet çertifikuese të sesionit SHKURT 2018, në Pejë, Ferizaj dhe Prizren, si në vijim: Pejë – e martë, 26 dhjetor, 2017, ora 13.00 -...

2017-12-22 - 01:36 Lexo me shumë

SNKSP lëshon SNKSP-në në bazë të parasë së gatshme të rishikuar

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik (BSNKSP/IPSASB) e ka publikuar SNKSP, Raportimi Financiar në Kontabilitetin në Bazë të Parasë së Gatshme (SNKSP në Bazë të Parasë së Gatshme)....

2017-11-29 - 03:06 Lexo me shumë

ShKÇAK lanson programin çertifikues Ekspert i Licensuar i Forenzikës Financiare, mbështetur nga UNDP dhe financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim dhe programi DANIDA i Qeverisë së Danimarkës

Sot, filluan ligjëratat e programit më të ri çertifikues të ShKÇAK-së, Ekspert i Licensuar i Forenzikës Financiare, mbështetur nga UNDP dhe financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim dhe programi DANIDA i Qeverisë së...

2017-10-27 - 10:20 Lexo me shumë

ShKÇAK në punëtorinë dyditore “Konkluzionet dhe raportimi i auditimit”, në Vjenë

Përfaqësues të ShKÇAK-së marrin pjesë në punëtorinë dyditore “Konkluzionet dhe raportimi i auditimit”, që është pjesë e programit të EU-REPARIS  “Trajnimi i Trajnerëve në Auditim” të...

2017-10-02 - 10:28 Lexo me shumë

BSNAS e mirëpret standardin e ri për përmirësimin e raporteve të auditimit

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS)/IAASB e mirëpret miratimin e standardit të ri të auditimit nga Bordi Mbikqyrës i Kompanive Publike të Kontabilitetit dhe Auditimit të SHBA-së/PCAOB për...

2017-08-02 - 10:40 Lexo me shumë

Përfaqësuesit e ShKÇAK-së pjesëmarrës në “Trajnimin e Trajnerëve në Auditim të Brendshëm” në Vjenë, nga 19-22 qershor, 2017

Qendra për Reformimin e Raportimit Financiar (QRRF) e Bankës Botërore në bashkëpunim të ngushtë me Komunitetin e Praktikës së Auditimit të Brendshëm (IACOP) të rrjetit të Edukimit 'peer asissted' për Menaxhimin e...

2017-06-19 - 01:54 Lexo me shumë

FNK i fton për veprim vendet e G20-ës për zhvillimin e një ekonomie globale të fortë dhe transparente që e rritë besimin

Sipas FNK-së - Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve, stabiliteti dhe transparenca e ekonomisë globale dhe rindërtimi i besimit të publikut do të rriten shumë nga një shtytje e vendosur e G20-ës për një qeverisje më...

2017-06-19 - 01:42 Lexo me shumë