ShKÇAK është ri akredituar nga Shoqata e Auditorëve të Çertifikuar në Angli (ACCA) për vitet 2019-2023

2019-01-23 - 04:29

Pas përfundimit të monitorimit nga ana e ACCA-së mbi nivelin e matjes së njohurive, ShKÇAK është ri akredituar nga ACCA për të gjitha lëndët e nivelit themelor duke bërë që ShKÇAK përsëri të përfitoj njohje globale të provimeve të saj. Kjo është një arritje e veçantë për shoqatën dhe anëtarët e saj, duke siguruar vend në tregun global të punës.

ACCA është njëra  ndër organizatat më të njohura profesionale globale e shpërndarë në 52 shtete me 208.000 anëtarë dhe 503.000 studentë, anëtare me të drejta të plota e Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve (FNK) dhe e cila bashkëpunon me më shumë se 323 partnerë global të organizatave profesionale të kontabilitetit dhe auditimit.

Nëse jeni një profesionist që kërkon të zhvillojë mundësitë e karrierës, ne mund t’ju këshillojmë se si të fitoni thirrje të njohura në nivel ndërkombëtar për të përmirësuar dhe avancuar zhvillimin tuaj profesional.