Prioritetet e buxhetit të Kosovës para pandemisë COVID-19

2020-07-08 - 02:01

Publikuar nga: INSTITUTI GAP

 

Instituti GAP në muajin maj publikoi raportin “Prioritetet e buxhetit të Kosovës para pandemisë COVID-19.” Qëllimi i këtij raporti është që të bëjë një analizë të ndarjeve të miratuara buxhetore për vitin 2020, para goditjes nga pandemia COVID-19. Duke pasur parasysh vonesat në formimin e qeverisë, buxheti i Kosovës për vitin 2020 ishte miratuar jashtë afateve të rregullta ligjore.

Për të qasur raportin e plotë, klikoni KËTU