Fryti Audit Sh.P.K

Fryti Audit është themeluar në vitin 2014 dhe ofron shërbime të kontabilitetit, konsultime dhe auditim të pasqyrave financiare për dhjetëra biznese.