SAF Kosova L.L.C.

Kompania e Kontabilitetit dhe Financave SAF Kosova L.L.C. është Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara e themeluar në Kosovë me selinë e saj në Prishtinë. SAF Kosova L.L.C. ofron shërbime këshilluese dhe mbështetëse për kontabilitet, tatime dhe konsulencë financiare për një gamë të gjerë të bizneseve, individëve dhe organizatave joqeveritare. SAF Kosova L.L.C posedon njohuri të larta për tregun si dhe kushtet ekonomike të Republikës së Kosovës së bashku me një profesionalizëm dhe etikë të lartë të punës, duke iu ofruar kështu klientëve zgjidhje për të gjitha shërbimet financiare që iu nevojiten. Qëllimi ynë është ti ofrojmë klientëve tanë një shërbim profesional dhe të vazhdueshëm duke lidhur kështu një marrëdhënie afatgjatë si këshilltari juaj i besueshëm financiar